In de lucht komt een breed scala aan emissies van schadelijke stoffen voor. Circa 80% van de ziektes komt door omgevingsfactoren waarvan de slechte luchtkwaliteit een belangrijke is. Daarom onderzoekt TNO samen met kennisinstellingen en de overheid de luchtkwaliteit en effecten van emissies met behulp van sensornetwerken.

Bekijk de real-time luchtkwaliteit kaart

En zie hoe het met de luchtkwaliteit is gesteld in Nederland en Europa en wat de bron is

Bekijk de kaart

Het concept ‘exposoom’ gaat over de totale blootstelling aan emissies van een mens gedurende zijn of haar hele leven. Een belangrijke uitdaging is het op persoonlijk niveau in kaart brengen van de luchtkwaliteit. TNO geeft inzicht in die luchtkwaliteit door samen met de industrie, overheden, burgers en kennisinstellingen grootschalige sensornetwerken op te zetten.

Luchtkwaliteit op persoonlijk niveau

Een belangrijke stap die we maken is het op persoonlijk niveau in kaart brengen van de luchtkwaliteit. TNO geeft inzicht in die luchtkwaliteit door samen met de industrie, overheden, burgers en kennisinstellingen grootschalige sensornetwerken op te zetten. Dat doen we onder ander in het concept ‘exposoom’ dat gaat over de totale blootstelling aan emissies van een mens gedurende zijn of haar hele leven.

Bronnen herkennen

TNO koppelt real time gevalideerde concentratiekaarten aan blootstellingskaarten en brontoekenning met data van de argrarische sector en verkeerslichten. Zo zijn we in staat om blootstelling aan emissies, specifiek en op persoonlijk niveau en real time in kaart te brengen, de bronnen beter te herkennen én de impact op de gezondheid beter te bepalen. Zo kunnen gemeenten passend én betrokken beleid maken. En met het meetnetwerk kunnen ze dit beleid opnieuw toetsen en monitoren met het meetnetwerk.

Luchtkwaliteit meten met burgers

De inzet van citizen science, waarbij burgers participeren door data aan te leveren, biedt TNO toegang tot grote hoeveelheden informatie. Die data gebruiken we voor onze modellen, om de informatie vervolgens via onder andere apps en websites beschikbaar te stellen. Zo is het mogelijk om vroegtijdig emissie vanuit de industrie te signaleren en in geval van calamiteiten real-time te waarschuwen en effecten te voorspellen. Bovendien kunnen we samen met burgers de luchtkwaliteit in een stad meten en maatregelen bedenken om die luchtkwaliteit en daarmee de gezondheid te verbeteren.

In Eindhoven werken we bijvoorbeeld in een groot consortium (RIVM, GGD, Universiteit Utrecht en AiREAS) samen met omliggende gemeenten en de provincie aan het Innovatief Luchtmeetnet (ILM). Hoe staat de luchtkwaliteit in Eindhoven ervoor? Welke aspecten hebben daar invloed op en in hoeverre beïnvloedt dat de menselijke gezondheid? En wat kunnen we doen om de gezondheid ter plaatse te verbeteren? Zeker omdat Eindhoven aan het groeien is, willen beleidsmakers in het ontwerp van de gemeente de meest gezonde opties meenemen.


Innovatief Meetnetwerk Eindhoven

Sensordata

Een van de oorzaken van mindere luchtkwaliteit is bijvoorbeeld het verkeer. Om voor verbetering te zorgen kan de lokale overheid besluiten om het verkeer om te leiden of de snelheid te verlagen. Of denk aan een persoonlijk advies aan de burger over de snelste, kortste en meest gezonde fietsroute naar het werk. Toepassing van de vele data uit de sensoren maakt het mogelijk om dat advies real-time aan te bieden. Die uiteenlopende handelingsperspectieven voor de burgers helpen uiteindelijk om de stad zo gezond mogelijk in te richten.

De burger krijgt het advies en de informatie digitaal aangeboden, zoals via apps die het bedrijfsleven gaat bouwen. Een belangrijk aandachtspunt in het onderzoek van TNO is privacy en de vraag wat de beste manier is om de verwerkte data terug te koppelen en te verspreiden. Op dit moment zijn we al in staat om op basis van sensordata de luchtverontreiniging in een specifiek gebied op de kaart uit te tekenen.

Meer weten over de ontwikkeling van sensornetwerken?

Of zie je mogelijkheden om eraan bij te dragen? Wij komen graag in contact.

Contact opnemen
TNO Insights

Microplastics: wat weten we over de gezondheidsrisico’s?

06 maart 2020
Wij mensen zijn gek op plastic. Tot dusver hebben we in totaal al zo’n 8,3 miljard ton van dat kunstmatige materiaal geproduceerd. En inmiddels is daarvan ongeveer 5 miljard ton op stortplaatsen of in... Lees verder
TNO Insights

Methaan: een broeikasgas dat we in de gaten moeten houden

12 december 2019
Na CO2 is methaan de grootste veroorzaker van de opwarming van de aarde. Dat de hoeveelheid methaan sinds 2007 sterker oploopt dan verwacht, is dus ronduit slecht nieuws. En wat die stijging precies veroorzaakt?... Lees verder
Nieuws

Energiezuinig ventilatiesysteem ververst, filtert en koelt de lucht in klaslokalen

18 november 2021
Een prettig en gezond (klasse A) in scholen, en op een energiezuinige manier. Dat biedt een mede door TNO ontwikkeld ventilatiesysteem, Schoolvent, dat niet alleen de klaslokalen ventileert maar ook de... Lees verder

Contact

Drs. ing. Fred Hartendorf

  • Sensoren
  • Luchtkwaliteit
  • Milieu
  • Gezondheid