Voor een optimale gewasproductie voegen tuinders overdag extra CO2 toe in de kas. Wanneer zij die met een door TNO ontwikkelde installatie zelf afvangen uit rookgas, zijn ze veel goedkoper uit en niet langer afhankelijk van externe leveranciers.

Meer weten of samenwerken?

Tuinders die meer willen weten over energiesystemen en CO2 doseren in en om de kas, zijn welkom om contact op te nemen met TNO.

Contact opnemen

TNO ontwikkelde de afgelopen jaren technieken voor het afvangen van CO2 uit rookgassen of zelfs uit de lucht. De werking van dat proces is eenvoudig. Het begint met het blazen van rookgas in een toren gevuld met vloeistof.

De CO2 uit het gas komt in contact met de vloeistof, die een stof bevat die de CO2 vasthoudt. Daarna wordt de vloeistof overgepompt naar een andere toren en verwarmt, waardoor de CO2 weer vrijkomt.

Bovenin de tweede toren bevindt zich nu zuivere CO2, die bruikbaar is voor velerlei doeleinden. Voor veel glastuinbouwbedrijven die vloeibaar, zuiver CO2 extern moeten inkopen met de bijbehorende kosten, milieubelasting door transport en beperktere leveringszekerheid, kan een eigen installatie voor CO2-afvang uit bijvoorbeeld Warmte Kracht Koppeling in de kas een goedkoop en efficiënt alternatief zijn.

Knook Energy Solutions International brengt deze installaties met TNO-technologie op de markt. Tuinders die meer willen weten over energiesystemen en CO2 doseren in en om de kas, zijn welkom om contact op te nemen met TNO.

Kennis

Glastuinbouw: verduurzamen met datagedreven bedrijfsvoering

De glastuinbouw is een belangrijke motor van de Nederlandse economie. De glazen tuinbouwkas met zijn technische installaties is een belangrijk exportproduct geworden. Nederlandse toeleveranciers exporteren... Lees verder

Contact