Ons werk

Mass customization labs: open innovatie voor integratie zonne-energie

Mass customization is een nieuw productieconcept op basis van slim ontworpen halffabricaten. Hiermee wil TNO een grote variatie aan geïntegreerde zonne-energie eindproducten haalbaar en betaalbaar maken. We bouwen met partners een pilot productielijn waar een grote variëteit aan halffabricaten letterlijk van de band rolt. Deze zijn flexibel te integreren in allerlei oppervlakken en objecten, zoals gevels en auto’s. 

Meer weten?

Neem contact op met Peter Toonssen

Contact opnemen

In onze labs demonstreren we deze nieuwe technologie en kunnen we met bedrijven experimenteren om innovatieve producten voor zonne-energie te ontwikkelen. Maatwerk, lage productiekosten en integratie zijn hierbij de sleutelbegrippen. Het is een antwoord op de vraag van het bedrijfsleven pv-functionaliteit te kunnen verwerken in hun eigen producten en zo niet langer afhankelijk te zijn van de standaard zonnepanelen.  

Rollen verschuiven 

Het opent ook de weg voor nieuwe toetreders op de markt of het inslaan van nieuwe wegen door bestaande partijen. Zo kan een bouwbedrijf straks complete daken bestellen waarin zonnecellen en alle elektronica onzichtbaar of in een patroon naar keuze in de bouwelementen zijn verwerkt. We voorzien daarbij ook veranderingen in de toeleverketen: nieuwe spelers kunnen halffabricaten leveren die producenten van bouwcomponenten en prefab producten vervolgens integreren in hun fabricageproces. 

Alle denkbare variaties 

De pilot productielijn die in het najaar van 2021 in Eindhoven wordt geopend, is door TNO bedacht en ontworpen en bouwen we samen met partners uit het bedrijfsleven. Die is dan uniek in de wereld: hier maken we flexibele halffabricaten met pv functionaliteit, in alle denkbare variaties van formaat, vorm en elektrisch vermogen. In eerste aanleg richten we ons op drie domeinen waar veel bestaand oppervlak is te gebruiken voor het opwekken van zonne-energie: de bouw, het wegen- en spoornet met honderden kilometers geluidsscherm en de auto-industrie. Mass customization kan ervoor zorgen dat deze toepassingen grootschaliger en betaalbaar worden. 

Nieuwe industriële waardeketen 

De TNO pilot productielijn is in feite een proeffabriek die model staat voor een nieuwe generatie fabrieken die in de toekomst de grote variëteit aan halffabricaten gaan produceren. Daarmee bouwen we een nieuwe industriële waardeketen in Nederland op, waarin onze maakindustrie, bouw- en installatiesector een prominente plek innemen. Bedrijven kunnen gebruik maken van de open innovatieomgeving die TNO in Eindhoven en in Petten realiseert. De faciliteiten zijn ingericht voor zowel silicium als dunnefilm technologie en voor de nieuwe hoge efficiëntie zonnecellen, bekend als tandem technologie

Bouwen, testen, analyseren 

In het lab in Eindhoven komt een productiestraat waaruit zonnefolie van maximaal zeventig centimeter breedte en enkele meters lengte komt. Vacuümlaminatie wordt hierin in een volgende stap vervangen door rol-laminaat waardoor de te produceren lengte straks oneindig is. We willen demonstreren dat producenten deze halffabricaten in de toekomst volledig geautomatiseerd kunnen leveren in elke gevraagde maat, vorm en elektrisch vermogen. Afnemers kopen zo complete producten om in gebouwen of infrastructuur te integreren. 

In het mass customization lab in Petten geven we demonstraties met halffabricaten op kleinere schaal. Behalve voor experimenten en demonstraties beschikken we ook over zelfgebouwde apparatuur om halffabricaten en eindproducten door te meten en te analyseren op prestaties, veiligheid en levensduur. 

Meer weten?

Neem contact op met Peter Toonssen

Contact opnemen
Ons werk

Solliance

Zonne-energie speelt een doorslaggevende rol in de energietransitie. Zonnestroom kan in 2050 minstens een kwart van onze energiebehoefte afdekken. Dat vergt grote inspanningen op een groot aantal terreinen.... Lees verder
Ons werk

Ook gevels van gebouwen gaan zonne-energie opwekken

Het opwekken van zonne-energie in de gebouwde omgeving gebeurde lange tijd vooral via panelen op daken van woningen en kantoren. Maar het dakoppervlak alleen is, zeker bij hoogbouw, onvoldoende om aan... Lees verder
Ons werk

Personenauto’s op zonne-energie: zonnecellen in carrosserie

Lightyear One, een van 's werelds eerste auto's op zonne-energie, wordt eind 2021 verwacht. Lightyear werkt samen met TNO aan de ontwikkeling van technologie om meer dan 800 zonnecellen naadloos te integreren... Lees verder
Ons werk

Rendement zonnepanelen blijft stijgen waar kosten dalen

Zonne-energie is betaalbaar en betrouwbaar. De bekende panelen, vaak toegepast op daken, halen al jaren een uitstekend rendement. Toch is er nog veel winst te behalen. TNO verwacht dat het omzettingsrendement... Lees verder
Ons werk

Nieuwe technologieën maken pv veelzijdiger

Nog steeds vormt kristallijn silicium met een wereldwijd marktaandeel van 95% de basis voor de meeste (pv) zonnepanelen. Maar de potentie voor verdere verbetering en kostenverlaging is enorm. Met een garantie... Lees verder
Ons werk

Groeiend potentieel voor zonne-energie in bouw en infrastructuur

De oppervlakte die in Nederland kan worden benut voor het opwekken van zonne-energie is groot en groeiende. TNO ontwikkelt zonne-energieconcepten voor optimale integratie in de gebouwde omgeving: van daken,... Lees verder

Contact

Benieuwd hoe de toekomst van zonne-energie eruit ziet?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.