Met behulp van big data en ICT werkt TNO aan de verdere ontwikkeling van digitaal telen. Digitaal telen is de toekomst van innovaties in de glastuinbouwsector en gaat verder dan louter de bouw van een kas: door het bieden van ondersteuning bij teelt- en bedrijfsmanagement, kunnen de toeleveranciers van kassen garanties op teeltprestaties leveren.

Digitale infrastructuur voor glastuinbouw

Samen met stichting Hortivation heeft TNO de wereldwijde standaard gezet voor de digitale infrastructuur voor de glastuinbouw. De basis hiervoor is een gezamenlijke taal, de Common Greenhouse Ontology. Daarnaast is de Hortivation Hub ontwikkeld, een soort wereldstekker om data tussen partijen veilig en gemakkelijk te kunnen uitwisselen.

Op deze infrastructuur ontwikkelt TNO nieuwe toepassingen op het gebied van data driven bouw van kassen en data driven teelt. Hierdoor kunnen de toeleveranciers van kassen nieuwe diensten leveren zoals garanties op teeltprestaties.

De data-infrastructuur van TNO en Hortivation laat bedrijven en technische installaties plug-and-play samenwerken. Met een standaardtaal, om zonder misverstanden data uit te wisselen. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Data Driven Building

Het programma Data Driven Building is gericht op het verbeteren en verduurzamen van het kasontwerp. Binnen dit programma worden producten ontwikkeld die kassenbouwers en andere toeleveranciers de tools en data geven om de prestaties van hun producten te monitoren en gericht te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het Kas Informatiesysteem. Hiermee kunnen toeleveranciers ontwerpspecificaties uitwisselen zodat het ontwerpproces sneller verloopt en minder kans is op miscommunicaties.

Hoe de Hortivation Hub werkt en ontvangen wordt leggen Egon Janssen van TNO, Richard van der Sande van Certhon, Ad de Koning van Ridder, Jeroen Sanders van Vertify en Annie van de Riet van Hortivation in onderstaande video uit.

TNO en Hortivation innoveren kastuinbouw met datahub

Data Driven Growing

Autonoom telen betekent zowel voorspellend vermogen als realtime samenwerking tussen systemen en installaties. Het programma Data Driven Growing is gericht op het versnellen van de ontwikkelingen op gebied van autonoom telen. TNO ontwikkelt in dit kader GAIA. Soms worden er door de autonome kassystemen conflicterende control settings gegenereerd. Dankzij GAIA worden deze control settings real-time op elkaar afgestemd, zodat deze slimme systemen naadloos op elkaar aansluiten, en elkaar niet tegenwerken.

Neem contact op

Wil je meer weten over innovaties in de glastuinbouw? Neem dan contact op met Egon Janssen

Contact opnemen
Ons werk

CASTA/Kassenbouw: rekenwonder voor ontwerp van kassen

De Nederlandse glastuinbouw is wereldwijd bijzonder succesvol. Een belangrijke reden voor dat succes is het uiterst efficiënte ontwerp van de constructie van kassen. Het overgrote merendeel van kassen... Lees verder
Ons werk

SIOM: Systeemintegratie voor de internationale glastuinbouw

Nederland is mondiaal marktleider op het gebied van glastuinbouw. De glazen tuinbouwkas met zijn technische installaties is een belangrijk exportproduct geworden. Hoe kan je deze technologie aanpassen... Lees verder

Contact

Ir. Egon Janssen

  • glastuinbouw
  • kassenbouw
  • MKB
  • loket
  • tuinbouw