Wat moet er gebeuren als de dreiging hoog is? En hoe schat je concrete veiligheidsrisico’s in? Daar is risicosturing op gebaseerd: een nieuwe werkwijze binnen het veiligheidsdomein, met meer efficiëntie en effectiviteit als beoogd resultaat. In de nieuwe publicatie ‘Sturen op risico’s’ geeft TNO een beeld van hoe risicosturing kan worden toegepast binnen het veiligheidsdomein.

Invulling geven aan risicosturing

De wereldwijde ontwikkelingen dwingen de overheid voortdurend vooruit te kijken naar risico’s en hier proactief op te reageren. De vraag is alleen hoe risicosturing een bijdrage kan leveren aan efficiëntie en een effectieve beheersing van veiligheidsrisico’s. Welke veranderingen zijn er nodig om invulling te geven aan risicosturing? De nieuwe publicatie ‘Sturen op risico’s, een verkenning van risicosturing in het veiligheidsdomein’ geeft hier antwoord op. Het boekje is opgesteld naar aanleiding van het vraaggestuurde onderzoeksprogramma ‘Veilige Maatschappij’: een programma dat TNO onder regie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie uitvoert. ‘Sturen op risico’s’ geeft een beeld van de mogelijke toepassing van risicosturing binnen het veiligheidsdomein, met als verkenning het grensproces op internationale luchthavens.

Van traditionele sturing naar risicosturing

De nieuwe inzichten zorgen voor een nieuwe kijk op risicosturing binnen veiligheidsorganisaties. Op bestuurlijk, strategisch, tactisch én operationeel niveau. De auteurs beschrijven onder meer de randvoorwaarden, verschillende soorten risicosturing en de bouwstenen die de transitie van traditionele sturing naar risicosturing helpen vormgeven. Het boekje biedt houvast voor beleidsmakers en strategen die risicosturing willen begrijpen, ontwikkelen of toepassen. Bijvoorbeeld binnen grensmanagement, maar ook binnen andere veiligheidsdomeinen.

Startpunt voor visievorming

Een beheerste ontwikkeling van risicosturing vereist dat de voorgestelde werkwijze van risicosturing de komende jaren verder wordt uitgewerkt en in de praktijk wordt gebracht. Onderzoek, experimenten en inzichten uit de praktijk vormen hiervoor de basis. De publicatie is een startpunt voor visievorming en een overheidsbrede discussie over de toepassing van risicosturing. Het is ook een startpunt voor de verkenning van de benodigde randvoorwaarden en acties, zoals medewerking van politiek-bestuurlijke partijen en een goede samenwerking met de uitvoerende organisaties van risicobeheersing.

Verkenning 'sturen op risico’s in het veiligheidsdomein'

Lezen

Contact