TNO heeft meer dan 40 jaar ervaring met onderzoek, ontwikkeling en testen van wapensystemen, munitie, geleide wapens en andere energetische en pyrotechnische produkten. Dit geeft ons een unieke positie in onze rol als strategisch partner voor het Nederlandse Ministerie van Defensie en NAVO-partners en internationale industrieën.

Het is van levensbelang dat munitie veilig gebruikt kan worden voor militaire inzet. De NAVO noemt dit de S3-filosofie: Safe and Suitable for Service). Tevens dient de produktie, de opslag en het transport geen onnodige risico's te introduceren voor betrokkenen en derden.

TNO ondersteunt het Ministerie van Defensie in NAVO-panels die hiervoor veiligheidsstandaarden ontwikkelen. Adequate en in de praktijk betaalbare veiligheidsstandaarden zijn haalbaar en dienen gedurende de gehele levenscyclus van munitie beschouwd te worden. De rol van toegepast wetenschappelijk onderzoek in het vormen van veiligheidsbeleid en het afleiden van veiligheidsstandaarden is hierbij evident.

TNO kennis en kunde

Ons onderzoek richt zich op een aantal kernactiviteiten:

  • Levensduurvoorspelling (bijvoorbeeld van kapitale geleide wapens)
  • Ongevoelige munitie (de ontwikkeling en het testen ervan)
  • Kwalificatie van energetische materialen (overeenkomstig internationale standaarden)
  • Impact op mensen, flora en fauna
  • Explosieveiligheid (risico-analyse's in relatie tot opslag en transport)
  • Demilitarisatie van munitie
  • Veiligheidssffect van veroudering op conventionele explosieven

Ons onderzoek passen wij aan op het veranderende militaire optreden in de inzetgebieden. Een integrale aanpak van munitieveiligheid in de gehele levencyclus is hierbij nodig. In de Engelstalige folder “Ammunition Safety” die hieronder kan worden gedownload, vindt u specifieke informatie over wat TNO te bieden heeft.

Downloads

Contact

Ir. Peter Hooijmeijer

  • Munitie Veiligheid Munitieveiligheid