Ons werk

Financiering van de energietransitie

Voor het behalen van de Klimaatdoelen van het Akkoord van Parijs zijn wereldwijd de komende decennia biljoenen dollars aan investeringen nodig in duurzame energie-infrastructuur. TNO onderzoekt hoe investeringen in de Nederlandse energietransitie kunnen worden versneld en opgeschaald. In deze studie is gekeken naar de mogelijke rol van institutionele investeerders die over voldoende kapitaal beschikken om een succesvolle energietransitie in gang te zetten.

Download het rapport (Engels)

Financing the energy transition in the Netherlands: the important role of institutional investors

Download

Het onderzoek van TNO is beschikbaar gesteld in het rapport ‘Financing the energy transition’. Aan de hand van een aantal semi-gestructureerde interviews met pensioenuitvoerders, vermogensbeheerders en Nederlandse pensioenfondsen heeft TNO zes observaties geïdentificeerd die van belang zijn als we ervoor willen zorgen dat institutionele investeerders de motor worden in opschaling en versnelling van investeringen in de energietransitie in Nederland en daarbuiten.

De zes thema’s laten zien dat er zowel voor bedrijven, overheden, vermogensbeheerders en institutionele investeerders zelf een grote rol is weggelegd om dit te realiseren.

Institutionele investeerders drijvende kracht

TNO onderzocht welke factoren deze snelheid en schaalvergroting zouden kunnen beïnvloeden. Via een aantal semi-gestructureerde interviews met pensioenuitvoerders, vermogensbeheerders en Nederlandse pensioenfondsen over hun investeringsstrategie ten aanzien van schone energie en de problemen waar zij tegen aanlopen bij het opschalen van hun investeringen in deze sector, zijn zes belangrijke uitgangspunten in kaart gebracht.

Die leiden allemaal tot de volgende conclusie:
Als we willen bereiken dat institutionele investeerders de drijvende kracht worden achter opschaling en versnelde investering in de Nederlandse energietransitie, is er voor bedrijven, overheden, vermogensbeheerders en de investeerders zelf een grote rol weggelegd.

Observaties uit het onderzoek

  • De macht en kracht van het grote geld: Nederlandse institutionele investeerders hebben de financiële middelen om hun investeringen snel op te schalen tot het vereiste niveau voor een succesvolle energietransitie.
  • Tweerichtingsverkeer: vermogensbeheerders en hun klanten (zoals pensioenfondsen)
    hebben beiden een belangrijke rol in het veranderen van de status quo rondom investeringsbeslissingen en beleggingsportefeuillebeheer.
  • Directe investeringen kunnen de grootste impact hebben: institutionele investeerders kunnen de kapitaalstromen naar de energietransitie opschalen en versnellen door meer vermogen te injecteren in niet-beursgenoteerde bedrijven en projecten.
  • Regulering is cruciaal: via overheidsregulering kan het gedrag van investeerders worden beïnvloed en kunnen zij gestimuleerd worden om meer te investeren in de energietransitie.
  • Gestandaardiseerde criteria en rapportering op het gebied van milieu, maatschappij en governance kunnen als trigger fungeren: deze investeringscriteria moeten worden verduidelijkt en gestandaardiseerd zodat investeerders duurzame en verantwoorde investeringen beter kunnen beoordelen.
  • Verantwoordelijkheid en betrokkenheid kunnen het gedrag van bedrijven veranderen: investeerders kunnen de strategie en beslissingen van bedrijven beïnvloeden en ervoor zorgen dat hun investeringen toekomstbestendig zijn, ook vanuit het perspectief van de energietransitie.

Meer weten?

Neem contact op met Jasper Donker

Contact opnemen

Contact

Ing. MSc Jasper Donker

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.