Microplastics ontstaan door het gebruik en uiteenvallen van kunststof producten. Terwijl de toepassing van plastics nog steeds toeneemt, is er weinig bekend over de risico's van de minuscule deeltjes voor de mens. Door onderzoek te doen naar microplastic en nanoplastics helpt TNO bij het ontwikkelen van beleid.

Meer weten over het onderzoek van TNO naar microplastics?

Contact opnemen

Microplastics ontstaan door het gebruik en uiteenvallen van kunststof producten. Terwijl de toepassing van plastics nog steeds toeneemt, is er weinig bekend over de risico's van de minuscule deeltjes voor de mens en het milieu. Door daar onderzoek naar te doen helpt TNO bij het ontwikkelen van beleid en het voorkomen van het ontstaan van microplastics.

Bij TNO doen we onder andere onderzoek naar de hoeveelheid microplastics in de lucht ten behoeve van de gezondheid.

In mogelijk duizenden verzorgingsproducten die over de hele wereld worden verkocht zijn minuscule korreltjes van plastic verwerkt. Deze microplastics worden in de cosmetica-industrie microbeads genoemd. Maar ook in andere producten zoals bijvoorbeeld een fleecetrui, plastic flessen of in een portie mosselen vinden we microplastics.

Microplastics in de lucht

Er is nog relatief weinig bekend over de concentratie microplastics in de lucht en het effect daarvan op het milieu en onze gezondheid.

Daarom onderzoekt TNO microplastics in de lucht. Daarbij maken we gebruik van onze expertise in de verspreiding van fijnstof. Omdat microplastics hetzelfde gedrag vertonen, kunnen we bestaande instrumenten opnieuw gebruiken. Denk aan een meetcampagne rond de blootstelling aan microplastics in de binnen- en buitenlucht, waarin we de concentratieverschillen op verschillende plekken meten.

Microplastics en hun effect op de mens

Ten tweede onderzoeken we samen met universiteiten en het RIVM het effect van microplastic en nanoplastics op de mens. Kampen we echt met een probleem of verlaat het plastic zonder problemen het lichaam en zijn er mogelijk geen beleidsinstrumenten nodig? Om die vragen te beantwoorden doen we onderzoek naar de biologische opname en effecten. Wat zijn de voornaamste bronnen en welke gezondheidseffecten heeft blootstelling aan microplastics voor de mens, bijvoorbeeld in de longen en de darmen?

Het inzicht in de blootstelling, de samenstelling en de gezondheidseffecten stelt ons in staat om maatregelen te nemen die de blootstelling aan microplastics en nanoplastics kunnen verminderen. Daarnaast werken we in andere onderzoeksprogramma’s samen met de industrie om ‘safe by design’ nieuwe plasticmaterialen te ontwikkelen. Tot slot ondersteunen we beleidsmakers in het ontwikkelen van wet- en regelgeving.

Ons werk

Hoe ontstaan microplastics?

Microplastics zijn overal om ons heen te vinden, van geïsoleerde plekken als de hoge toppen van het Himalayagebergte tot aan de diepe bodems van de Atlantische oceaan. Sinds het in de jaren 50 werd uitgevonden,... Lees verder
Ons werk

Microplastics research center

De samenleving wordt zich steeds meer bewust van de mogelijke gevolgen van microplastics voor het milieu en onze gezondheid, en de huidige zorgen rondom microplastics zitten ’m dan ook in het feit dat... Lees verder
TNO Insights

Is chemisch recyclen de oplossing voor het plasticafvalprobleem?

08 mei 2018
Hoewel de inzameling en recycling van kunststofverpakkingsafval de afgelopen jaren flink is toegenomen, kent de markt voor gerecycled plastic de nodige uitdagingen. Er wordt gezocht naar alternatieve technieken... Lees verder
Nieuws

Nieuwe meetmethode om microplastics uit textiel in kaart te brengen

17 september 2021
TNO schreef een adviesrapport voor de ontwikkeling van een nieuwe methode om te meten waar en wanneer kleine plasticdeeltjes uit kleding vrijkomen. De ontwikkeling van de nieuwe uniforme meetmethode is... Lees verder
Nieuws

5,4 miljoen voor onderzoek naar gezondheidseffecten van micro- en nanoplastic

18 januari 2021
Het consortium MOMENTUM, een samenwerking van ZonMw, Health~Holland en TNO steekt 5,4 miljoen in onderzoek naar de gezondheidseffecten van micro- en nanoplastic. Lees verder

Contact

Dr. Ir. Ingeborg Kooter (ERT)

  • Milieu en Gezondheid / microplastic / fijn stof / luchtkwaliteit / Zeer Zorgwekkende Stoffen / geluid / sensoren

Het gevaar van microplastics