De komende jaren zal de opwekking van zonne-energie een steeds belangrijkere rol spelen in onze duurzame energie-mix. Het is van belang dat we hiervoor alle geschikte oppervlakken optimaal benutten. Dit zal leiden tot een grote variëteit aan producten om zonnepanelen te integreren op gebouwen, in infrastructuur, op water, in combinatie met landbouw en zelfs op voertuigen. Nieuwe producten en toepassingen brengen ook nieuwe uitdagingen rond veiligheid met zich mee.

TNO zet expertise en ervaring in om er samen met partners voor te zorgen dat de veiligheidsrisico’s van de huidige systemen en toekomstige producten geminimaliseerd worden. Hiertoe heeft TNO onlangs haar onderzoeksfaciliteiten uitgebreid. Het gaat om extra apparatuur en testopstellingen in het laboratorium, maar ook om mobiele apparatuur voor metingen in het veld. Partijen als fabrikanten en leveranciers, bouwbedrijven, installateurs, projectontwikkelaars, eigenaren van gebouwen, verzekeraars, gemeenten en rijksoverheid zijn mogelijke partners in dit onderzoek.

Risicofactoren

Al deze partijen hebben behoefte aan kennis over veilig gebruik van zonne-energie en over factoren die een rol spelen in het ontstaan van branden in zonneystemen. Fabrikanten willen weten volgens welke eisen zij de veiligheid van hun zonnemodules kunnen maximaliseren. Voor zon op water en zon in infrastructuur ontbreekt het nog aan duidelijke richtlijnen voor veilige installaties. TNO bouwt nu kennis op op deze gebieden. Dit om te voorkomen dat veiligheid een belemmerende factor wordt voor het behalen van onze klimaatdoelstellingen.

Uitbreiding onderzoeksinfrastructuur

TNO heeft recent geïnvesteerd in het uitbreiden van de onderzoeksinfrastructuur voor elektrische- en brandveiligheid van zonnepanelen en -systemen. We doen hier met uiteenlopende partijen onderzoek aan bestaande systemen, maar ontwikkelen met hen ook nieuwe producten. Daarbij valt te denken aan oplossingen om het risico op vlambogen, een belangrijke oorzaak van branden door zonneystemen, te minimaliseren of nieuwe technologie die hotspots door schaduw voorkomt.

Zo werken we samen met fabrikanten om ontwerprisico’s te elimineren. In ons lab doen we daartoe onder meer uitgebreide elektrotechnische testen, temperatuurmetingen en testen voor vlamboogdetectiesystemen. Dan gaat het over het beproeven van het product zelf, maar ook de interactie met andere materialen, zoals integratie in bouwelementen. Hiermee ontwikkelen we kennis die ook de overheid kan gebruiken bijvoorbeeld voor regelgeving.

Expertises combineren

Infraroodopname van een deel van een zonnepaneel, een hotspot van 149°C

Voor uiteenlopende partijen levert TNO expertise over de zonnemodules en -systemen in relatie tot vermogenselektronica. We beschikken over geavanceerde testfaciliteiten voor het meten, analyseren en karakteriseren van deze modules. Voor de integratie van zonne-energie in de gebouwde omgeving en infrastructuur werken we in multidisciplinaire teams waarin we kennis over onder meer energie, elektronica en constructies combineren.

Meer weten over veiligheid van zonnepanelen?

Neem contact op met Josco Kester

Contact opnemen
Ons werk

Ook gevels van gebouwen gaan zonne-energie opwekken

Het opwekken van zonne-energie in de gebouwde omgeving gebeurde lange tijd vooral via panelen op daken van woningen en kantoren. Maar het dakoppervlak alleen is, zeker bij hoogbouw, onvoldoende om aan... Lees verder
Ons werk

PV-windows: ramen die zonne-energie opwekken

Een veelheid aan oppervlakken in onze leefomgeving leent zich voor de opwek van zonne-energie. Dat is belangrijk, want daken, gevels en zelfs wegen uitrusten met zonnecellen helpt de energietransitie versnellen.... Lees verder
Ons werk

Potentieel zonnewarmte en pvt beter benutten

Zonnepanelen vinden we vooral op daken, waar ze zonlicht omzetten in elektriciteit. Maar de fotovoltaïsche cellen in pv-panelen kun je ook combineren met zonnecollectoren die zonlicht omzetten in warmte.... Lees verder
Ons werk

Veel meer daken benutten voor zonne-energie

Ons land telt vele honderden vierkante kilometers aan geschikte daken voor de opwekking van zonne-energie. Benutting van dit oppervlak is essentieel voor de energietransitie. Door de toename van elektrisch... Lees verder
Ons werk

Groeiend potentieel voor zonne-energie in bouw en infrastructuur

De oppervlakte die in Nederland kan worden benut voor het opwekken van zonne-energie is groot en groeiende. TNO ontwikkelt zonne-energieconcepten voor optimale integratie in de gebouwde omgeving: van daken,... Lees verder
Ons werk

Volledig recyclebare zonnepanelen in aantocht

Binnen afzienbare tijd wordt het mogelijk zonnemodules te produceren die volledig zijn te hergebruiken, wat onze CO2-voetafdruk enorm verbetert. TNO heeft in samenwerking met drie innovatieve Nederlandse... Lees verder
Ons werk

SolarBEAT, de outdoor research en test faciliteit voor BIPV(T)

SolarBEAT ondersteunt de ontwikkeling, het testen en monitoren van innovatieve, gebouw-geïntegreerde zonne-energie systemen in outdoor condities. Zowel zonnepanelen (elektrische opbrengst) als thermische... Lees verder
Ons werk

Mass customization: zonne-energie betaalbaar, op maat en grootschalig

Op maat gemaakte producten grootschalig en betaalbaar vervaardigen. Het lijkt een tegenstelling, maar is toch de toekomst van zonne-energie. TNO ontwikkelde een productiemethode om zonnemodules in allerlei... Lees verder

Contact

Josco Kester

  • PV Modules & Applications

Benieuwd hoe de toekomst van zonne-energie eruit ziet?

Welke keuzes hebben we bij het benutten van zonne-energie in de gebouwde omgeving?

Wat is er nog nodig op technologisch gebied?