De industrie in het havengebied Rotterdam heeft forse ambities om te verduurzamen. In 2025 wil het de uitstoot van CO2 door toepassing van CO2 afvang en opslag met twee megaton hebben teruggebracht, oplopend tot minstens zes in 2030. Dat is bijna de helft van de 14 Mton die de totale industrie in ons land in 2030 moet reduceren. Blauwe waterstof speelt een sleutelrol in deze energietransitie. Hierbij wordt het grootste deel van de CO2-uitstoot tijdens de productie van waterstof uit methaan afgevangen en opgeslagen in lege gasvelden op de Noordzee. TNO bedacht en ontwikkelde het concept H-vision om de doelstellingen versneld te verwezenlijken.

Lees het H-vision rapport van TNO en partners en de wijze waarop een CO2-neutrale energietransitie in 2050 mogelijk wordt.

Lezen

Een groep van rond de vijftien partijen werkt samen met TNO om dit gestalte te geven. De samenwerking is tot stand gebracht door ondernemersvereniging Deltalinqs, die zo’n zevenhonderd bedrijven vertegenwoordigt in de mainport Rotterdam. Het uiteindelijke doel is een volledig CO2-vrije industrie in het havengebied, vooral door toepassing van groene waterstof. De blauwe variant is nodig als tussenstap.

Processen makkelijk om te bouwen

Het consortium, waaronder grote petrochemische- en energiebedrijven als Air Liquide, BP, Gasunie, Shell en Uniper heeft mede op basis van technologische kennis van TNO verschillende routes uitgewerkt. De twee grote, moderne kolencentrales op de Maasvlakte zijn deels om te bouwen naar waterstof om CO2-vrije stroom te produceren. Bij chemische- en raffinageprocessen, die veel grijze waterstof gebruiken, is de CO2 af te vangen en op te slaan in lege velden onder de Noordzee. Voor raffinaderijen en fabrieken met hoge temperatuur processen is elektriciteit niet geschikt, maar waterstof juist goed toepasbaar. Het heeft als voordeel dat veel industriële processen makkelijk zijn om te bouwen van het veel gebruikte aardgas naar waterstof. Als bijkomend voordeel kunnen restgassen van de raffinaderijen gebruikt worden als grondstof voor de blauwe waterstof productie.

Grote waterstoffabriek op centrale plek

Om de ambities voor blauwe waterstof te realiseren moet er een grootschalige waterstof- en CO2 infrastructuur in het havengebied komen. Hier haakt H-vision aan op het bestaande Porthos-project van Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en EBN. Porthos voorziet in een nieuw stelsel van pijpleidingen waar bedrijven uit de haven op kunnen aansluiten om hun afgevangen CO2 te transporteren naar lege gasvelden onder de Noordzee. In de H-vision plannen komt er een grote waterstoffabriek op de Maasvlakte om de extra waterstofvraag van de industriële processen in het havengebied te voeden. De infrastructuur van het Porthos-project is inzetbaar om de CO2 te transporteren die hier wordt afgevangen. Voor het transport van de blauwe waterstof zal een nieuw netwerk van leidingen door het havengebied moeten worden aangelegd.

Infrastructuur voor groene waterstof

TNO heeft samen met het consortium onderzoek gedaan naar toekomstig vraag en aanbod, de economische haalbaarheid en het kunnen inpassen van blauwe waterstof in de huidige productieprocessen. Door de beoogde infrastructuur is het niet langer nodig waterstof per bedrijf te produceren en de CO2 af te vangen. Alle fabrieken zijn vanuit één centrale plaats te bedienen, wat efficiënter en  goedkoper is. TNO heeft berekend dat voor de toepassing in raffinaderijen tot wel 70% van de benodigde hoeveelheid gas voor de productie van blauwe waterstof uit restgassen van de industrie is te halen. Import van gas uit het buitenland is daarmee slechts beperkt noodzakelijk.

Een ander kostenvoordeel is dat de infrastructuur op termijn inzetbaar is voor opslag en transport van groene waterstof geproduceerd uit zon en offshore wind die naar verwachting vanaf 2030 beschikbaar komt. H-vision effent zo de weg naar een groene waterstofeconomie en daarmee een CO2-arme industrie.

Meer weten over H-vision: versneld CO2-arme industrie met blauwe waterstof

Neem contact op met René Peters

Neem contact op
Ons werk

Blauwe waterstof effent weg voor groene waterstof

Waterstof speelt een sleutelrol in de energietransitie omdat bij het gebruik ervan geen broeikasgassen in de atmosfeer komen. Groene waterstof is echter momenteel nog niet in grote volumes beschikbaar... Lees verder
Kennis

Van grijze en blauwe naar groene waterstof

Productie uit water via elektrolyse met duurzame elektriciteit van zon en wind is een CO2-vrij alternatief. Maar voor het maken van die groene waterstof zijn er nog technologische drempels te slechten.... Lees verder
Ons werk

Productie duurzame waterstof optimaliseren met elektrolyse

Waterstof die momenteel in ons land wordt geproduceerd is vooral bestemd als grondstof voor de productie van kunstmest en het ontzwavelen van brandstoffen. De huidige waterstofproductie is nu gebaseerd... Lees verder
Ons werk

Grootschalige opslag en transport waterstof

Met de sterke uitbreiding van het aantal windparken op zee het komend decennium tot een capaciteit van 11,5 gigawatt in 2030 wordt grootschalige opslag en transport van de opgewekte energie in de vorm... Lees verder
Ons werk

Waterstof als nieuwe brandstof en grondstof

De industrie gebruikt enorme hoeveelheden waterstof voor de productie van ammoniak, verschillende kunststoffen en raffinage. Maar omdat de waterstof wordt gemaakt met aardgas komt er veel CO2 vrij. Groene... Lees verder
Contact

Dr. ir. René Peters

  • Waterstof
  • Gas
  • LNG
  • Transitie
  • Offshore Energie