Ons werk

Analistennetwerk Nationale Veiligheid

De samenkomst van expertise voor de nationale veiligheid wordt vanaf nu geborgd in het Analistennetwerk Nationale Veiligheid. De belangrijkste taak van het Analistennetwerk is het jaarlijks opstellen van een Nationale Risicobeoordeling (NRB).

De NRB wordt sinds 2007 opgesteld. Hierin worden verschillende soorten dreigingen geanalyseerd aan de hand van scenario's, die worden beoordeeld op waarschijnlijkheid en impact. De NRB is onderdeel van de rijks brede strategie Nationale Veiligheid. Sinds haar eerste verschijning vormt NRB een vaste basis voor de ondersteuning van het beleid. In 2011 wordt de NRB voor het eerst opgesteld door het Analistennetwerk Nationale Veiligheid. De organisaties die de kern vormen van dit netwerk zijn RIVM, de AIVD, TNO, het Instituut Clingendael en het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Zie het Magazine

Nationale veiligheid en crisisbeheersing, augustus 2011

Lezen

Contact

Ir. Harold Bousché

  • nationale veiligheid
  • comprehensive approach
  • crisisbeheersing
  • rampenbestrijding
  • vitale infrastructuur
E-mail

70 jaar Defensie Onderzoek

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.