nieuws

TNO publiceert details geteste Euro 5 dieselbestelauto’s

19 mei 2016

Euro 5 dieselbestelauto’s stoten in de praktijk veel meer NOx uit dan tijdens de typekeuringstest op een rollenbank. Gemiddeld stoten de geteste zwaardere bestelvoertuigen onder praktijkomstandigheden een factor 6 meer NOx uit dan de typekeuringsnorm. De gemiddelde NOx-praktijkemissies van zwaardere bestelauto’s liggen rond de 1600 mg/km. Lichtere bestelauto’s stoten een factor 3,5 meer NOx uit dan typekeuringsnorm.

Het rapport "NOx emissions of Euro 5 diesel vans – test results in the lab and on the road" (TNO 2016 R10356) presenteert gedetailleerde resultaten van metingen op de weg en op de rollenbank van de emissies van stikstofoxiden (NOx) door dertien Euro 5 dieselbestelvoertuigen en één zwaardere bestelauto met een motorkeuring volgens Euro VI. Deze metingen zijn verricht in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Begin 2015 zijn de meeste resultaten al zonder vermelding van merk en model gerapporteerd (TNO 2015 R10192 - On-road NOx and CO2 investigations of Euro 5 Light Commercial Vehicles), en zijn de nieuwe emissiegegevens verwerkt in de luchtkwaliteitsmodellen.

Dit rapport over bestelauto’s heeft dezelfde structuur als het in maart 2016 gepubliceerde rapport over de praktijk NOx-emissies van personenauto’s (TNO 2016 R10083 - "NOx emissions of Euro 5 and Euro 6 diesel passenger cars – test results in the lab and on the road"). Beide rapporten bevatten resultaten onder vermelding van merk en model. Verder worden de gebruikte testprocedures uitgebreid toegelicht en zijn resultaten voorzien van algemene en specifieke commentaren ten behoeve van de interpretatie van de resultaten. De rapporten zijn volledig consistent met eerdere publicaties. De testresultaten van een zwaardere bestelauto met een motorkeuring volgens Euro VI zijn nog niet eerder gepubliceerd.

Geen uitspraak over ‘sjoemelsoftware’ of acceptabele regelstrategie

Uit de detailgegevens per voertuig mogen en kunnen geen conclusies worden getrokken die verder gaan dan een indicatie van de praktijkemissies van dat specifieke voertuig onder die specifieke omstandigheden. De huidige tests van TNO zijn niet geschikt en niet bedoeld om uitspraken te doen over de precieze oorzaak van de verschillen in uitstoot zoals gemeten op de officiële typegoedkeuringstest en in de praktijk. Met de uitkomsten van de test kan daarom niet worden vastgesteld of er sprake is van zogenoemde ‘sjoemelsoftware’ of van een wel binnen de typekeuringswetgeving toegestane regelstrategie van het motormanagementsysteem.

Techniek voor goede NOx reductie bestaat al

Reductie van NOx-uitstoot in de praktijk is realistisch haalbaar met bestaande technieken, zoals EGR, LNT en SCR. Dit wordt bevestigd door de lage emissies die gemeten zijn aan het voertuig met een motorkeuring volgens de Euro VI norm voor zware voertuigen. Dat voertuig was voorzien van EGR en SCR. Wel dient de beschikbare technologie beter te worden ingepast in de ontwikkeling van nieuwe of aanpassing van bestaande modellen en dieselmotoren.
Vanaf 1 september 2016 moeten alle zwaardere bestelauto’s voldoen aan de normen volgens Euroklasse 6/VI. Medio dit jaar worden meer auto’s uit deze euroklasse gemeten.

Daadkracht voor betere luchtkwaliteit

Deze constatering en de resultaten als geheel zijn voor TNO aanleiding om samen met overheden én fabrikanten snel en daadkrachtig werk te maken van een beter en realistischer systeem om praktijkemissies te bepalen en effectieve regulering om praktijkemissies naar het gewenste niveau te brengen. Dit zal de luchtkwaliteit in vooral de stedelijke gebieden in Europa zeer ten goede komen. TNO zet haar expertise op dit gebied graag in om met overheden en fabrikanten daarbij het voortouw te nemen. TNO ziet daarbij een rol voor het door TNO ontwikkelde SEMS-systeem om goedkoop en tijdens normale inzet van voertuigen praktijkemissies te kunnen meten.
 

Bestelauto’s en luchtkwaliteit

lees meer
Ons werk

Emissiemetingen aan personen- en bestelauto’s

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voert TNO het steekproefcontroleprogramma voor personen- en bestelauto's uit. In dit meerjarenprogramma worden voertuigen uit de praktijk door... Lees verder
Ons werk

Overzicht rapporten emissiemetingen aan personen- en bestelauto's

Resultaten van metingen, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu uitgevoerd in het steekproefcontroleprogramma personen- en bestelauto’s, zijn gepubliceerd in de volgende rapporten:... Lees verder

Praktijkemissies van wegverkeer

Wegvoertuigen zijn een belangrijke bron van luchtverontreinigende emissies. Daarbij gaat het onder andere om stikstofoxiden (NOx) en fijnstof (o.a. PM10), beide stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid.... Lees verder
Ons werk

Emissies bestelauto’s belangrijk voor luchtkwaliteit

Uit metingen van TNO blijkt dat Euro 5 dieselbestelauto’s in de praktijk veel meer NOx uit stoten dan tijdens de typekeuringstest op een rollenbank. Bestelauto's maken een relatief klein deel uit van de... Lees verder
Nieuws
Contact

Dr. ir. Richard Smokers

  • duurzame mobiliteit
  • voertuigemissies
  • elektrische voertuigen
  • alternatieve brandstoffen
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.