TNO werkt samen met eindgebruikers en technologie- en systeemleveranciers aan het ontwikkelen en testen van een gereduceerd capex warmtepompsysteem dat stoom (tot 5 bara) produceert uit afvalwarmtebronnen van 50˚C tot 80˚C. Het heeft een thermisch vermogen van 2 MW en een kostendoel van minder dan 200 euro per kW thermisch vermogen. Demonstratieprojecten worden voorbereid in de voedings-, papier- en chemische industrie.
Contact