Wapens zullen altijd nodig blijven. Om de rechtsorde te handhaven, om agressors af te schrikken en - van toenemend belang voor de Nederlandse krijgsmacht - om de expeditionaire rol geloofwaardig te kunnen vervullen. Op het juiste geweldsniveau en steeds vaker met gebruikmaking van minder letale wapens.

TNO werkt al decennia als partner van Defensie en de industrie op het gebied van munitiekarakterisering, letaliteit en wapensysteemeffectiviteit. De kracht van onze kennis zit niet alleen in onze ervaring op dit gebied, maar ook in de integrale aanpak van de keten karakterisering-letaliteit-effectiviteit. Een aanpak die stoelt op theoretische studies, experimenten en modellering en simulatie. Om te weten hoe de wapensystemen van Defensie nog beter kunnen worden benut is het nodig precies te weten wat de mogelijkheden van deze systemen zijn. In dit verband richt TNO zich op drie deelgebieden: de letaliteitseigenschappen van munitie, de mate van uitschakeling van een platform na inslag van munitie en de vaststelling van het wapensysteemprestatievermogen.

Optimale gevechtsprestatie

Bij munitiekarakterisering gaat het om praktische eigenschappen: wat is het uitwerkingsgebied van munitie? Hoe diep dringt het in het doel door? De letaliteitsbepaling ligt in het verlengde hiervan. TNO onderzoekt in dit verband wat het effect van een wapensysteem is bij uitwerking op het doel. Effectiviteitsbepalingen tenslotte leveren inzetadviezen op: waar kan het beste op worden gemikt? Hoeveel schoten zijn er nodig? Alle test- en meetgegevens worden door TNO opgeslagen in databases. Dat betekent dat deze gegevens ook voor bijvoorbeeld opleiding en training kunnen worden gebruikt. Deze gegevens leveren tegelijkertijd een schat aan onderbouwde informatie op. Over de manier waarop wapensystemen het best kunnen worden gebruikt of voor de ontwikkeling van nog betere letaliteitsconcepten voor bestaande wapen- en munitiesystemen.

Fragmentatie Analyse (FCAM)

TNO biedt indoor fragmentatietesten aan voor munitie tot kalibers van 120 mm. Resultaten kunnen worden geleverd in JMEM en andere formaten geschikt voor toepassing in software modellen voor letaliteit- en/of kwetsbaarheidsonderzoek (bijv. TARVAC (TARget Vulnerability Analysis Code), POKALA (Probability Of Kill And Lethal Area code), …)

Terreinen waar onze expertise en capaciteiten kunnen worden gebruikt

  • Munitiekarakterisering en prestaties
  • Lethaliteits- en kwetsbaarheidbepaling
  • Ontwerp, ontwikkeling en kwalificaties
  • Wapen(systeem)effectiviteit
  • Optimalisatie wapensystemen en munitie
  • Technologische innovaties
Contact