TNO werkt in het PCM Scale-up project samen met eindgebruiker en systeemleverancier aan een PCM testsysteem voor warmteopslag dat kennis levert over de prestaties en de bijdrage van de technologie om energie te besparen in industriële processen en over de economische haalbaarheid en voorwaarden voor optimaal gebruik van deze technologie.
Contact