Onderhoud aan windturbines is arbeidsintensief en daardoor duur. Ook kleven er veiligheidsrisico’s aan het werken op windparken, die steeds verder uit de kust worden geplaatst. Automatisering en robotisering kunnen hier uitkomst bieden. TNO ontwikkelt en test hiervoor concepten om het onderhoud te automatiseren en te digitaliseren. Uiteindelijk moet het mogelijk zijn onderhoud te plegen zonder of met minimaal menselijk ingrijpen.

Samenwerken met TNO aan toepassingen met robotica?

Neem contact op met Jan Willem Wagenaar

Contact opnemen

Risicovol werk vervangen

De technische mogelijkheden zijn met bijvoorbeeld augmented (AR) of virtual reality (VR) en robotica in combinatie met snelle netwerkverbindingen eindeloos, maar toepassing hiervan voor deze offshore activiteiten staat nog aan het begin. Nu kunnen drones rondom windturbines vliegen voor het inspecteren van de bladen door opnames te maken, maar er is veel meer mogelijk om risicovol werk door mensen te vergemakkelijken of te vervangen. TNO onderzoekt hoe offshore inspectie- en onderhoudstaken verder geautomatiseerd kunnen worden door gebruik te maken van nieuwe technologieën. Hier onderscheiden we de windturbinebladen, de gondel en de fundatie onder water.

Op afstand meekijken

We doen testen met sensoren, robots en AR. Zo hebben we een test gedaan waarbij de drone zich in de windturbine bevindt die op afstand bestuurbaar is en opnames maakt voor inspectie. De beelden zijn via een zeer snelle en beveiligde 5G-verbinding real-time door een expert aan de wal te beoordelen. Ook hebben we proeven gedaan waarbij monteurs in de turbine beschikken over een speciale bril die beelden opneemt en verzendt waardoor een collega elders kan meekijken en adviseren over complex onderhoud of reparatie. In de toekomst is het goed denkbaar dat drones met robots naar de windturbine vliegen om onderhoud te plegen.


Video: Hulp op afstand in Nacelle | TNO

Schade door neerslag

TNO doet proeven met drones om schade aan windturbinebladen door regen en hagel te identificeren. In combinatie met snelle en betrouwbare datacommunicatie zijn veel sneller en betere beslissingen over het wel of juist niet plegen van onderhoud te nemen. Door het aanbrengen van sensoren op strategische plekken in de bladen van de windturbine is slijtage op afstand uit te lezen en is adequaat ingrijpen mogelijk. Dit werk wordt bijvoorbeeld uitgevoerd in het AIRTub project.

Multidisciplinair onderzoek

Voor dit onderzoek komen verschillende disciplines van TNO samen. Kennis van drones uit het veiligheidsdomein, van AR/VR en datacommunicatie vanuit ICT-expertise, van maritiem, offshore, elektronica en dat alles gecombineerd. In de aanpak van TNO worden eerst de benodigde onderhoudstaken in kaart gebracht om vervolgens te bepalen welke te automatiseren zijn en hoe. In sommige gevallen blijft mensenwerk de voorkeur houden na een afweging van efficiency, risico’s en kosten. Door dit alles zorgvuldig af te wegen valt veel winst te boeken, zowel financieel als op het gebied van veiligheid.

Roadmap

Nieuwe technologie windenergie

Offshore windenergie zal de komende decennia een forse groei doormaken, zowel in technologie als de hoeveelheid geplaatste capaciteit. Voor wind op zee verwacht de sector veel innovaties om de aangescherpte... Lees verder
Ons werk

Veel potentie wereldwijd voor drijvende windturbines

Op de Noordzee staan windturbines met vaste fundering in de zeebodem. Het is de meest logische en minst dure oplossing omdat de Noordzee vrij ondiep is. Maar wereldwijd zijn er veel plekken waar de wind... Lees verder
Ons werk

Windmetingen en validatietechnieken

Voordat een windturbine op de markt komt, moet deze door de certificerende instanties zijn goedgekeurd. Daaraan gaat een uitgebreid programma van meten en testen vooraf. TNO is een van de weinige instanties... Lees verder
Ons werk

Digitalisering verbetert ontwerp en onderhoud windparken

Voor het ontwerp van windturbines en vervolgens het efficiënt opereren van windparken maakt TNO gebruik van de nieuwste digitale technologieën. Twee voorbeelden zijn kunstmatige intelligentie (AI) en... Lees verder
Contact

Dr. Jan Willem Wagenaar

  • wind
  • LiDAR
  • Power performance
  • Measurements