Veilig tunnels kunnen graven, nieuwe wijken bouwen, boren naar olie en gas of aardwarmte in de bodem vergt gedetailleerde kennis van de ondergrond. Alle informatie van de Nederlandse bodem en ondergrond komt samen in de Basisregistratie Ondergrond (BRO). De Geologische Dienst Nederland (GDN), onderdeel van TNO, is operationeel verantwoordelijk voor de realisatie en het beheer van de Landelijke Voorziening BRO. De BRO wordt stapsgewijs per gegevenssoort gerealiseerd. Burgers, bedrijven en overheden kunnen uiteindelijk op verschillende manieren data opvragen.

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) is een van de bij wet geregelde basisregistraties die voor het land belangrijke gegevens bevatten. Andere voorbeelden zijn basisregistraties voor topografie, voertuigen en het Kadaster. De BRO verschaft alle openbare informatie van de Nederlandse bodem en ondergrond.

Geïnteresseerden hoeven niet langer bij verschillende ‘loketten’ langs voor informatie. Alle gegevens zijn gestandaardiseerd op één plek opgeslagen en toegankelijk. Zogeheten bronhouders (rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) of bedrijven die informatie hebben vergaard over de ondergrond, bijvoorbeeld door boringen of sonderingen, zijn verplicht deze informatie aan de BRO te leveren. Meer informatie daarover is te vinden op de site van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Neem ook een kijkje onder de grond

Iedereen die nieuwsgierig is en graag meer wil weten, kan een kijkje nemen onder de grond bij het BROloket. Naast registratieobjecten, vindt u er ook ondergrondmodellen van TNO: DGM, REGIS II en GeoTOP. Stapsgewijs wordt de BRO verder uitgebreid. Daarmee wordt het een zeer omvangrijke, registratie met publieke gegevens over de Nederlandse ondergrond. Waarbij alles ook beschikbaar wordt gesteld via het BROloket.

Nieuws

BRO-praktijkvoorbeelden winnen internationale Esri 3D-prijs

20 juli 2020
Veel informatie over de Nederlandse bodem en ondergrond komt samen in de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Als Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, maken wij de BRO. Door de innovatieve GDN... Lees verder

Contact

Drs. Mirjam Bartels-de Ruiter

  • Geo Data & IT