Raketsystemen en andere geleide-munitiesystemen worden gebruikt voor specifieke taken: grondgebonden luchtverdediging, het onderscheppen van vijandige vliegtuigen, precisiegrondaanvallen, etc. Om de verdediging te maximaliseren is het van groot belang om voldoende kennis te hebben van zowel de prestatie van vijandige dreigingen als van de prestatie van de eigen raketsystemen en geleide-munitiesystemen die beschikbaar zijn voor de verdediging.

TNO kan ministeries van defensie ondersteunen in het verbeteren van het defensiesysteem tegen dreigingen in verschillende scenario's. Dit kan gebeuren op tactisch niveau, systeemniveau en componentniveau. Onze expertise bestaat uit operationele prestatie, dreigingsanalyse, letaliteitanalyse, systeem engineering, sensorsystemen, infraroodsignaturen, afleidingsmaatregelen, navigatie, besturing, voorstuwing en aërodynamica. De expertise wordt aangevuld door toegespitste simulatiesoftware en unieke testfaciliteiten.

Innovatieve technologieën

Wij hebben ervaring met verscheidene raketsystemen, zoals ESSM, Standard Missile II en Stinger. Voor verschillende systemen hebben we modellen ontwikkeld voor operationele analyse. We hebben ondersteund bij vuurproeven met de Koninklijke Marine en hebben haalbaarheidsstudies uitgevoerd voor de NAVO. Samen met de industrie ontwikkelt TNO innovatieve technologieën, zoals RAMJET-voortstuwing.

Contact