Na succesvolle proeven met het integreren van zonnecellen in geluidsschermen langs de snelweg gaat TNO ook testen doen met schermen langs het spoor. Dat gebeurt in samenwerking met ProRail, dat in potentie 500 tot 700 kilometer geluidsscherm voor de opwekking van duurzame energie ter beschikking heeft. Het is een van de oplossingen waaraan TNO werkt om bestaande infrastructuur in te zetten voor zonne-energie.

Headerfoto: ProRail

Meer weten over deze proef?

Neem contact op met Robert Bezemer ›

Contact opnemen

Het project NEWRAIL (Noise Energy Wall Rail America In Limburg) is een initiatief van ProRail met als deelnemers de gemeente Horst aan de Maas, Energiecoöperatie Reindonk Energie, de Haagse Hogeschool en TNO om nieuwe geluidschermen langs het spoor in America met zonnecellen uit te rusten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) subsidieert het onderzoek.

Kennis opbouwen

ProRail wil behalve eigen daken en gronden ook geluidsschermen gebruiken om met zonnepanelen energie te produceren. In 2030 wil het bedrijf alle elektriciteit die het nodig heeft zelf opwekken. Dat kan met zonnepanelen op alle daarvoor geschikte stationsdaken en overkappingen, maar ook langs het spoor met de geluidsschermen. De grote omvang van het beschikbare oppervlak biedt een kans een substantiële stap te zetten in verduurzaming.

Het spoor door het dorp America waar de testlocatie wordt gebouwd.

Ontwerp van de constructie

TNO richt zich in eerste aanleg op het ontwerp van de constructie. Er is al ervaring opgedaan met de integratie van zonnecellen in geluidsschermen langs de snelweg in het project Solar Highways van Rijkswaterstaat, maar langs het spoor zijn de condities nog veel kritischer. De afstand tussen voorbij razende treinen en de zonnepanelen is vrij gering, de panelen moeten trillingen en schokgolven kunnen weerstaan, bestand zijn tegen vandalisme en alle voorkomende weersomstandigheden. Tegelijkertijd moet de opbrengst aan energie opwegen tegen de gemaakte kosten van ontwerp, aanleg en onderhoud.

Zware mechanische belasting

In het ontwerp luistert de wijze van bevestiging van de zonnepanelen aan het geluidsscherm langs het spoor dan ook heel nauw. De zonnecellen moeten onder zware mechanische belasting goed blijven functioneren. De panelen en de totale constructie moeten daarom zware beproevingen kunnen doorstaan. TNO zorgt voor een integraal ontwerp waarbij niet alleen de energetische kant van de PV-panelen een rol speelt, maar ook bouwkundige aspecten inclusief onderhoud van de systemen. De constructie moet verder relatief eenvoudig en betaalbaar te produceren zijn, een lange levensduur hebben en een hoge energie-opbrengst.

Prestaties zonnepanelen langs het spoor monitoren

Nadat het ontwerp is goedgekeurd en de PV-panelen zijn geïnstalleerd, zal TNO het functioneren van het systeem en alle onderdelen langdurig monitoren. Met geavanceerde meetsystemen wordt gedurende tenminste een jaar onderzocht hoe de zonnecellen en panelen langs het spoor zich houden onder alle weersomstandigheden en andere externe invloeden en wat de energieopbrengst is. Het uiteindelijke doel is om een kosteneffectief, modulair en flexibel toepasbaar systeem te ontwikkelen dat geschikt is voor verschillende locaties, zowel op nieuwe als bestaande geluidsschermen.

Ons werk

Solar Highways: geluidsscherm produceert energie

Wereldprimeur met Solar Highways: een geluidsscherm langs de snelweg van 400 meter lang en vijf meter hoog waarin 1.600 vierkante meter zonnecellen zijn verwerkt die aan beide kanten zonlicht omzetten... Lees verder

Contact

Drs. Robert Bezemer MTD

  • integrale veiligheid
  • arbeidsveiligheid
  • industriële veiligheid
  • risicomanagement
  • ongevallen

Benieuwd hoe de toekomst van zonne-energie eruit ziet?

Welke keuzes hebben we bij het benutten van zonne-energie in de gebouwde omgeving?

Wat is er nog nodig op technologisch gebied?