Ons werk

Milieu, arbo, niet-gesprongen explosieven en detectie

Er speelt meer bij munitie dan alleen veiligheid. De productie, opslag, omgang en eventuele vernietiging van munitie omvat bovendien serieuze milieu- en gezondheidsrisico's. Daarnaast brengt het opkomend terrorisme nieuwe problemen met zich mee. In het verleden heeft TNO diverse onderzoeken uitgevoerd op het gebied van toxiciteit, de fysische en chemische eigenschappen van munitiegerelateerde stoffen en detectie van explosieven.

TNO - werkzaam in diverse internationale onderzoeksprogramma's inzake de omgevings- en veiligheidsaspecten van munitie - verkeert in een uitstekende positie om gedegen advies te geven omtrent beschermende middelen voor mensen die werken met munitie. De organisatie beschikt over brede expertise in alle aspecten die gerelateerd zijn aan het gebruik van munitie, inclusief de ecologische aspecten. Het gebruik van schiettunnels en schietterreinen bijvoorbeeld geeft een belasting en daarmee schade aan de omgeving. TNO is in staat het exacte niveau van de vervuiling te meten en kan daarmee een voorspelling doen van de gevolgen van deze belasting op lange termijn.

De beste bescherming

TNO ondersteunt tevens lokale overheden en overheidsdiensten in Nederland inzake detectie en vernietiging van niet-gesprongen explosieven, die veelal dateren uit de Tweede Wereldoorlog, dan wel detectie van explosieven die mogelijk gebruikt worden door terroristische groeperingen. In deze gevallen geeft TNO niet alleen advies over gezondheids- en milieurisico's, maar ook op het gebied van veiligheid, de juiste beschermingsmaatregelen, detectiemiddelen, en mogelijke evacuatie- en veiligheidsprotocollen. Daarnaast wordt de kennis en kunde toegepast bij het opruimen en vernietigen van munitie aan het eind van de levensduur. TNO heeft geavanceerde concepten ontwikkeld voor een veilige en milieuvriendelijke manier van munitievernietiging, op elke gegeven locatie.

Nieuws

Nieuwe mijlpaal waarborgen privacy bij gezichtsherkenning

19 februari 2021
Gezichtsherkenning is een krachtig hulpmiddel dat bijvoorbeeld al door de politie wordt toegepast bij het identificeren van verdachten. In potentie kan het ook helpen om in publieke ruimtes de veiligheid... Lees verder
Nieuws

Beatrice de Graaf benoemd tot voorzitter Strategische Adviesraad TNO Defensie en Veiligheid

11 februari 2021
Hoogleraar Beatrice de Graaf is benoemd tot voorzitter van de Strategische Adviesraad (SAR) van TNO Defensie en Veiligheid. Zij zal deze rol bekleden tot tenminste eind 2025. Lees verder
Nieuws

Jaaroverzicht 2020: TNO in de media

24 december 2020
Doelgericht innoveren, dat is waar TNO voor staat. Dat doen we niet alleen, maar samen met bedrijven, overheden en tal van organisaties. Lees verder

Contact

Ing. Philip van Dongen

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.