Efficiënt gebruik van energie en grondstoffen in de industrie

Veel industriële processen zijn inefficiënt met gebruik van energie en grondstoffen. Er vinden reacties plaats waarin vaak slechts een deel van de grondstof scheikundig is omgezet en het gros ongebruikt blijft. TNO werkt daarom aan scheidings- en conversietechnologieën om reststoffen terug te winnen en te hergebruiken in het proces. Dat draagt bij aan een circulaire economie, bespaart veel energie en vermindert de CO2-uitstoot.

4 manieren om de industrie CO2 neutraal te maken

Bekijk ze hier

Doel hier is het sluiten van kringlopen door industriële processen optimaal in te richten voor het benutten van grondstoffen en hergebruik van afval- en processtromen. Uit de reststromen zijn in veel gevallen waardevolle componenten terug te winnen.

ENERGIEKetens sluiten

TNO draagt bij aan de verdere ontwikkeling, opschaling en realisatie van innovatieve technologieën en systemen om materiaal- en energieketens in de procesindustrie te sluiten. De nadruk ligt op het ontwikkelen van sleuteltechnologieën zoals membraanscheiding, adsorptie, ionen wisseling en elektrisch aangedreven scheidingen zoals membraan capacitieve de-ionisatie (MCDI). Veel van deze technologieën worden nu al in niche toepassingen gebruikt, maar voor grootschalige toepassing in de industrie is nog veel onderzoek nodig.

Expertise en faciliteiten

Door de combinatie van technische expertise en gedegen kennis van procestechnologie brengen wij uiteenlopende partijen bij elkaar, zoals eindgebruikers, technologie ontwikkelaars en leveranciers. De belangrijkste sectoren zijn hier chemie, voeding, papier en staal. TNO beschikt over uitgebreide testfaciliteiten voor verschillende scheidings- en conversietechnologieën en voor de vervaardiging van prototypes.

Van lozen naar recycling

Er komt een praktijkproef voor het verwijderen en hergebruiken van zout uit proceswater. In industriële processen worden vaak zouten gevormd. In plaats van deze te lozen, wat op termijn verboden is, zijn deze met door ons ontwikkelde technieken op een energie-efficiënte manier te recyclen. Ook ontwikkelen we nanofiltratie membranen om energiezuinig waardevolle metalen terug te winnen uit chemische processen.

energiekosten besparen tot 50 procent

In Nederland is alles erop gericht al in 2020 een energiebesparing te halen van 20%. Energie-efficiënte innovaties in de industrie dragen daar in belangrijke mate aan bij. Een van de oplossingen is het energiezuinig recyclen van oplosmiddelen. Door de inzet van HybSi membraantechnologie zijn we erin geslaagd oplosmiddelen uit het proces te ontwateren waardoor ze geschikt zijn voor hergebruik. Dat bespaart maar liefst 40 tot 50% van de energiekosten ten opzichte van bestaande technologieën zoals destillatie.

Verduurzaming en bedrijvigheid

We dragen veelbelovende technologieën na succesvolle labtesten en vervolgens pilots over aan het bedrijfsleven. Het gaat erom dat ze daadwerkelijk worden toegepast. Dat is van belang voor energie-efficiënte industrie en biedt tegelijkertijd kansen voor nieuwkomers op de markt. Zo gaan verduurzaming en nieuwe bedrijvigheid hand in hand.

Onze projecten

  • E-Champ: Energy-efficient Combined Heat And Mass Process
  • COSMOS: Organische oplossende nanofiltratie membranen op goedkope keramische dragers
  • HEADLINES: Warmte-geïntegreerde destillatie die innovatieve ethyleenkrakers mogelijk maakt
  • EuRyDice: Energie-efficiënte valorisatie van componenten uit processtromen

E-Champ project

TNO werkt in het E-Champ project samen met eindgebruikers, technologie- en systeemleveranciers aan de ontwikkeling en opschaling van een nieuwe technologie om de efficiëntie van absorptie- en distillatieprocessen te verhogen. Nieuw is het gebruik van gestructureerde systemen om de overdracht van massa samen met warmte te verhogen. Het project wil de technische haalbaarheid en hogere efficiëntie van het proces ontwikkelen en valideren.

COSMOS

Binnen het COSMOS-project ontwikkelt TNO een scheidingsproces dat 40% efficiënter is door verdamping te vervangen door een drukgeregeld nanofiltratieproces. Het doel van deze samenwerking met Coorstek, de Universiteit Twente en ISPT is het opschalen van nieuwe stabiele nanofiltratiemembranen voor een pilot waarbij organische mengsels voor Shell worden gescheiden.

Headlines

Een elektrisch aangedreven distillatiekolom (HIDiC) maakt het mogelijk om de CO₂-uitstoot in het kraakproces significant te reduceren. Na succesvolle bench-scale testen bij TNO zal het HEADLINES project de kennis ontwikkelen die nodig is om een veldapparaat te ontwerpen. De partners in dit project zijn Dow Benelux, Bronswerk Heat Transfer, Technip Benelux en ISPT.

EuRyDice

TNO werkt in het EuRyDice-project samen met AkzoNobel, Corbion, DOW, Hexion, ISPT, KWR en VITO aan de praktische implementatie en verbetering van innovatieve processen voor de behandeling van proceswaterstromen. Het doel is het vinden van economisch en technisch haalbare oplossingen voor het terugwinnen van zouten en organische verbindingen uit processtromen om de energie-efficiëntie van de keten met minimaal 25 procent te verhogen.

CO2-neutrale industrie
Contact

Ir. Yvonne van Delft