Door slimme inzet van technologie wordt de kans op een aanslag verkleind. TNO draagt bij aan internationale veiligheidsonderzoek op het gebied van terrorismebestrijding en een veilig Nederland.

Benieuwd met welke technologie de gezamenlijke aanpak van terrorismebestrijding versterkt wordt?

Download het overzicht

Download

De aanhoudende jihadistisch-terroristische dreiging tegen het westen lijkt een structureel onderdeel van de samenleving. De dreiging is in de afgelopen jaren veranderd, maar niet verminderd. Nog altijd geldt in Nederland het een na hoogste dreigingsniveau: substantieel. De kans op een aanslag is daarmee reëel te noemen.

Inzet technologie

Er is sprake van nieuwe modus operandi en een toenemend aantal personen van wie een dreiging uitgaat. Beide ontwikkelingen vragen om anticiperend en adaptief vermogen van de Nederlandse overheid, zodat een vermeende aanslag tijdig kan worden afgeweerd en terrorisme adequaat wordt bestreden. De langdurige en hoge staat van paraatheid is uitputtend. Voor de aanpak van terrorisme is het essentieel meer gebruik te maken van technologie. Enerzijds gaat het om het voorkomen of weren van een aanval waarin technologie wordt ingezet door kwaadwillenden. Anderzijds om een slimme inzet van technologie voor capaciteitsbegroting en effectieve en efficiënte terrorismebestrijding.

In de publicatie “Technologie voor Terrorismebestrijding” biedt TNO een overzicht van technologiegebieden waarmee de gezamenlijke aanpak van terrorismebestrijding kan worden versterkt. Er zijn acht technologiegebieden en onderliggende toepassingen geïdentificeerd. Duidelijk wordt welke kansen technologie biedt en welke combinaties van technologieën relevant zijn voor verschillende ketenpartners en hun specifieke uitdagingen in de verschillende fasen van de keten van terrorismebestrijding.

Capabilities voor de keten

Technologie kan bijdragen aan het vroegtijdig signaleren van kwaadwillenden of, waar nodig, het bijsturen met de juiste interventies. Technologie kan ook helpen slimmere keuzes te maken in de inzet van mensen en middelen. TNO heeft kennis over hoe capabilities in de keten van Contra Terrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER) kunnen worden vergroot, versterkt en ontwikkeld. Wij zetten deze kennis in om overheid en bedrijfsleven te ondersteunen in hun aanpak van terrorisme.

Onderzoek

TNO doet samen met de NCTV onderzoek naar benodigde capabilities in de terrorismeketen. Doel is de kans op een aanslag te verkleinen. Daarnaast draagt TNO bij aan verschillende internationale onderzoeken waarmee kennis van terrorismebestrijding wordt verbreed en verdiept. Bijvoorbeeld over radicalisering en typen daders, het voorkomen van terrorisme, het detecteren van explosieven, het tegengaan van de dreiging met drones en het ontwikkelen van innovatieve beveiligingsconcepten. Ook werkt TNO aan kennis om een CBRN-aanval te detecteren en te neutraliseren en de awareness van ‘hybride dreigingen’ te vergroten.

De onderzoeken hebben vooral een technologische focus. Maar TNO beziet terrorismebestrijding in de volle breedte, dus ook organisatie, informatie en/of menselijke factoren in het totale beeld worden betrokken.

Veilig, gastvrij en met oog voor privacy

In een samenleving die onder spanning staat door de aanhoudende dreiging en een aanhoudende stroom aan evenementen, staan waarden als ‘veilig’ en ‘gastvrij’ soms tegenover elkaar. TNO draagt bij aan het programma ‘Digitale Perimeter’, waarin samen met de Johan Cruijff Arena, de gemeente Amsterdam en de politie wordt geëxperimenteerd met innovatieve slimme en digitale toepassingen tijdens het EURO2020-evenement. Doel van het project is nagaan of de geselecteerde toepassingen (gezichtsherkenning, slimme infrastructuur, bodycams (5G), Blue-force tracking en Smart-sensoren om wapens en vuurwerk te detecteren), haalbaar, schaalbaar, nauwkeurig, gebruiksvriendelijk en veiliger(er) zijn.

Bent u benieuwd hoe technologie de aanpak van terrorisme kan versterken? En wat dit voor u kan betekenen?

Neem dan contact op met Sabine Veenstra

Neem contact op
Roadmap

Nationale Veiligheid: vizier op veiligheid

Samen met partners in het veiligheidsdomein staat TNO pal voor de veiligheid in Nederland. Het vizier is daarbij gericht op een aantal thema’s. En nu de ontwikkelingen steeds sneller gaan, is het meer... Lees verder

Contact