TNO werkt nauw samen met eindgebruikers en techleveranciers in het CRUISE-project om 50% investeringsbesparing te realiseren voor industriële warmtepomptechnologie. Deze technologie produceert warmte op een rendabele wijze voor industriële toepassingen door hergebruik van restwarmte en (duurzame) elektriciteit. Deze technologie kan sectoroverschrijdend worden toegepast en biedt grote energiebesparingen. Het kostendoel ligt tussen 150-200 €/kWth.
Contact