Glastuinbouw: verduurzamen met datagedreven bedrijfsvoering

De glastuinbouw is een belangrijke motor van de Nederlandse economie. De glazen tuinbouwkas met zijn technische installaties is een belangrijk exportproduct geworden. Nederlandse toeleveranciers exporteren wereldwijd jaarlijks 2,5 miljard aan kassentechnologie.

Meer informatie over ons werk in de glastuinbouw?

Neem contact op met Egon Janssen

Contact opnemen
Glastuinbouw

TNO steunt en adviseert de glastuinbouw door het toepasbaar maken van innovatieve technologieën voor het telen van groenten, fruit, bloemen en planten. TNO steunt en adviseert de glastuinbouw door het toepasbaar maken van innovatieve technologieën voor het telen van groenten, fruit, bloemen en planten. TNO innoveert in drie deelgebieden:

Rekenmodellen voor kasconstructies

TNO ondersteunt kassenbouwbedrijven met het ontwerp van economische kasconstructies. Ze draagt haar kennis over aan de bedrijven in de vorm van rekenmodellen, zoals CASTA/Kassenbouw. Ook helpt TNO individuele bedrijven met productontwikkelingen.

Systeem Integratie en Optimalisatie Model (SIOM)

TNO en stichting Hortivation hebben samen SIOM ontwikkeld. Kassenbouwbedrijven kunnen die tool gebruiken in het gesprek met de investeerder of tuinder. SIOM zet de verschillende technologieën op een rij en geeft informatie over terugverdientijden, bedrijfsresultaten en efficiëntie. Zo kan een weloverwogen investeringsbeslissing gemaakt worden.

Datastromen koppelen voor duurzame glastuinbouw

Kassen leveren steeds meer datastromen op (big data). De toeleverende bedrijven willen deze data gebruiken voor diensten zoals ‘Growing as a service’. Data speelt daarnaast een belangrijke rol bij het succes van kringlooplandbouw. TNO helpt de bedrijven met het verzamelen en verrijken van de data.

TNO werkt intensief samen met stichting Hortivation.

  • Hortivation heeft tot doel om collectieve kennis te ontwikkelen en te verspreiden onder de toeleveranciers.
  • Hortivation verzamelt de ontwikkelwensen bij de bedrijven over glastuinbouw.
  • Hortivation maakt samen met TNO een roadmap en initieert nieuwe ontwikkelprojecten voor glastuinbouw.
  • Hortivation geeft licenties uit voor de gezamenlijk ontwikkelde rekenmodellen.

KENNIS- EN INNOVATIECENTRUM GLASTUINBOUWSECTOR

Om voortdurend in contact te blijven met de bedrijven uit de sector, is TNO participant bij Demokwekerij Westland in het World Horti Centre. Hier ontmoeten tuinders en toeleveranciers elkaar en gaan ze in discussie over innovaties. Ook is er een expositieruimte voor het demonstreren van technologieën, die zich in de praktijk al hebben bewezen.

SAMENWERKEN MET TNO

TNO beschikt over een schat aan innovatieve technieken, waarmee kassenbouwers hun voordeel kunnen doen. Zij kunnen kiezen uit diverse samenwerkingsvormen om TNO in te schakelen. Ondernemers kunnen samen met TNO concrete vraagstukken oplossen. Of ze krijgen een oriënterend advies over mogelijke verbeteringen in de bedrijfsvoering. Ondernemers in de glastuinbouw kunnen contact opnemen met Egon Janssen.

Kennis

Building Physics & Systems

In de bouw ontstaan volop innovatieve ideeën. TNO helpt bedrijven (bouwbedrijven, toeleveranciers, architecten) die concreet te maken door kennisdeling en advisering. We zetten ons daarbij tegelijkertijd... Lees verder
Roadmap

Buildings & Infrastructure

Wij maken dagelijks als vanzelfsprekend gebruik van infrastructuur en gebouwen, die door de bouw- en technieksector zijn gerealiseerd. De bouw levert een cruciale bijdrage aan onze samenleving. De kwaliteit... Lees verder
Algemeen

Feed the future: data als fundament voor kringlooplandbouw

Ons huidige landbouwsysteem biedt de Nederlander een breed palet aan voedsel: van zoveel mogelijk eten voor zo weinig mogelijk geld tot biologisch en fairtrade voedsel. De uitstoot die daarmee gepaard... Lees verder
Nieuws

Jaaroverzicht 2020: TNO in de media

24 december 2020
Doelgericht innoveren, dat is waar TNO voor staat. Dat doen we niet alleen, maar samen met bedrijven, overheden en tal van organisaties. Lees verder
Nieuws

Predictive twins oplossing voor uitdagingen in de bouw

18 november 2020
De bouw- en infrasector wordt geconfronteerd met een aantal grote uitdagingen. Naast een grote vervangings- en renovatieopgave van bestaande civiele infrastructuur moet er circulair en energieneutraal... Lees verder
Nieuws

1 op de 7 onderzochte woningen voldoet niet aan WHO norm fijnstof 

21 oktober 2020
In veel Nederlandse woningen is de luchtkwaliteit in de avonduren slecht door fijnstof dat vrijkomt tijdens het bakken en braden van eten. Ook het branden van kaarsen is een forse bron van fijnstof. In... Lees verder
9 - 16februari - maart

TNO draagt bij aan videoserie over tuinbouwinnovaties

Lees verder
Buildings & Infrastructure
Contact

Ir. Egon Janssen

  • glastuinbouw
  • kassenbouw
  • MKB
  • loket
  • tuinbouw

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.