Zonnepanelen vinden we vooral op daken, waar ze zonlicht omzetten in elektriciteit. Maar de fotovoltaïsche cellen in pv-panelen kun je ook combineren met zonnecollectoren die zonlicht omzetten in warmte. Zonnewarmte kan op termijn in ongeveer een kwart van de warmtevraag van woningen in Nederland voorzien. TNO werkt met marktpartijen aan innovaties in fotovoltaïsch-thermische (pvt) systemen om dat doel te bereiken.

De markt voor pvt-systemen groeit, evenals het aantal leveranciers van pvt-modules. TNO ontwikkelt technologieën en toepassingen om de pvt-systemen beter en betaalbaarder te maken. Zo kunnen ze een bijdrage leveren aan de energietransitie en dan met name het streven naar aardgasvrije wijken. Pvt op daken in combinatie met een warmtepomp kan een deel van de gebouwde omgeving zelfs energieneutraal maken.

Kansen en belemmeringen

TNO deed eerder onderzoek naar kansen en belemmeringen van pvt-systemen. Daarvoor hebben we een kleine dertig partijen geïnterviewd, waaronder fabrikanten en leveranciers van pv- en pvt-systemen, installateurs, projectontwikkelaars en overheden. Het energieneutraal maken van de gebouwde omgeving wordt gezien als een goede marktkans voor pvt. Daarbij is het wel van belang de pvt-modules in kleurpatroon en formaat te kunnen variëren om ze optisch mooi te laten aansluiten bij het gebouw. TNO demonstreerde dit eerder met esthetische gevels uitgerust met zonnemodules en met warmte-absorberende verf toegepast op gevelelementen.

Nieuwe systemen realistisch getest

In een consortium met Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en een groot aantal bedrijven hebben we in het project Pvt inSHaPe (integrated Solar Heat Pump systems) drie systemen ontworpen, gebouwd en in een gecontroleerde labomgeving gesimuleerd en getest. Dat gebeurde op de TNO onderzoekslocatie SolarBEAT, gevestigd op de campus van de TU/e. Daar doet TNO onderzoek onder reële outdoor omstandigheden waarbij per onderzoek een dak- of geveloppervlak tot enkele tientallen vierkante meters beschikbaar is. De resultaten van het technisch onderzoek koppelen we aan een techno-financiële analyse om de businesscase voor pvt systemen door te rekenen.

Zonnewarmte voor heel seizoen opslaan

Zonnewarmte, inclusief pvt-systemen, kan een substantiële rol spelen in de energietransitie. Daarom is onderzoek naar deze technologie belangrijk. TNO heeft een verkennende studie gedaan naar de mogelijke toekomst van zonnewarmte in ons land. In 2050 kan het voorzien in 26% van de warmtevraag van woningen. Seizoensopslag is daarbij wel essentieel. In de zomer gewonnen warmte kan straks in warmtebatterijen worden opgeslagen en vervolgens in koude periodes worden benut. De totale warmtevraag van gebouwde omgeving, utiliteit, landbouw en industrie zou met zonnewarmte voor ongeveer tien procent zijn af te dekken. TNO beschrijft in het onderzoek de knelpunten en doet concrete aanbevelingen om zonnewarmte optimaal te benutten.

Meer weten over zonnewarmte en pvt?

Neem contact op met Corry de Keizer

Contact opnemen
Ons werk

SolarBEAT, de outdoor research en test faciliteit voor BIPV(T)

SolarBEAT ondersteunt de ontwikkeling, het testen en monitoren van innovatieve, gebouw-geïntegreerde zonne-energie systemen in outdoor condities. Zowel zonnepanelen (elektrische opbrengst) als thermische... Lees verder
Ons werk

Ook gevels van gebouwen gaan zonne-energie opwekken

Het opwekken van zonne-energie in de gebouwde omgeving gebeurde lange tijd vooral via panelen op daken van woningen en kantoren. Maar het dakoppervlak alleen is, zeker bij hoogbouw, onvoldoende om aan... Lees verder
Ons werk

PV-windows: ramen die zonne-energie opwekken

Een veelheid aan oppervlakken in onze leefomgeving leent zich voor de opwek van zonne-energie. Dat is belangrijk, want daken, gevels en zelfs wegen uitrusten met zonnecellen helpt de energietransitie versnellen.... Lees verder
Ons werk

Meer aandacht voor veiligheid zonnesystemen

De komende jaren zal de opwekking van zonne-energie een steeds belangrijkere rol spelen in onze duurzame energie-mix. Het is van belang dat we hiervoor alle geschikte oppervlakken optimaal benutten. Dit... Lees verder
Ons werk

Veel meer daken benutten voor zonne-energie

Ons land telt vele honderden vierkante kilometers aan geschikte daken voor de opwekking van zonne-energie. Benutting van dit oppervlak is essentieel voor de energietransitie. Door de toename van elektrisch... Lees verder
Ons werk

Groeiend potentieel voor zonne-energie in bouw en infrastructuur

De oppervlakte die in Nederland kan worden benut voor het opwekken van zonne-energie is groot en groeiende. TNO ontwikkelt zonne-energieconcepten voor optimale integratie in de gebouwde omgeving: van daken,... Lees verder
Ons werk

Volledig recyclebare zonnepanelen in aantocht

Binnen afzienbare tijd wordt het mogelijk zonnemodules te produceren die volledig zijn te hergebruiken, wat onze CO2-voetafdruk enorm verbetert. TNO heeft in samenwerking met drie innovatieve Nederlandse... Lees verder

Contact

Benieuwd hoe de toekomst van zonne-energie eruit ziet?

Welke keuzes hebben we bij het benutten van zonne-energie in de gebouwde omgeving?

Wat is er nog nodig op technologisch gebied?