Om de wereldwijde doelstellingen op het gebied van klimaatmitigatie en adaptatie van het Klimaatakkoord van Parijs te behalen moet de financiering van de energietransitie versneld en opgeschaald worden. Wereldwijd moeten er de komende decennia biljoenen dollars geïnvesteerd worden in, onder meer, duurzame energie-infrastructuur. Daarvoor is onderzoek en inzicht nodig om de juiste en efficiënte keuzes te maken en beslissingen te nemen over investeringen in energie-infrastructuur.

Onderzoeken en rapporten naar financiering energietransitie

TNO onderzoekt hoe investeringen in de Nederlandse energietransitie kunnen worden versneld en opgeschaald. 

Financiering van de energietransitie in Nederland: de belangrijke rol van institutionele investeerders.

In deze studie is gekeken en geeft 6 observaties naar de mogelijke rol van institutionele investeerders die over voldoende kapitaal beschikken om een succesvolle energietransitie in gang te zetten.

Download het rapport (Engels)

Financing the energy transition in the Netherlands: the important role of institutional investors

Download

Desinvestering uit fossiele brandstoffen: versnelt het de energietransitie?

Het bewijs van directe impact van desinvestering in fossiele brandstoffen in relatie tot de vermindering van CO2-uitstoot is beperkt. De desinvestering heeft bijgedragen tot een grotere bewustwording van de noodzaak van klimaatactie en meer steun voor klimaatbeleid.

Download het rapport

Desinvestering uit fossiele brandstoffen: versnelt het de energietransitie?

Download

Groot denken: de investeringskloof voor energie-efficiëntie in de EU verkleinen

Standaardisatie en aggregatie zijn voorwaarden om de securitisatie van energie-efficiëntie-activa mogelijk te maken en zo kapitaal van institutionele investeerders aan te trekken om de investeringskloof voor energie-efficiëntie in Europa te overbruggen.

Download het rapport

Groot denken: de investeringskloof voor energie-efficiëntie in de EU verkleinen

Download

De financiële behoeften en voordelen van coöperatieve stadsverwarming

Stadsverwarmingscoöperaties kunnen helpen om enkele financiële en sociale uitdagingen van de warmtetransitie te overwinnen. Nederlandse kleinschalige coöperaties hebben echter moeite met toegang tot en kosten van kapitaal, omdat financiers coöperatieve systemen vaak zien als een investering met een hoog risico.

Download het rapport

De financiële behoeften en voordelen van coöperatieve stadsverwarming

Download
Kennis

De sociale aspecten van de energietransitie

TNO ontwikkelt kennis over het betrekken en motiveren van mensen en over vormen van samenwerking tussen overheid en burgers, tussen bedrijven en omwonenden en tussen consumenten onderling. Dat inzicht... Lees verder
Kennis

In de versnelling voor een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050

Nederland staat voor een grote uitdaging. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de gebouwde omgeving in 2050 CO2-neutraal moet zijn. De komende 29 jaar moeten daarom zeven miljoen huizen en één miljoen... Lees verder

Contact

Ing. MSc Jasper Donker