In het project Dutch Offshore Wind Atlas (DOWA), dat in juni 2017 van start ging en tot december 2019 loopt, bundelen ECN part of TNO, KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) en Whiffle (spin-off Technische Universiteit Delft) hun expertise en kennis van windomstandigheden en windenergie. ECN part of TNO leidt dit in opdracht van de rijksoverheid uitgevoerde DOWA-project. Het doel is om de nieuwe en geactualiseerde atlas beschikbaar te stellen voor tenderdoeleinden voor nieuwe offshore windparken voor de Zuid-Hollandse kust (Scheveningen) en voor de kust verder naar het noorden (Egmond).

ECN part of TNO, KNMI en Whiffle werken aan een nieuwe atlas met nauwkeurige informatie over de Noordzeewind voor windenergietoepassingen. Duidelijkheid over de hoeveelheid wind maakt een nauwkeuriger inschatting van het rendement van een offshore windpark mogelijk en duidelijkheid over hoe vaak windsnelheden extreme niveaus bereiken bepaalt hoe robuust windturbines moeten worden gemaakt. Hierdoor dalen de kosten van offshore-windenergie, een belangrijke doelstelling van de Nederlandse overheid. Elke organisatie draagt haar steentje bij met haar eigen specifieke expertise.
ECN part of TNO heeft specifieke kennis van de windomstandigheden van windturbines en windparken en het KNMI brengt zijn specialistische kennis van het windklimaat in met behulp van weermodellen. Whiffle heeft software ontwikkeld waarmee lokale windinformatie met een zeer hoge resolutie kan worden berekend.

Verschillende niveaus van modellering en hun validatie

Beter begrip van windomstandigheden

De activiteiten in het kader van het DOWA-project omvatten het volgende. Het KNMI gaat de bestaande KNMI North Sea Wind (KNW)-atlascatalogus met windinformatie tot op 200 meter hoogte uitbreiden met informatie van 2014 tot maart 2019. Daarnaast zal het KNMI een nieuwe atlas samenstellen, de Dutch Offshore Wind Atlas (DOWA). Op basis van verbeterde modellen en methoden zal de nieuwe atlas veranderingen in de wind binnen 24 uur (dag/nacht) effectiever in kaart brengen en windinformatie leveren uit luchtlagen op grotere hoogte (600m). ECN part of TNO valideert deze atlas met behulp van nauwkeurige windmetingen van offshore meteorologische masten, LiDAR's op platforms, drijvende LiDAR's en van satellieten en vliegtuigen. ECN part of TNO creëert hiermee een beter begrip van de omstandigheden van offshorewindenergie, met name op grotere hoogte. Met behulp van de DOWA-uitgang maakt de Whiffle-software het mogelijk om uiterst nauwkeurige windinformatie te extrapoleren. Het DOWA-project zal zich ook richten op de wind in de luwte van een individuele windturbine of complete windparken. Tot slot heeft ECN part of TNO LiDAR (Light Detection and Ranging) apparatuur aangeschaft die het mogelijk maakt om met lasertechnieken windvelden te scannen op een hoogte van enkele kilometers. Naarmate windturbines groter worden, worden windmetingen op grotere hoogte steeds belangrijker.

Het KNMI heeft de KNMI-atlas North Sea Wind (KNW) vanaf 2014 continu geactualiseerd en beschikbaar gesteld. De DOWA-resultaten zullen op vergelijkbare wijze beschikbaar worden gesteld. De beschikbaarheid van deze recentere gemodelleerde windenergiegegevens is waardevol voor offshore windparkontwikkelaars, omdat de dataset hiermee in de planningsfase kan worden gebruikt om de windenergieproductie in windparken in te schatten. Met name de mogelijkheid om de dataset met recente offshoremetingen te correleren met LiDAR maakt het mogelijk onzekerheden te verminderen.

Heeft u interesse in de atlasgegevens, ga dan naar het KNMI Datacentrum

KNMI Data Centre

Contact

Dr. Jan Willem Wagenaar

  • wind
  • LiDAR
  • Power performance
  • Measurements
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.