De Nederlandse glastuinbouw is wereldwijd bijzonder succesvol. Een belangrijke reden voor dat succes is het uiterst efficiënte ontwerp van de constructie van kassen. Het overgrote merendeel van kassen met glazen omhulling is ontworpen met behulp van CASTA/Kassenbouw, een programma dat is ontwikkeld door TNO in samenwerking met bedrijven uit de sector. Ook buitenlandse kassenbouwers maken steeds meer gebruik van CASTA/Kassenbouw.

Meer weten of samenwerken?

Neem contact op met Hans 't Hart

Contact opnemen

Het ontwerpprogramma is in gebruik sinds 1989. De introductie van CASTA/Kassenbouw zorgde er mede voor, dat de schaalvergroting van de Nederlandse kassen zich in snel tempo kon voltrekken. Kassenbouwers kunnen met het programma efficiënt maatwerk leveren bij het berekenen van de onderbouw van Venlokassen en andere typen kassen. TNO'er Hans 't Hart: "Het programma biedt inzicht in de consequenties van de verschillende alternatieven. De constructie wordt economisch aantrekkelijk en zo licht als mogelijk is zonder dat de constructieve veiligheid in het geding komt. De controleberekeningen zijn conform de kassenbouwnorm NEN 3859 en het Bouwbesluit. CASTA/Kassenbouw kan ook overweg met buitenlandse bouwnormen."

Kas is maatpak

Maatwerk CASTA/Kassenbouw levert niet alleen maatwerk voor de kassenbouwer, maar ook voor de teler. Die krijgt een kas, die is aangepast aan zijn specifieke bedrijfsvoering en die de juiste mix biedt van prijs en kwaliteit. De lichtdoorlaat is optimaal en ook de veiligheid is zo goed mogelijk gewaarborgd. Omdat de kas voldoet aan de Nederlandse kassenbouwnorm, kunnen telers probleemloos de kas verzekeren.

Hortivation

De sector van de Nederlandse kassenbouw werkte vanaf het begin mee aan de ontwikkeling van CASTA/Kassenbouw. Daarvoor is de stichting Hortivation opgericht. Bestuurslid Dave Fennema van Dalsem Tuinbouwprojecten noemt CASTA de parel van de kassenbouw: "Het programma bespaart ons maanden werk en we kunnen de telers veel beter bedienen. De samenwerking met TNO verliep vlot. We begrijpen elkaar goed en er is onderling vertrouwen. We werken nu aan verbeteringen, onder andere door uitbreidingen met nieuwe modules en aanpassingen aan de laatste ontwikkelingen en eisen. Zo maken we optimaal gebruik van snelle rekensystemen, die steeds ingewikkelder rekenmodellen aankunnen." En 't Hart tot slot: "We hebben al veel contact met de sector en andere ondernemers die zich willen aansluiten bij Hortivation zijn welkom. Ook voor buitenlandse kassenbouwers zijn er mogelijkheden tot samenwerking."

Ons werk

TNO berekent hoeveel licht de kas inkomt

Hoe meer licht, hoe beter de groei van gewassen. Anders gezegd: hoe minder licht een kasconstructie onderschept, hoe minder kunstlicht er nodig is en hoe milieuvriendelijker de kas. TNO ontwikkelt modellen... Lees verder
Kennis

Glastuinbouw: verduurzamen met datagedreven bedrijfsvoering

De glastuinbouw is een belangrijke motor van de Nederlandse economie. De glazen tuinbouwkas met zijn technische installaties is een belangrijk exportproduct geworden. Nederlandse toeleveranciers exporteren... Lees verder

Contact

Ing. Hans 't Hart

  • Tuinbouwkassen