Ons werk

Sluizen, stuwen en waterveiligheid

Waterveiligheid is van levensbelang voor Nederland. Zeker als we kijken naar de klimaatontwikkelingen die zorgen voor bijvoorbeeld een stijging van de zeespiegel en hogere waterafvoeren door de grote rivieren. Nederland staat wereldwijd bekend vanwege zijn kennis van waterwerken en waterveiligheid. Verder ontwikkelen van deze kennis is voor TNO een belangrijk speerpunt.

TNO beschikt over kennis van constructies zoals sluizen, risicoanalysemethodieken, rekenmethoden, normen en criteria. Deze kennis zetten we in om eenduidige toetskaders, zoals bijvoorbeeld het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium, de Leidraad kunstwerken en de Richtlijn Bestaande Kunstwerken, op te stellen. Dit doen we veelal in samenwerking met Deltares en Marin. De drie instituten kunnen complementaire kennis, die noodzakelijk is voor integrale oplossingen.

Constructieve kennis

De sluizen, stuwen en waterkeringen zijn oude kunstwerken die we zo lang mogelijk willen gebruiken. Vervangen of renoveren kost geld en levert hinder op. TNO zet haar kennis van constructies onder meer in voor het verlengen van de technische levensduur van bestaande constructies. Dit met beoordelingen en door het realiseren van innovaties.

Aandachtspunten

Bij sluizen en waterveiligheid zetten we onder meer in op:

  • Natte kunstwerken. Vanwege de ouderdom komt er een golf aan renovatie- en vernieuwingsprojecten aan voor natte kunstwerken. TNO zet allereerst in op levensduur verlenging. Daarvoor draagt TNO onder meer bij aan de ontwikkeling van eenduidige toetskaders, efficiënte inspectie- en monitoringstechnieken en methodieken om prestaties, kosten en risico's te bepalen. Voor levensduurverlenging en voor renovatie en nieuwbouw werkt TNO aan de ontwikkeling van innovaties op gebied van materiaal en constructies en de mogelijkheden tot implementatie hiervan in het areaal.
  • Waterveiligheid. TNO speelt een belangrijke rol in de filosofie, de risicobenadering en de uitwerking van methodieken voor het berekenen van waterveiligheid. Met onze kennis van kansberekening (probabilistiek) dragen we bij aan modellen en richtlijnen voor het berekenen en beoordelen van waterbouwkundige constructies in de waterkeringen.
Ons werk

Waterveiligheid

Nederland staat wereldwijd bekend om zijn kennis over waterveiligheid. TNO speelde hierin altijd een belangrijke rol. Zowel bij de filosofie van de risicobenadering als in de uitwerking van methodieken... Lees verder
Ons werk

Levensduurverlenging kunstwerken

Constructies worden erop ontworpen dat ze lang meegaan. Meestal ligt de levensduur tussen de vijftig en honderd jaar. Een ruime meerderheid van de civiele constructies in de Nederlandse infrastructuur... Lees verder
Ons werk

Monitoren van kunstwerken

Veel bruggen, viaducten en sluizen bereiken de komende jaren het einde van hun beoogde levensduur. Vervanging of renovatie is echter ingrijpend voor het netwerk. Het brengt kosten met zich mee en vereist... Lees verder
Ons werk

Probabilistiek

Probabilistiek is een methodiek voor het rekenen aan en met onzekerheden. Voor TNO is dit een kernexpertise, die ze gebruikt voor verschillende veiligheidsvraagstukken. Zo zetten we probabilistiek bijvoorbeeld... Lees verder

Contact

Ir. Jos Wessels MBA

  • infrastructuur
  • wegen
  • spoor
  • waterbouw
  • asset management
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.