Het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV) is een kennisnetwerk dat sinds 2011 analyses maakt van risico’s en bedreigingen voor de Nationale Veiligheid. Met haar analyses levert het ANV input voor de Nationale Veiligheidsstrategie van de overheid. TNO is één van de kernpartners in het ANV en richt zich onder andere op analyses van risico's op het gebied van verstoring vitale infrastructuur, cyberdreigingen en technologische ontwikkelingen.

Download publicaties van het ANV via RIVM

Inclusief de leidraad van de risicobeoordelingsmethodiek.

Naar downloads

Nationale veiligheid gaat over alle opzettelijke en niet-opzettelijke risico’s en dreigingen die kunnen leiden tot maatschappelijke ontwrichting in Nederland. Van overstroming tot terrorisme en van een grieppandemie tot een cyberaanval. Nederland bereidt zich op verschillende manieren voor om deze dreigingen of risico’s op onze maatschappij zoveel mogelijk te beperken.

Het Analistennetwerk Nationale Veiligheid

Het ANV bestaat uit een vaste kern van 6 organisaties (de Taakgroep): RIVM, TNO, Clingendael, WODC, AIVD en ISS/Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze 6 instellingen dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke kwaliteit van de analyses. Specifieke, aanvullende expertise kan ook worden geleverd door andere organisaties in het netwerk (de ring). Dat zijn kennisinstellingen, diensten, bedrijven en onderzoeksbureaus die, afhankelijk van de kennisvraag, worden ingeschakeld bij de productie van (specifieke) analyses van nationale veiligheidsonderwerpen. Het ANV werkt in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het RIVM voert het secretariaat van het ANV.

Het ANV bestaat uit: RIVM, TNO, Clingendael, WODC, AIVD en ISS/Erasmus Universiteit Rotterdam

Geïntegreerde Risicoanalyse Nationale Veiligheid

Het ANV brengt periodiek op gestructureerde wijze de risico’s en dreigingen voor de Nationale Veiligheid in kaart (Geïntegreerde Risicoanalyse Nationale Veiligheid) en draagt daarmee bij aan de Nationale Veiligheidsstrategie. Hiervoor hanteert het ANV een vaste methodiek (gebaseerd op de nationale veiligheidsbelangen).

Horizonscan Nationale Veiligheid

Ook analyseert het ANV relevante trends en ontwikkelingen die (potentieel) van invloed zijn op de Nationale Veiligheid (Horizonscan Nationale Veiligheid). Naast deze kerntaken voert het ANV verdiepingsstudies en challenges uit waarbij op één specifiek onderwerp wordt ingegaan. Een voorbeeld hiervan is een verkenning uit 2019 waarin de risico’s van de energietransitie zijn onderzocht.

Roadmap

Nationale Veiligheid: vizier op veiligheid

Samen met partners in het veiligheidsdomein staat TNO pal voor de veiligheid in Nederland. Het vizier is daarbij gericht op een aantal thema’s. En nu de ontwikkelingen steeds sneller gaan, is het meer... Lees verder
Contact