nieuws

Consortium schaalt productie bio-aromaten uit afvalstromen op

TNO coördineert Waste2Aromatics project • 14 jul 2016

Uit afval als gft, luiers, zeefgoed en mest een waardevolle grondstof maken voor de chemische industrie? Daar gaat een consortium mee aan de slag. TNO levert de technologie en coördineert dit innovatieve Waste2Aromatics project van Shared Research Center Biorizon. Samen met 11 partners brengt het daarmee de circulaire economie en de commerciële productie van bio-aromaten tegen marktconforme prijzen een flinke stap dichterbij.

Aromaten zijn een van de belangrijkste grondstoffen voor de chemische industrie: 40% van de chemicaliën is aromatisch van aard. Op dit moment worden aromaten gewonnen uit aardolie en dat leidt tot een aanzienlijke uitstoot van CO2. "Dit is dan ook een belangrijk mijlpaal", zegt Monique Wekking, business development manager Biorizon/TNO. "Eind vorig jaar hebben we overtuigend bewezen dat het mogelijk is om furanen - de grondstof voor aromaten - succesvol op labschaal te kunnen omzetten uit afvalstromen zoals gft. Toen bleek de business case al veelbelovend en daarom schalen we nu verder op en werken we richting ons ultieme doel: commerciële productie van bio-aromaten."

Unieke samenwerking: open innovatie met de gehele keten

Dit vervolgproject is uniek door het brede consortium dat de hele keten vertegenwoordigt: van afvalbedrijven en belanghebbende organisaties tot waterzuiveraars en van een ontwerper en bouwer van pilots tot een gebruiker van aromaten.

Het project, dat een omvang heeft van ruim 1,3 miljoen euro, wordt voor 46% gefinancierd door het industriële consortium en voor 53% door het Topconsortium voor Kennis- en Innovatie Chemie.

 

Biorizon’s programmalijn ‘Suikers naar Aromaten’, waarin het Waste-2-Aromatics project een cruciale rol speelt door het ontwikkelen van technologie om goedkope furanen te kunnen leveren.

Winstgevend én duurzaam perspectief voor de chemische industrie

Shared Research Center Biorizon, een initiatief van TNO, VITO en Green Chemistry Campus, ontwikkelt samen met partners technologieën om aromaten te winnen uit plantaardig restmateriaal. Dat vermindert de afhankelijkheid van aardolie, leidt tot minder CO2-uitstoot en draagt bij aan de transitie naar een circulaire economy.

Kennis

Feedstock flexibility

TNO werkt voor en met bedrijven aan de flexibiliteit in het gebruik van grondstoffen. Dat is nodig om duurzamer te produceren en minder afhankelijk te zijn van onder andere fossiele bouwstenen. Een bredere... Lees verder
Ons werk

Shared Research Centre voor Aromaten uit Biomassa

Green Chemistry Campus, VITO en TNO hebben in 2013 het startsein gegeven voor een Shared Research Centre Biobased Aromatics. De twee kennisinstellingen gaan in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven... Lees verder
Nieuws

Monique Wekking MSc

Contact

Monique Wekking MSc

  • Biobased
  • Hernieuwbare grondstoffen
  • Biorizon
  • Bioraffinage
  • Chemische bouwstenen
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.