Een bewegend platform - een schip of een straaljager - heeft een grote invloed op ons evenwichtsgevoel en onze oriëntatie. Ons lichaam reageert heel sterk op bewegingen, met als gevolg bijvoorbeeld vermoeidheid, een val of bewegingsziekte. TNO ontwikkelt de kennis die nodig is om bewegingsziekte te begrijpen en zo veel mogelijk tegen te gaan. Het doel: meer comfort en prestatievermogen op een bewegend platform.

Wagenziekte, luchtziekte, zeeziekte, ruimteziekte, simulatorziekte en cybersickness. Het zijn allemaal vormen van bewegingsziekte. De symptomen zijn onder andere misselijkheid, vermoeide ogen, oriëntatieverlies en duizeligheid. Bewegingsziekte is niet alleen vervelend, maar kan ook erg gevaarlijk zijn. Een vliegtuigpassagier die moet overgeven levert verder weinig risico op. Maar als een radaroperator aan boord van een oorlogsschip vanwege zeeziekte zijn werk niet kan doen kan dit leiden tot een rampzalige situatie. Daarom onderzoekt TNO alle aspecten van bewegingsziekte. Toepassing van de kennis van TNO op dit gebied leidt tot meer comfort, welzijn en optimale prestaties op bewegende platforms.

Op zee, op land en in de lucht

Van een computermodel dat voorspelt hoeveel mensen aan boord door scheepsbewegingen zeeziek zullen worden tot de unieke wagenziekte-indicator die de bestuurder informeert over de misselijkmakendheid van zijn rijgedrag. TNO onderzoekt werkelijk alle aspecten van bewegingsziekte. Veel van de kennis en expertise van TNO is opgebouwd in de militaire luchtvaart. Kennis die overigens ook te gebruiken is bij ontwerp en evaluatie van pretparkattracties. Het TNO-onderzoek naar evenwicht en oriëntatie te land, ter zee, in de lucht en in simulatoren helpt piloten en bemanningen van landvoertuigen en schepen om te gaan met bewegingsziekte en ruimtelijke (des)oriëntatie. Door het nemen van de juiste preventieve maatregelen presteren ze beter en neemt de kans op ongelukken als gevolg van bewegingsziekte en desoriëntatie af.

Contact

Prof. Dr. Jelte Bos

  • Prestatie
  • Bewegingsziekte
  • (bewegings) Waarneming
  • Ruimtelijke (des)orientatie
  • Simulatie