Ons werk

Sluizen en waterveiligheid

Waterveiligheid is letterlijk een kwestie van leven en dood voor Nederland, vooral als we kijken naar de stijgende zeespiegel en de grotere waterafvoer via de grote rivieren als gevolg van klimaatverandering. Nederland heeft een wereldwijde reputatie voor zijn kennis van waterwerken en waterveiligheid. TNO en Deltares werken samen om die kennis verder te ontwikkelen.

TNO heeft kennis van hydraulische constructies zoals sluizen en Deltares heeft kennis van hoe water en bodem zich gedragen. Zowel TNO als Deltares werken aan methoden voor risicoanalyse, berekeningsmethoden, standaarden en criteria. TNO en Deltares werken samen om ervoor te zorgen dat hun aanpak op gebied van deze methoden, berekeningen en standaarden op dezelfde principes zijn gebaseerd, waardoor een duidelijk en consistent testkader voor waterwerken en waterveiligheid mogelijk wordt gemaakt. Voor waterveiligheid is dit vastgelegd in wettelijke beoordelingsinstrumenten (Wettelijk Toetsinstrumentarium, WTI). Voor bestaande constructies is het bijvoorbeeld vastgelegd in beoordelingsrichtlijnen (Richtlijn Beoordelen Bestaande Kunstwerken, RBBK).

Bouwkennis

De sluizen, dammen en waterkeringen zijn oude civiele werken die we zo lang mogelijk willen blijven gebruiken. Vervanging of renovatie ervan kost geld en veroorzaakt daarnaast hinder en overlast. Een van de manieren waarop TNO haar kennis van constructies toepast, is het verlengen van de levensduur van bestaande constructies door middel van beoordelingen en het realiseren van innovaties.

Aandachtsgebieden

Aandachtsgebieden met betrekking tot sluizen en waterveiligheid zijn onder meer:

Hydraulische civiele werken

Vanwege het verouderingsproces zijn veel hydraulische werken toe aan renovatie en vernieuwing. Voor TNO heeft bij dit soort projecten het verlengen van de levensduur de prioriteit. Hiervoor ontwikkelt TNO eenduidige testkaders, efficiënte inspectie- en monitoringtechnieken en methoden voor het beoordelen van prestaties, kosten en risico's. Op het gebied van levensduurverlenging en als het gaat om renovatie en nieuwbouw werkt TNO aan innovaties op gebied van materialen en constructies en aan mogelijkheden om deze op de relevante locaties te implementeren.

Waterveiligheid

TNO speelt een belangrijke rol op het gebied van visie, risicobenadering en implementatie van methoden voor het berekenen van waterveiligheid. Met onze kennis van de waarschijnlijkheidstheorie (probabilistiek) dragen we bij aan de ontwikkeling van modellen en richtlijnen voor het berekenen en beoordelen van waterbouwkundige constructies in waterkeringen.

Ons werk

Levensduurverlenging betonconstructies

Constructies worden erop ontworpen dat ze lang meegaan. Meestal ligt de levensduur tussen de vijftig en honderd jaar. Een ruime meerderheid van de civiele constructies in de Nederlandse infrastructuur... Lees verder

Contact

Drs. Babette Lassing-van der Spek

  • waterbouw

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.