Ons werk

Asfalt en wegenbouw

Nederland heeft een van de dichtst vertakte wegennetten ter wereld. Van dit gehele netwerk is zo'n 130.000 kilometer verharde weg. TNO werkt aan het betrouwbaar en nauwkeurig voorspellen van de levensduurprestaties van de weg. Als duidelijk is wanneer onderhoud nodig is, kunnen partijen effectief investeren. Daarbij richten we ons op nieuwe oplossingen en verbetering van materialen, waaronder asfalt, en processen zoals onderhoud.

TNO onderzoekt de eigenschappen en prestaties van bestaande materialen en constructies van (rijks)wegen. Daarnaast ontwikkelt TNO, mede op basis van deze kennis, nieuwe innovatieve concepten voor het verbeteren van deze wegprestaties. We werken ook aan monitoringssystemen die sneller en beter de kwaliteit van het asfalt meten. Dit vormt een goede basis voor beslissingen over onderhoud en vervanging.

Materiaaleigenschappen asfalt

Asfalt bestaat uit verschillende materialen. Doordat de precieze samenstelling en de eigenschappen van deze materialen in het asfalt vaak onbekend zijn, is het lastig om de prestaties van het asfalt te kennen. TNO bekijkt en beoordeelt de prestaties van deze afzonderlijke materialen en het asfalt als geheel. Hierdoor valt de kwaliteit van het asfalt beter in kaart te brengen. Verder ontwikkelt TNO testen die snel en goed de kwaliteit van innovatieve asfaltsoorten beoordelen.

Inzet asfalt en wegenbouw

Binnen asfalt en wegenbouw zetten we in op:

  • Monitoring en meten aan wegen. Door data- en beeldanalyse van aan het wegdek gemeten schade.
  • Stroefheid en rafeling. Het nauwkeurig bepalen van de stroefheid van het wegdek en het vroegtijdig vaststellen van rafelingsschade.
  • Reparatie en bescherming van asfalt. Het realiseren van producten voor onderhoud van wegen, zoals een 'zonnebrand' die na aanleg als beschermlaag wordt aangebracht.
  • Innovatieve asfaltmengsels. Samen met marktpartijen realiseren van nieuwe asfaltmengsels, zoals asfaltmengsels die minder snel verouderen.
  • Testen en beoordelen van de levensduurprestaties van bestaande asfaltmengsels. We kijken naar het gedrag van asfalt en onderzoeken hoe mengsels en bindmiddelen zich gedragen in de tijd en wanneer ze onderhoud nodig hebben.
  • Versneld beproeven van asfaltmengsels. We ontwikkelen methodes en procedures om innovatieve asfaltmengsels snel te beoordelen op bruikbaarheid
Ons werk

Monitoring en meten aan wegen

Meer dan 80% van de Nederlandse rijkswegen heeft het open asfaltmengsel ZOAB als deklaag. Het monitoren van de conditie hiervan is nodig om vast te stellen of de weg nog veilig is. En om te zien of de... Lees verder
Ons werk

Reparatie en bescherming van asfalt

Het ontstaan van wegdekschade valt niet te voorkomen. Vaak ontstaat na enkele jaren gebruik al (oppervlakte)schade. Op Nederlandse rijkswegen kenmerkt zich dit door steenverlies van de poreuze deklagen.... Lees verder
Ons werk

Innovatieve asfaltmengsels

Innovatieve asfaltmengsels bieden kansen om de prestaties van de weg te verbeteren. Ze kunnen bijdragen aan een verlaging van de (onderhouds)kosten en het vergroten van de duurzaamheid van onze infrastructuur. ... Lees verder
Nieuws

Uitstel groot onderhoud A12 dankzij verjongingscrème

09 juni 2017
Rijkswaterstaat voorziet de A12 tussen Bunnik en Veenendaal dit weekend in beide richtingen van een 'verjongingskuur'. Het wegdek wordt voorzien van een ‘verjongingscrème’ die in het asfalt trekt en zorgt... Lees verder

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.