Informatieschandalen bij internetbedrijven, nieuwe privacywetgeving, wachtwoorden die op straat liggen: bij cyberdreigingen is bescherming van data een cruciale factor. Tegelijk biedt het uitwisselen van informatie en data tussen partijen grote voordelen, zowel voor cybersecurity als andere toepassingen. TNO ontwikkelt nieuwe methodes en technieken om gegevens effectief af te schermen en tegelijk veilige informatie-uitwisseling mogelijk te maken.

Meer weten over het effectief afschermen van gegevens of over veilige informatie-uitwisseling?

Neem contact op met Allard Kernkamp

Neem contact op

In deze tijd van big data wordt het analyseren van gegevens uit verschillende bronnen steeds belangrijker. Dit leidt tot meer inzicht en betere besluitvorming, bijvoorbeeld in de zorg, voor nationale veiligheid, in de financiële sector, maar ook om cybersecurity te versterken  Tegelijk nemen de risico’s toe. De impact van datalekken of –diefstal kan groot zijn en zelfs de nationale veiligheid in gevaar brengen. Daarnaast mogen of willen partijen niet zonder meer data uitwisselen, bijvoorbeeld vanwege de nieuwe strenge privacy-wetgeving of commerciële vertrouwelijkheid van de data. Het veilig omgaan met data en het uitwisselen van gegevens verdient derhalve de hoogste aandacht.

Technieken voor veilige informatie- en data-uitwisseling

Secure Multi-Party Computation (MPC) is een gereedschapskist aan cryptografische technieken waarmee het mogelijk wordt om meerdere partijen gezamenlijk aan data te laten rekenen alsof ze een gedeelde database hebben. Tegelijk kunnen ze met wiskundige zekerheid elkaars data nooit inzien. Zo kunnen de meest gevoelige databases aan elkaar gekoppeld worden zonder het risico dat hackers via de ene database bij de andere kunnen komen. TNO werkt onder meer samen met CWI (Centrum voor Wiskunde & Informatica) aan toepassingen van deze technieken voor de financiële en medische sector. Ook wordt er gekeken naar toepassingen in de cybersecurity  (bijv. het veilig uitwisselen van gevoelige IoCs). TNO ontwikkelt ook andere technieken om informatie-uitwisseling veiliger te maken. Een voorbeeld is 'differential privacy', waaraan ruis wordt toegevoegd aan data die later weer kan worden verwijderd.

Ons werk

Secure multi-party computation: gezamenlijk gevoelige data analyseren zonder deze te delen

Het analyseren van data uit verschillende bronnen wordt steeds belangrijker. Tegelijkertijd is relevante data vaak te gevoelig om zomaar te delen. Hoe kunt u als organisatie veilig informatie delen zonder... Lees verder

Contact

Ir. Allard Kernkamp

  • cyber security
  • resilience
  • risk management
  • operational analysis