Er speelt meer bij munitie dan alleen veiligheid. De productie, opslag, omgang en eventuele vernietiging van munitie omvat bovendien serieuze milieu- en gezondheidsrisico's. Daarnaast brengt het opkomend terrorisme nieuwe problemen met zich mee. In het verleden heeft TNO diverse onderzoeken uitgevoerd op het gebied van toxiciteit, de fysische en chemische eigenschappen van munitiegerelateerde stoffen en detectie van explosieven.

TNO - werkzaam in diverse internationale onderzoeksprogramma's inzake de omgevings- en veiligheidsaspecten van munitie - verkeert in een uitstekende positie om gedegen advies te geven omtrent beschermende middelen voor mensen die werken met munitie. De organisatie beschikt over brede expertise in alle aspecten die gerelateerd zijn aan het gebruik van munitie, inclusief de ecologische aspecten. Het gebruik van schiettunnels en schietterreinen bijvoorbeeld geeft een belasting en daarmee schade aan de omgeving. TNO is in staat het exacte niveau van de vervuiling te meten en kan daarmee een voorspelling doen van de gevolgen van deze belasting op lange termijn.

De beste bescherming

TNO ondersteunt tevens lokale overheden en overheidsdiensten in Nederland inzake detectie en vernietiging van niet-gesprongen explosieven, die veelal dateren uit de Tweede Wereldoorlog, dan wel detectie van explosieven die mogelijk gebruikt worden door terroristische groeperingen. In deze gevallen geeft TNO niet alleen advies over gezondheids- en milieurisico's, maar ook op het gebied van veiligheid, de juiste beschermingsmaatregelen, detectiemiddelen, en mogelijke evacuatie- en veiligheidsprotocollen. Daarnaast wordt de kennis en kunde toegepast bij het opruimen en vernietigen van munitie aan het eind van de levensduur. TNO heeft geavanceerde concepten ontwikkeld voor een veilige en milieuvriendelijke manier van munitievernietiging, op elke gegeven locatie.

Contact

Ing. Philip van Dongen