De uitstoot van stikstof in de bouw moet omlaag. De komende 2,5 jaar trekt de overheid daarom 50 miljoen euro uit binnen de routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen voor een kennis- en innovatieprogramma dat zich richt op emissiearm bouwen. Het BTIC heeft de regie over dit grootschalige onderzoeksprogramma, dat is getiteld ‘Emissieloos Bouwen’. Emissieloos Bouwen is onderverdeeld in 7 deeltrajecten. TNO geeft leiding aan het deeltraject Industriële Modulaire Prefab (IMP) in een zogenaamd ‘adaptief consortium’.

1. Kan ik me aansluiten bij het deeltraject IMP?

Partijen uit de bouwsector kunnen zich op verschillende momenten gedurende de looptijd van het deelproject IMP aansluiten. De eerstvolgende sluitingsdatum is op vrijdag 30 september 2022 om 17:00 uur.

2. Wat is de doelstelling van het onderzoeksprogramma Emissieloos Bouwen?

Het overkoepelende Emissieloos Bouwen heeft als doelstelling om met innovaties en aanpassingen in het bouwproces de uitstoot van stikstof, CO2 en fijnstof in de bouw terug te dringen. De ambities van het onderzoeksprogramma zijn:

 • 60% stikstofreductie ten opzichte van 2018 in het jaar 2030
 • 0,4 Mton CO2 reductie ten opzichte van 1990 in het jaar 2030
 • 75% gezondheidswinst door de uitstoot van fijnstof terug te dringen.

50 miljoen voor emmissieloze bouw

Lees verder

3. Met welke programmalijnen draagt het deeltraject Industriële Modulaire Prefab bij?

Het deeltraject IMP draagt met 3 programmalijnen bij aan het onderzoeksprogramma Emissieloos Bouwen:

 • Lage uitstoot bouwmaterialen: als we kijken naar het onderdeel ‘materiaal’, wat is dan potentiële uitstootreductie?
 • Geïndustrialiseerde productie: welke -voor de bouw- vernieuwende productieprocessen zijn geschikt om uitstoot zoals genoemd in de ambities te realiseren? Wat kunnen zaken als bijvoorbeeld verdere industrialisatie, of file-to-factory hierin betekenen?
 • Optimalisatie van processen: het logistieke proces vormt een belangrijk onderdeel tijdens de bouw van een bouwwerk. Is met aanpassingen in de logistieke volgorde winst te behalen? Of kan er meer op andere locaties worden uitgevoerd? Voor dit onderdeel bestaat een nauwe samenwerking met de andere twee programmalijnen namelijk TKI Logistiek en DSGO.

4. Ik wil meewerken aan het deeltraject IMP. Waaraan moet mijn voorstel voldoen?

Houd rekening met onderstaande randvoorwaarden bij het indienen van een projectvoorstel. Alleen een projectvoorstel dat voldoet aan de randvoorwaarden nemen we in behandeling. Het voorstel dien je in bij programmamanager Mario de Rooij.

Randvoorwaarden:

 • Het voorstel wordt ingediend in het voorgeschreven format. Een Word versie van het format vind je hier.
 • De maximale projectduur voor deze uitvraag is 1 jaar.
 • Specifiek voor deze uitvraag wordt gekeken naar industrialisatie van modulaire elementen. In het bijzonder wordt daarbij gelet op de eventuele circulariteit van de gekozen oplossing. Ook wordt graag gezien dat er geïntegreerd is nagedacht over de gekozen oplossing.
 • Het voorstel moet voor minimaal 32% gefinancierd worden door het bedrijfsleven;
 • De partijen moeten de programmavoorwaarden accepteren.

Na het indienen van het projectvoorstel beoordeelt een onafhankelijke programmaraad het voorstel. Het voorstel inclusief advies van de programmaraad gaat naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, alwaar het ter besluitvorming wordt voorgelegd voor financiering.

> Download de programmavoorwaarden

> Informatiepakket Emissieloos Bouwen

Meer weten over het deeltraject Industriële Modulaire Prefab?

Neem dan nu contact op met Mario de Rooij

Contact opnemen

5. Wat is de eerstvolgende sluitingsdatum om mijn projectplan in te dienen?

De eerstvolgende sluitingsdatum is op vrijdag 30 september 2022 om 17:00 uur.

6. Welke projecten lopen er momenteel binnen het deeltraject Industriële Modulaire Prefab?

Binnen het onderdeel onder regie van TNO lopen momenteel al een aantal deelprojecten. Bekijk de lopende deelprojecten in de laatste voortgangsrapportage.

7. Wie financiert het deeltraject Industriële Modulaire Prefab?

Van de rijksbijdrage aan het onderzoeksprogramma Emissieloos Bouwen, is 20 miljoen euro bestemd voor het programma Industriële Modulaire Prefab. Daarnaast is 20 miljoen euro beschikbaar voor de Topsector Logistiek en 10 miljoen euro voor het digitaal stelsel gebouwde omgeving (DSGO) onder verantwoordelijkheid van DigiGO. Met beide andere programma’s vindt regelmatig afstemming plaats voor een optimale samenwerking.

Het bedrijfsleven financiert de overig benodigde 32%. Deze bijdrage kan door uren en materialen te investeren, waarop subsidie kan worden verkregen.

Meer weten over het deeltraject Industriële Modulaire Prefab?

Neem dan nu contact op met Mario de Rooij

Contact opnemen
TNO Insights

Op zoek naar het beste recept voor circulair beton

09 december 2021
De productie van beton is verantwoordelijk voor 5 tot 8 procent van de wereldwijde CO₂-uitstoot. Samen met de bouwwereld is TNO naarstig op zoek naar oplossingen voor dit probleem. Er gebeurt momenteel... Lees verder
TNO Insights

Een tweede leven voor bestaand beton

16 december 2021
De productie van beton is verantwoordelijk voor 5 tot 8 procent van de wereldwijde CO₂-uitstoot. Samen met de bouwwereld is TNO op zoek naar oplossingen voor dit probleem. In een eerder artikel hadden... Lees verder
Nieuws

Nieuw betonmengsel voor prefab moet schadelijke emissies bouwplaats fors terugdringen

09 december 2021
Binnen afzienbare tijd kan de uitstoot van stikstof (NOx) en koolstofdioxide (CO2) op de bouwplaats met tenminste veertig procent omlaag door toepassing van een innovatief betonmengsel. TNO doet hier samen... Lees verder

TNO Insights

Circulair bouwen met hout, en wat er nodig is voor een serieuze opschaling

09 juli 2021
Hout is momenteel als bouwmateriaal aan een snelle opmars bezig. Doordat houtbouw voor veel bouwbedrijven relatief nieuw is zijn er nog veel vragen over de toepassingsmogelijkheden, duurzaamheid en aspecten... Lees verder
Contact