Goede luchtkwaliteit voor een betere gezondheid

Luchtverontreiniging is nog steeds een belangrijke oorzaak van ziekte en sterfte. Alleen al de blootstelling aan fijnstof is volgens de Gezondheidsraad verantwoordelijk voor circa 4 procent van de ziektelast in Nederland. Ook worden sommige mensen tijdens het werk blootgesteld aan bijvoorbeeld harde geluiden of zeer zorgwekkende stoffen. Bovendien zijn er vrij onbekende risico’s, zoals microplastics in de lucht.

Meer weten?

Neem contact op

TNO maakt zich met diverse programma’s sterk voor een gezondere lucht. Zo creëren we real-time geluidskaarten van de omgeving, waarmee een werknemer in de industrie zich beter kan beschermen tegen geluidsoverlast. Vergelijkbaar met dit onderzoek is het Exposoom Programma, waarbij we met sensoren meten waaraan mensen worden blootgesteld. Denk aan verschillende soorten fijnstof, ultrafijnstof en gassen. Door dit beter te meten, is het ook mogelijk om maatregelen te treffen voor een meer gezonde omgeving.

Persoonlijke point-of-care-test

Ook benzeen is een gevaarlijke stof. Daarom werken we voor de chemische industrie aan een persoonlijke point-of-care-test, waarmee een werknemer aan het einde van de dag direct ziet of hij nog onder de grenswaarden voor benzeen zit.

Fijnstofsensor

Daarnaast werken we aan fijnstofsensoren die inzicht geven in de samenstelling en gezondheidsimpact. Die technologie maken we toepasbaar in een zo klein mogelijke sensor die elke werknemer, fietser, enzovoorts bij zich kan dragen. Met rekenmodellen kunnen we direct aangeven wat de bron van het fijnstof is. Hiermee wordt het ook mogelijk om de bron aan te pakken en de gezondheidsimpact te verlagen.

Microplastics

Van meer recente datum is de zorg over microplastics in bijvoorbeeld cosmetische producten. We vinden de minuscule plastic korreltjes niet alleen in het water, maar ook in de lucht. Terwijl het gebruik van plastics blijft toenemen, is echter weinig bekend over de risico’s voor de gezondheid. Met onderzoek naar de aanwezigheid in de omgeving én het effect op de mens, helpt TNO bij het ontwikkelen van beleid en uiteindelijk een gezonde omgeving.

Milieu en klimaat
Contact

Drs. ing. Fred Hartendorf

  • Sensoren
  • Luchtkwaliteit
  • Milieu
  • Gezondheid
E-mail

Laat je verder inspireren op TNO Insights over Circulaire Economie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.