Perceptual & Cognitive Systems

De expertisegroep Perceptual and Cognitive Systems van TNO optimaliseert situational awareness, besluitvorming en menselijk gedrag door onderzoek te doen naar de interactie en samenwerking tussen mensen en (technische) systemen, en de effecten van deze systemen en omgeving op menselijk gedrag en motivatie.

Ashley, een van de door ons ontwikkelde smart interfaces

In onze projecten staat de user-centered design aanpak centraal. Hierbij worden met eindgebruikers iteratieve cycli doorlopen voor (conceptueel) ontwerpen, specificeren en evalueren van systemen die mensen ondersteunen om effectief, efficiënt en veilig te functioneren. Onderzoek met proefpersonen doen we zowel in het laboratorium in gesimuleerde omstandigheden als in het veld.

Onze expertise

 • Multi-modale waarneming (zien, horen, ruiken, voelen, evenwicht), en het innoveren, ontwerpen en testen van systemen om deze waarneming te optimaliseren;
 • Cognitie en artificiële intelligentie, en het innoveren, ontwerpen en testen van systemen om mens-machine interactie en samenwerking te optimaliseren;
 • Gebruikersinterfaces innoveren, ontwerpen en testen om menselijk gedrag, prestatie en motivatie te beïnvloeden;
 • Meten en verbeteren van de verkeersveiligheid ten gevolge van menselijk (rij)gedrag, het onderzoeken van gedragseffecten ten gevolge van weginrichting, bewegwijzering en dynamisch verkeers(informatie)management;
 • Driver state (vermoeidheid, alcohol, hoge werklast) en special groups (ouderen, jongeren) en driver coaching;
 • Modelleren van perceptie, cognitie en (keuze)gedrag om voorspellingen te kunnen doen over de effectiviteit, efficiëntie en veiligheid van (toekomstige) systemen.

Marktdomeinen

Onze rijsimultor

We leveren advies, richtlijnen, producten en interventies waarvan we door middel van toegepast onderzoek de waarde bewezen hebben. Onze kennispositie is nationaal leidend. We richten ons op markten zoals defensie, maatschappelijke veiligheid, zorg en mobiliteit. We gebruiken hierbij onder andere de volgende faciliteiten:

 • Rijsimulatoren (demo, fixed-base, motion-base, truck-sim)
 • Desdemona
 • Geïnstrumenteerd voertuig (INCA)
 • Integrale Commando Omgeving (ICO)
 • Optische gang, audiohal & brain machine lab
 • Innovation space (virtual agents, robots)

Expertisegroepen
Contact

70 jaar Defensie Onderzoek

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.