In het EU project 'Sustainable Selfsupporting Urban Smart Grid' (SSUSG) ontwikkelt TNO in samenwerking met partners een prototype van een energieleverend systeem op wijkniveau voor de opwekking, de opslag en de uitgifte van warmte en elektriciteit.

Meer weten of samenwerken?

Neem contact op met Sten de Wit

Contact opnemen


Het SSUSG project behelst de eerste stap in de ontwikkeling van een duurzaam zelfvoorzienend energiesysteem, waarbij de werking van de verschillende elementen in hun werkelijke wijkomgeving zullen worden aangetoond en daarmee de eerste in zijn soort is in Europa. Met name de koppeling van elektrische energie en warmte en de opslag daarvan in respectievelijk een zeezout- en warmtebatterij is uniek.

De ontwikkeling van de batterijen als een onderdeel van een SMART grid waarin de opwek/opslag en de uitgifte van energie wordt gecombineerd, is door de toepassing van de voorziene materialen goedkoper en duurzamer dan bestaande alternatieven. De combinatie warmte- en elektrische opslag maakt verder de optimalisatie van zelfconsumptie voor individuele bewoners mogelijk, terwijl het tegelijkertijd bij kan dragen aan de stabiliteit van het netwerk bij toenemende decentrale opwek van elektriciteit.

Het basisresultaat van het project is de oplevering van de elementen (prototype systeem) die een concreet werkend SMART grid op wijkniveau voor de opwekking, de opslag en de uitgifte van warmte en elektriciteit mogelijk maken.

Om dit te realiseren zal TNO een prototype van een warmtebatterij op basis van zouthydraat opleveren, die werkt in een proefstudio. Deze warmtebatterij zal geschikt zijn voor het leveren van ruimteverwarming en warm tapwater en een opslagdichtheid van 0,5 GJ/m3 op batterijniveau behalen.

Rol van warmteopslag in een smart grid
Ons werk

In de versnelling voor een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050

Nederland staat voor een grote uitdaging. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de gebouwde omgeving in 2050 CO2-neutraal moet zijn. De komende 29 jaar moeten daarom zeven miljoen huizen en één miljoen... Lees verder

Contact

Dr. ir. Sten de Wit

  • Energie
  • Bouw