Geluidsoverlast of hinderlijk geluid heeft een negatief effect op de menselijke gezondheid, zoals het veroorzaken van stress. De vele bronnen in onze omgeving maken het lastig om daar grip op te krijgen en ook het vaststellen van gezondheidseffecten is een belangrijke uitdaging. Met real-time meten van geluid draagt TNO bij aan oplossingen.

Wilt u meer weten over het onderzoek van TNO naar geluid

Neem contact op

Geluid is overal om ons heen. Technologieën om dat geluid te meten zijn er meer dan genoeg, van hightech sonar om een duikboot of torpedo te traceren tot een goedkope sensor die het geluid in een woonhuis meet of detecteert. TNO richt zich op de ontwikkeling van datamodellen om nog meer informatie uit geluid te halen.

Geluidsoverlast in kaart

Met de informatie uit geluid kunnen we modellen bouwen. Door real-time geluidskaarten te creëren van de omgeving en door de bronnen van het geluid te herkennen, bieden we informatie op persoonlijk niveau. Zo kunnen werknemers in de industrie zich beter beschermen tegen geluidsoverlast en daarmee gezondheidseffecten reduceren. Werkgevers kunnen door het duiden van geluidsbeleving werken aan een gezondere omgeving en overheden kunnen door identificatie van de specifieke bronnen geluidsoverlast voorkomen.

Toepassen geluidstechnologie

Een praktisch voorbeeld van de toepassing van geluidstechnologie is het detecteren van afgestoken vuurwerk in de dagen voor oud-en-nieuw, met name met het oog op zwaar vuurwerk. Door circa vier of vijf meetpunten in een stad te plaatsen, zien handhavers in een app waar ze naartoe moeten om de vuurwerkafsteker aan te spreken.

Ook in de industrie zijn nuttige toepassingen denkbaar. Werknemers van een olieraffinaderij dragen geluidsbescherming op basis van de geluidskaart van hun werkplaats. Maar mogelijk is zo’n kaart gedateerd, draait ergens een tijdelijke generator of wordt net het isolatiemateriaal vervangen. Dan neemt de geluidsbelasting toe, terwijl dat niet op de geluidskaart zichtbaar is. Als het mogelijk is om op elk moment van de dag de geluidssterkte door te rekenen, kunnen werknemers zich beter beschermen. TNO ontwikkelt de rekenkracht die daarvoor nodig is en weet de modellen zo te maken, dat werknemers eerder kunnen handelen.

Nog meer informatie uit geluid

Informatie verschaffen om eerder te kunnen handelen is één aspect. Maar de vervolgvraag luidt, welke informatie nog meer in het geluid verscholen zit. Waar komt het vandaan? Wat is er nog meer aan de hand? Ontstaat in een leiding in een fabriek een lekkage, dan gaat die sissen. Ook dat geluid valt te traceren. Zo is het mogelijk om heel veel informatie uit geluid te halen. TNO heeft de expertise in huis om de algoritmes door te ontwikkelen, waarbij we gebruikmaken van geluidsopnames en events die de koppeling tussen oorzaak en gevolg aantonen.

Ook het effect op de omgeving is een belangrijk onderwerp. Door de verplaatsing van geluid door de meteorologische omstandigheden en de omgeving te modelleren, herleiden we waar het vandaan komt. Reikt het geluid van een lossende container zo ver dat het tien woningen bereikt, dan geven we gericht aan wat de transporteur eraan kan doen of op welke andere momenten hij beter zou kunnen lossen.

Contact

Drs. ing. Fred Hartendorf

  • Sensoren
  • Luchtkwaliteit
  • Milieu
  • Gezondheid