Logistieke innovatiekracht in binnen- en buitenland

TNO bedient marktpartijen in de offshore windenergie in binnen- en buitenland met onderzoek en advies op velerlei gebied, waaronder de logistiek en installatie. We staan in de top 3 van kennisinstituten in de offshore windenergie. Onze diensten en producten vinden aftrek in landen zo ver als China en Taiwan. Onze onderzoekers denken onder andere mee over geavanceerde installatie technieken, modulaire turbines en middelen om steeds omvangrijkere turbineonderdelen veilig en kostenefficiënt over grote afstanden te vervoeren en te installeren.

Stormachtige ontwikkelingen

Door de voorgenomen energietransitie wereldwijd naar schone, duurzame energie is er een grote vraag naar windturbines. Alleen al in het Nederlandse deel van de Noordzee zullen de huidige windparken tot 2023 worden uitgebreid met zo’n vijfhonderd windturbines. En kort daarop met nog eens zeshonderd. De opdracht is om geavanceerde windturbines te helpen ontwerpen die de meeste energie produceren tegen zo laag mogelijke kosten en die na verloop van tijd zo goedkoop mogelijk verwijderd en vervangen kunnen worden.

De ontwikkelingen in de offshore windenergie gaan razendsnel. Er is veel vraag naar steeds grotere, krachtigere offshore windturbines. Nieuwe ontwerpen van windturbines – en geschikte onderwatervoertuigen en vaartuigen en heihamers om die steeds kolossalere turbines te vervoeren en te installeren – worden door de onderzoekers van TNO eerst in computermodellen nagebootst en getest. Zo wordt de toegevoegde waarde nauwgezet berekend en getest, voordat zij worden gebouwd. De uitdaging is om risico’s te verkleinen en kosten te reduceren.

Samenwerking

TNO trekt in die logistieke operaties samen op met grote spelers in de transport- en installatiesector, zelf ook veelal afkomstig uit Nederland en België. Nederlandse scheepvaarteigenaren, de baggeraars voorop, schakelden als een van de eersten over op vervoer en installatie van windturbines. Er is in Nederland veel kennis om grote onderdelen te vervoeren en te installeren. In de windturbines kan elektrolyse-technologie worden ingebouwd. Die maakt het mogelijk om uit de gewonnen windenergie, behalve elektriciteit, ook waterstof te produceren. In die vorm kan overtollige elektriciteit tijdelijk worden opgeslagen.

Bij TNO is veel kennis onder andere over geologie. Die knowhow over aardlagen komt waarschijnlijk goed van pas bijvoorbeeld bij de mogelijke opslag van waterstof bijvoorbeeld in voormalige gasvelden. Die kruisbestuiving in expertise biedt veel kansen in de huidige en toekomstige vernieuwing van onze energiesystemen.

Nieuws

Europese RTO’s: ontwikkeling elektrolyse versnellen

24 november 2020
Groene waterstof, geproduceerd via elektrolyse met behulp van duurzame bronnen als zon en wind, speelt een cruciale rol in de energietransitie. Maar er moet nog veel gebeuren om deze schone energiedrager... Lees verder
Kennis

Van grijze en blauwe naar groene waterstof

Productie uit water via elektrolyse met duurzame elektriciteit van zon en wind is een CO2-vrij alternatief. Maar voor het maken van die groene waterstof zijn er nog technologische drempels te slechten.... Lees verder
Kennis

Minder productie per windturbine, toch grotere opbrengst

TNO doet onderzoek om windenergie goedkoper te kunnen produceren en transporteren. Onder andere door innovatieve elektrische infrastructuur en een geïntegreerd ontwerp, installatie en regeling van middelgrote... Lees verder
Grootschalige opwekking van windenergie
Contact

Novita Saraswati

  • Wind Energy Technology
  • Offshore Wind Farm Installation
  • Offshore Wind Farm Operations and Maintenance