Ons werk

Asfalt en wegenbouw

Nederland heeft een van de dichtst vertakte wegennetten ter wereld. Van dit gehele netwerk is zo'n 130.000 kilometer verharde weg. TNO werkt aan het betrouwbaar en nauwkeurig voorspellen van de levensduurprestaties van de weg. Als duidelijk is wanneer onderhoud nodig is, kunnen partijen effectief investeren. Daarbij richten we ons op nieuwe oplossingen en verbetering van materialen, waaronder asfalt, en processen zoals onderhoud.

TNO onderzoekt de eigenschappen en prestaties van bestaande materialen en constructies van (rijks)wegen. Daarnaast ontwikkelt TNO, mede op basis van deze kennis, nieuwe innovatieve concepten voor het verbeteren van deze wegprestaties. We werken ook aan monitoringssystemen die sneller en beter de kwaliteit van het asfalt meten. Dit vormt een goede basis voor beslissingen over onderhoud en vervanging.

Materiaaleigenschappen asfalt

Asfalt bestaat uit verschillende materialen. Doordat de precieze samenstelling en de eigenschappen van deze materialen in het asfalt vaak onbekend zijn, is het lastig om de prestaties van het asfalt te kennen. TNO bekijkt en beoordeelt de prestaties van deze afzonderlijke materialen en het asfalt als geheel. Hierdoor valt de kwaliteit van het asfalt beter in kaart te brengen. Verder ontwikkelt TNO testen die snel en goed de kwaliteit van innovatieve asfaltsoorten beoordelen.

Inzet asfalt en wegenbouw

Binnen asfalt en wegenbouw zetten we in op:

  • Monitoring en meten aan wegen. Door data- en beeldanalyse van aan het wegdek gemeten schade.
  • Stroefheid en rafeling. Het nauwkeurig bepalen van de stroefheid van het wegdek en het vroegtijdig vaststellen van rafelingsschade.
  • Asfalt repareren en beschermen. Het realiseren van producten voor onderhoud van wegen, zoals een 'zonnebrand' die na aanleg als beschermlaag wordt aangebracht.
  • Innovatieve asfaltmengsels. Samen met marktpartijen realiseren van nieuwe asfaltmengsels, zoals asfaltmengsels die minder snel verouderen.
  • Testen en beoordelen van de levensduurprestaties van bestaande asfaltmengsels. We kijken naar het gedrag van asfalt en onderzoeken hoe mengsels en bindmiddelen zich gedragen in de tijd en wanneer ze onderhoud nodig hebben.
  • Versneld beproeven van asfaltmengsels. We ontwikkelen methodes en procedures om innovatieve asfaltmengsels snel te beoordelen op bruikbaarheid
Nieuws

Uitstel groot onderhoud A12 dankzij verjongingscrème

09 juni 2017
Rijkswaterstaat voorziet de A12 tussen Bunnik en Veenendaal dit weekend in beide richtingen van een 'verjongingskuur'. Het wegdek wordt voorzien van een ‘verjongingscrème’ die in het asfalt trekt en zorgt... Lees verder
Nieuws

Provincie Zuid-Holland, Ooms Civiel en TNO werken samen om CO₂-uitstoot en brandstofverbruik terug te dringen

11 oktober 2016
TNO en Ooms Civiel voeren sinds 2015 gezamenlijk onderzoek uit naar asfaltmengsels met een lage rolweerstand. TNO onderzoekt welke parameters in het asfaltmengsel maatgevend zijn voor de rolweerstand en... Lees verder

Contact

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.