Om de aanhoudende terroristische dreiging het hoofd te kunnen bieden worden betrokken overheden, operationele diensten en andere instellingen uitgedaagd technologie en innovatie gericht(er) in te zetten. Met technologie kan de gezamenlijke aanpak van terrorismebestrijding worden versterkt. Maar welke technologie is relevant en biedt kansen? TNO geeft een overzicht.

Versterk de gezamenlijke aanpak

Download het overzicht van technologie voor terrorismebestrijding

Download

In de publicatie “Technologie voor Terrorismebestrijding” biedt TNO een overzicht van technologiegebieden waarmee de gezamenlijke aanpak van contra-terrorisme, extremisme en radicalisering kan worden versterkt. Duidelijk wordt welke kansen technologie biedt en welke combinaties van technologieën relevant zijn voor verschillende ketenpartners en hun specifieke uitdagingen in de verschillende fasen van de keten van terrorismebestrijding.

SLIMME INZET VAN TECHNOLOGIE VOOR TERRORISMEBESTRIJDING

Het huidige dreigingsbeeld vraagt om de ontwikkeling van oplossingen op korte, maar óók voor de lange termijn. Door slimme inzet van technologie wordt de kans op een aanslag verkleind. Denk daarbij aan het vergroten van waarnemingscapaciteiten door de inzet van security-robots. Aan de doorontwikkeling van sensorsystemen op het gebied van explosieven en wapens. En AI-algoritmes om specifiek gedrag van terrorisme gerelateerde personen te voorspellen.

ONTWIKKELRICHTINGEN VOOR OVERHEDEN

Er zijn acht technologiegebieden en onderliggende toepassingen geïdentificeerd. Hiermee krijgen veiligheidsorganisaties inzicht in de verschillende ontwikkelrichtingen van technologie voor terrorismebestrijding die mogelijkheden bieden voor samenwerking tussen overheden en veiligheidsorganisaties. Ketenpartners die samenwerken op het gebied van voorkomen kunnen meer belang hebben bij technologieconcepten op het gebied van gedragsanalyse- en gedragsbeïnvloeding in combinatie met geïntegreerde sensorsystemen om vroegtijdig signalen te kunnen opvangen. Ketenpartners op het gebied van reageren zoeken vaak naar mogelijkheden om tijdens een aanslag snel operationeel op te schalen met behulp van biometrische en slimme waarnemingstechnologie om snel verdachten te identificeren en lokaliseren. Het overzicht van TNO richt zich op de kansen die de inzet van technologie de ketenpartners biedt. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat bepaalde technologieën ook een dreiging kunnen vormen. Zoals wanneer kwaadwillenden gebruik van maken van nieuwe technologieën.

BETER INZICHT OP KANSEN EN SAMENWERKING

Een overzicht van technologie is nooit af. De technologische ontwikkeling gaat snel en de risico’s en dreigingen veranderen continu. Zeker is dat binnen het huidige dreigingsbeeld een hoge graad van samenwerking wordt vereist voor het beheersen van terroristische risico’s. Door technologieën samen te brengen met de taken en vermogens van de keten, dus de 'capabilities' die nodig zijn voor terrorismebestrijding, ontstaat een beeld van de kansen van die technologieën. Het is vervolgens aan de overheden en veiligheidsorganisaties om de technologieontwikkelingen en innovaties verder gezamenlijk richting te geven bij universiteiten, kennisinstellingen en bedrijven.

Roadmap

Nationale Veiligheid: vizier op veiligheid

Samen met partners in het veiligheidsdomein staat TNO pal voor de veiligheid in Nederland. Het vizier is daarbij gericht op een aantal thema’s. En nu de ontwikkelingen steeds sneller gaan, is het meer... Lees verder
Ons werk

Met technologie betere terrorismebestrijding

Door slimme inzet van technologie wordt de kans op een aanslag verkleind. TNO draagt bij aan internationale veiligheidsonderzoek op het gebied van terrorismebestrijding en een veilig Nederland. Lees verder
Contact