SolarBEAT ondersteunt de ontwikkeling, het testen en monitoren van innovatieve, gebouw-geïntegreerde zonne-energie systemen in outdoor condities. Zowel zonnepanelen (elektrische opbrengst) als thermische zonnecollectoren (warmte opbrengst) vallen binnen de scope van deze testfaciliteit. 

SolarBEAT helpt jouw bedrijf met een succesvolle marktintroductie

Benieuwd hoe? Neem contact op met Peter Blokker

Contact opnemen

Uitleg over de testfaciliteit SolarBEAT

Onderzoek naar PV

Er wordt onderzoek gedaan aan complete systemen en aan de afzonderlijke componenten zoals o.a. nieuwe zonnepanelen, zonnecollectoren, combinaties hiervan (meestal afgekort met PVT), (micro-)omvormers, power optimizers en batterijen.

Overzicht van de SolarBEAT testfaciliteit

Testfaciliteit SolarBEAT dient meerdere doelen

  • In samenwerking met projectteams van bijvoorbeeld architecten, bouwbedrijven, ontwikkelaars, en installateurs worden bestaande zonne-energie systemen verbeterd. Of worden compleet nieuwe innovatieve systemen ontwikkeld.
  • Data van hoge kwaliteit wordt 24/7 gemeten door zeer nauwkeurige en gekalibreerde meetapparatuur. Dit vormt de basis voor prestatiemodellen die essentieel zijn voor de uiteindelijke business case en van cruciaal belang vóór marktintroductie.
  • Een showcase voor mogelijke klanten van nieuwe zonne-energie systemen op/in/aan gebouwen.
SolarBEAT meetstation

SolarBEAT is uitgerust met een zon- & weer- meetstation. In de huisjes wordt onafhankelijk van elkaar gemeten door meer dan 1000 sensoren van de hoogste standaard. Deze sensoren meten o.a. instraling, temperatuur, thermische isolatie en energieopbrengst. Verder heeft SolarBEAT een volledige W-installatie voor onderzoek aan zon-thermische (en PVT) systemen. Met hierin warmtepompen, buffervaten, onafhankelijke warmwaterflow en andere relevante sensoren. Alle metingen zijn gesynchroniseerd en worden opgeslagen in een beveiligde centrale database server. Een professioneel webportal zorgt ervoor dat de vertrouwelijke projectgegevens uitsluitend toegankelijk zijn voor geautoriseerde personen.

Ons werk

Veel meer daken benutten voor zonne-energie

Ons land telt vele honderden vierkante kilometers aan geschikte daken voor de opwekking van zonne-energie. Benutting van dit oppervlak is essentieel voor de energietransitie. Door de toename van elektrisch... Lees verder
Ons werk

PV-windows: ramen die zonne-energie opwekken

Een veelheid aan oppervlakken in onze leefomgeving leent zich voor de opwek van zonne-energie. Dat is belangrijk, want daken, gevels en zelfs wegen uitrusten met zonnecellen helpt de energietransitie versnellen.... Lees verder
Ons werk

Ook gevels van gebouwen gaan zonne-energie opwekken

Het opwekken van zonne-energie in de gebouwde omgeving gebeurde lange tijd vooral via panelen op daken van woningen en kantoren. Maar het dakoppervlak alleen is, zeker bij hoogbouw, onvoldoende om aan... Lees verder
Ons werk

Drijvende zonnepanelen op grote binnenwateren in Nederland

Zon op water zal naar verwachting een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Sommige scenario’s voorspellen in 2050 in Nederland tweehonderd gigawattpiek (GWp) aan zonne-energie vermogen,... Lees verder
Ons werk

Groeiend potentieel voor zonne-energie in bouw en infrastructuur

De oppervlakte die in Nederland kan worden benut voor het opwekken van zonne-energie is groot en groeiende. TNO ontwikkelt zonne-energieconcepten voor optimale integratie in de gebouwde omgeving: van daken,... Lees verder
Ons werk

Meer aandacht voor veiligheid zonnesystemen

De komende jaren zal de opwekking van zonne-energie een steeds belangrijkere rol spelen in onze duurzame energie-mix. Het is van belang dat we hiervoor alle geschikte oppervlakken optimaal benutten. Dit... Lees verder
Ons werk

Potentieel zonnewarmte en pvt beter benutten

Zonnepanelen vinden we vooral op daken, waar ze zonlicht omzetten in elektriciteit. Maar de fotovoltaïsche cellen in pv-panelen kun je ook combineren met zonnecollectoren die zonlicht omzetten in warmte.... Lees verder
Contact

Peter Blokker

  • PV Modules & Applications

Benieuwd hoe de toekomst van zonne-energie eruit ziet?

Welke keuzes hebben we bij het benutten van zonne-energie in de gebouwde omgeving?

Wat is er nog nodig op technologisch gebied?