Of je nu opdrachtgever, eigenaar, architect, ingenieur, aannemer, specialist of leverancier van bouwmaterialen bent: in de bouw is iedereen gebaat bij een efficiënt bouwproces. Met slimme tools rondom Building Information Modeling (BIM), BIM Bots genaamd, biedt TNO innovatieve oplossingen die het werk in de bouw effectiever laten verlopen en tijdverlies en hogere kosten voorkomen.

Meer weten of bijdragen?

Meer weten over BIM Bots of ziet u mogelijkheden om deze baanbrekende technologie toe te passen? Neem contact op met Rob Roef.

Contact

In de toekomst is de woning- en utiliteitsbouw drastisch veranderd, worden gebouwen veel sneller gerealiseerd en ligt de verantwoordelijkheid om te voldoen aan het Bouwbesluit mogelijk volledig bij private partijen. Een ongelooflijke opgave, want volgens het huidige plan van het kabinet moeten er 75 duizend woningen per jaar bijkomen. Tegelijk moet het mogelijk worden om jaarlijks 30 tot 50 duizend woningen te verduurzamen. Digitalisering en slim gebruik van data zijn dan ook noodzakelijk.

De bouw zal profiteren van machine to machine-interactie

Op dit moment is het gebruik van data in de woning- en utiliteitsbouw zo gefragmenteerd, dat er geen écht open en transparant platform bestaat om data te analyseren en uit te wisselen. Het is wel mogelijk om gericht specifieke informatie te delen op basis van open standaarden, maar de interactie tussen gebruiker en computer blijft bepalend voor het resultaat.

Machine to machine-interactie tussen computers kan de interactie tussen gebruiker en computer gedeeltelijk overnemen, waar de bouw optimaal van kan gaan profiteren. Immers, machine learning en kunstmatige intelligentie helpen de bouwer in de nabije toekomst bij het interpreteren van data, het elimineren van fouten en het optimaliseren van ontwerpen. Denk onder meer aan het geautomatiseerd toetsen van een bouwinformatiemodel tijdens het ontwerp en de engineering, of aan het toetsen van een opgeleverd gebouw (as built) aan de bouw- en regelgeving.

Een BIM Bot ondersteunt de gebruiker in het bouwproces

TNO denkt dat we met de ontwikkeling van een netwerk van autonome BIM Bots kunnen bijdragen aan de totstandkoming van Asset Lifecycle Information Management (ALIM) van gebouwen en daarmee het realiseren van de eerdergenoemde grote maatschappelijke uitdagingen. In onze ogen is een BIM Bot een intelligent, online systeem dat autonoom handelingen uitvoert op basis van BIM-data. Denk aan het uitvoeren van berekeningen, simulaties of analyses. In elk geval ondersteunt een BIM Bot een specifieke taak om de gebruiker zo goed mogelijk te ondersteunen in het bouwproces.

Toeleveranciers en gespecialiseerde onderaannemers worden regelmatig in een late of zelfs te late fase van het bouwproces ingeschakeld. Hierdoor wordt specialistische kennis over productrichtlijnen niet of te laat meegenomen bij het ontwerp, wat zal leiden tot kostbare wijzigingen. Door middels digitalisering de communicatie met verschillende ketenpartners te optimaliseren of zelfs helemaal te automatiseren betrekken we de toeleverende industrie eerder, waardoor hun kennis eerder wordt aangewend.

BIM Bots moeten leiden tot tijdwinst, meer efficiëntie en besparingen

Door het inzetten van BIM Bots ontstaan uiteindelijk minder bouwfouten en worden gebouwen beter ontworpen én gebouwd. Neem ook de energiezuinigheid van een ontwerp eens onder de loep. Als de architect vanaf het eerste ontwerp met een BIM Bot geautomatiseerde energiesimulaties kan laten uitvoeren, dan wordt voorkomen dat het ontwerp uiteindelijk moet worden aangepast.

Naast het bieden van inzicht in de prestaties van het gebouw gaan BIM Bots de gebruiker van de software waarschuwen bij ontwerpfouten, zoals onjuiste wanddiktes, wanneer te weinig ruimte is gereserveerd voor aansluitingen, als ergens in de keten een belangrijke verandering plaatsvindt, enzovoorts. Dit leidt niet alleen tot tijdwinst, geldbesparing en meer efficiëntie voor bouwers en ontwikkelaars, nee, de hele sector profiteert van de verbeterde informatieoverdracht door vroegtijdige betrekking van de juiste en accurate kennis die aanwezig is bij toeleveranciers en adviseurs.

Contact

Rob Roef

  • Digitalisering
  • Bimbots