Meer weten over cybersecurity en de kennis die TNO daarover te bieden heeft?

Neem dan contact op met Esther van der Weide

Contact opnemen

Digitalisering vindt plaats in elk deel van de samenleving. Vitale infrastructuur en economische sectoren zijn diep vervlochten met digitale netwerken en diensten en worden steeds complexer te beheren. De industrie maakt volop gebruik van volledig geautomatiseerde processen, en overal ontstaan nieuwe combinaties van apparaten en het internet. ‘Slimme’ energiemeters geven advies over energiebesparing, er wordt geëxperimenteerd met zelfrijdende auto’s, sensoren houden lichaamsfuncties in de gaten en systemen in de industrie voeren processen uit, controleren deze en rapporteren als menselijk ingrijpen gewenst is.

Resilience

Door digitalisering verandert onze wereld snel. Traditionele ideeën over risicobeheersing, veiligheidsbeleid en interventies zijn in het cyberdomein niet zonder meer toepasbaar. Door de hoge complexiteit en verregaande afhankelijkheid van digitale systemen is het risico van een (ver)storing moeilijk te beheersen. In het Cyber Security Beeld Nederland (CSBN) van juni 2019 rapporteerde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV): ‘De digitale dreiging voor de nationale veiligheid is permanent.

Vrijwel alle vitale processen en systemen in Nederland zijn deels of volledig gedigitaliseerd waarbij er nauwelijks terugvalopties of analoge alternatieven zijn. Deze factoren gecombineerd met het achterblijven van de weerbaarheid, maken Nederland kwetsbaar voor digitale aanvallen.’ Cyberresilience – het bestand zijn tegen digitalen aanvallen en storingen (het gaat om veel meer dan alleen cybercrime) – is voor Nederland een topprioriteit.

Op zoek naar hulp op maat voor cybersecurity problematiek?

Start hier de Cyber Security Assistant

start

Integrale oplossingen

Als onderzoeksinstituut richt TNO zich op het verkrijgen van diepe inzichten in cybercrime, cyberoperations, cybersecurity en cyberresilience. Met kennisontwikkeling draagt TNO bij aan de Nederlandse Cyber Security Agenda (NCSA) en de Nederlandse Cyber Security Research Agenda (NCSRA).

Cyberdreigingen gaan per definitie over landsgrenzen heen. En omdat bedrijven, organisaties, leveranciers en afnemers met elkaar verbonden zijn in netwerken, kunnen de gevolgen van digitale dreigingen zich als een olievlek verspreiden. Daarom moet bij het vergroten van de weerbaarheid tegen cyberaanvallen altijd naar de hele keten van organisaties worden gekeken.

Versterken en ontwikkelen

TNO maakt zich hard voor een samenleving die effectief kan omgaan met bekende en onbekende digitale dreigingen, nu en in de toekomst. TNO doet dit door:

  • het versterken van de maatschappelijke weerbaarheid tegen nieuwe dreigingen en persistente bestaande digitale dreigingen,
  • het ontwikkelen van nieuwe capaciteiten en modi operandi voor het opereren van nationale veiligheidsorganisaties in een samenleving die in hoge mate afhankelijk is van digitalisering.

Binnen TNO zijn zo een 100 experts actief in (multidisciplinair) cybersecurityonderzoek. Dat is uniek en maakt ons hét onafhankelijke expertisecentrum voor toepasbare kennis van cybersecurity ten behoeve van overheid en bedrijfsleven. TNO heeft als onderzoeksinstelling een complementaire rol in de markt naast de aanbieders van cybersecurityproducten en -diensten.

Zo heeft TNO onderzoek gedaan naar het ICT Herstelvermogen en OT herstelvermogen (.pdf) in samenwerking met het Nationaal Cyber Security Centrum NCSC. Herstelvermogen speelt een cruciale rol in de cyberweerbaarheid van organisaties. Het is daarom een belangrijk onderwerp voor kennisopbouw in deze meerjarige samenwerking.

Contact