Ons werk

Toekomstbestendige en vernieuwende energienetten

Nederland heeft op dit moment nog niet de infrastructuur voor een volledig duurzame energievoorziening. Hoe groot is de verbouwing waarvoor we staan? TNO werkt met partners aan innovatieve methoden om onze energienetten robuust te maken voor de leveringszekerheid van de toekomst.

Op zoek naar meer informatie over ons toekomstige energienet?

Neem contact op met Bob Ran.

Contact opnemen
Warmtenetten die we aanleggen geschikt maken voor leveringszekerheid energie

Energienetten spelen een cruciale rol in de leveringszekerheid van het energiesysteem. Maar onze netten voor het transport van elektriciteit, gas en warmte zijn nog niet klaar voor een volledig duurzame energievoorziening.

Zo loopt het elektriciteitsnet tegen grenzen aan, het gasnet moet geschikt worden gemaakt voor grote hoeveelheden waterstof en groen gas en de toekomstige warmtenetten moeten geschikt worden gemaakt voor meerdere warmteleveranciers.

Bij energienetten gaat het om een goede balans tussen voldoende capaciteit, flexibiliteit en maatschappelijke kosten. Om die afweging te kunnen maken levert TNO technologieën om netten intelligent te maken en expertise op het gebied van rekenmodellen, toekomstscenario’s en markt- en businesscases.

Die zijn van belang voor netbeheerders, overheden, energieproducenten en -leveranciers en  eindgebruikers. Daardoor kunnen partijen hun energienetten efficiënter opereren en worden ze ondersteund in het maken van optimale investeringsbeslissingen.

Intelligente energienetwerken

Het energiesysteem van de toekomst kent een grote variëteit in het aanbod om elk moment en ondanks fluctuaties bij zon en wind in de energievraag te kunnen voorzien. TNO ontwikkelt intelligente netwerken en Smart Multi Commodity Grids die elektronen, moleculen en warmte  

Ook ontwikkelt TNO technologie om de energieflexibiliteit uit elektrische auto’s, warmtepompen en industriële processen op grote schaal te benutten voor het voorkomen van congestie in het elektriciteitsnet. Hierdoor kunnen investeringen in verzwaring van het elektriciteitsnet worden uitgesteld of zelfs worden voorkomen.

Rekenmodellen

TNO beschikt over een suite van rekenmodellen waarmee multi-commodity energiesystemen kunnen worden doorgerekend. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de werking van het toekomstige energiesysteem, zoals bijvoorbeeld het effect van bijmenging van waterstof en biogas in het bestaande gasnet, een techno-economisch optimale wijkaanpak of de haalbaarheid van een waterstofnetwerk in een havengebied.

Toekomstvisies en scenario’s Energienetten

Partijen staan voor de vraag hoe de energienetten er op de lange termijn uit moeten zien. TNO levert kennis om daarin onderbouwde keuzes te kunnen maken. We helpen toekomstvisies en scenario's te ontwikkelen, maken analyses en geven advies.

Dat doen we voor Regionale Energiestrategieën (RES), gemeenten, de rijksoverheid, de Europese Commissie, netbeheerders, de industrie. Voor verschillende provincies doen we met onze partners systeemstudies om een integraal beeld te schetsen van de gewenste energie-infrastructuur tussen nu en 2050.

ReFLEX

ReFLEX is een software oplossing die de energieleverancier van de toekomst in staat stelt om een krachtige Virtual Power Plant (VPP) te maken. Want naast een paar grote centrales voor opwekking en levering door energiebedrijven komen er nieuwe aanbieders en tussenpartijen.

Bovendien groeit het aantal warmtepompen, elektrische auto’s en thuisbatterijen voor opslag van duurzame opgewekte elektriciteit. Die zijn ook prima in te zetten om pieken in vraag en aanbod op te vangen. Dat vergt een systeem dat flexibiliteit van vraag en aanbod tot in het uiterste organiseert: ReFLEX.

POCITYF: slimme energietransitie historische steden

Europese steden hebben historische centra met veel cultureel erfgoed die het meer dan waard zijn om te vormen tot duurzame, slimme gebieden. TNO speelt een prominente rol in het Europese project H2020 POCITYF om dit doel te bereiken.

Roadmap

Een betrouwbaar, betaalbaar, duurzaam en rechtvaardig energiesysteem

De transitie naar een volledig duurzaam energiesysteem in 2050 brengt grote veranderingen met zich mee in technologisch, economisch en sociaal opzicht. Fossiele bronnen zijn dan vervangen door hernieuwbare,... Lees verder
Ons werk

Sectorkoppeling: de motor van een CO2-vrije samenleving

Niet alle sectoren schakelen even snel om naar duurzame energie. En dat terwijl sectorkoppeling de motor is van een CO2-vrije samenleving. Met name de industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit en landbouw... Lees verder
Ons werk

Nederland bij uitstek geschikt voor energieopslag en omzetten energie

Het grote voordeel van fossiele bronnen is dat zij een constante stroom energie kunnen leveren. Het aanbod uit hernieuwbare bronnen wisselt daarentegen sterk. Om de energietransitie te voltooien moeten... Lees verder
Ons werk

Toekomstbestendige energiemarkten

Op het weer hebben we - ook in 2050- geen invloed. Hetzelfde geldt grotendeels voor het aanbod van elektriciteit uit zon en wind. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor de manier waarop we in elektriciteit... Lees verder
Ons werk

Energiearmoede

Hoe voorkomen we energiearmoede? De transitie van fossiele brand- en grondstoffen naar een duurzame energiehuishouding is veel meer dan een technische innovatie. Minstens zo belangrijk zijn de vraagstukken... Lees verder
Ons werk

Energy storage platform: werken aan energieopslag na 2030

In de huidige grotendeels fossiele energievoorziening beschikt Nederland over grote voorraden olie en gas als buffer voor onverwachte gebeurtenissen. Maar na 2030 komt een groot deel van onze energie... Lees verder
Ons werk

Scenario’s voor klimaatneutraal energiesysteem

Ons land moet in 2050 een klimaatneutraal energiesysteem hebben. De vraag is of we dat doel kunnen bereiken zonder de economie radicaal te hervormen of andere ingrijpende maatregelen. Een energievoorziening... Lees verder
Ons werk

Toekomstbestendige warmtenetten: een nieuw ontwerp

Nu we in Nederland massaal van het aardgas af gaan, wordt veel verwacht van warmtenetten, zowel in de gebouwde omgeving als voor sectoren als de glastuinbouw. Warmte uit de ondergrond, uit de industrie,... Lees verder
Nieuws

HyDelta: Nieuw onderzoeksprogramma voor waterstofinfrastructuur

20 januari 2021
De grootschalige inzet van groene waterstof versnelt de energietransitie. Het is een alternatief voor aardgas en kan helpen om grootschalig wind- en zonne-energie in ons energiesysteem te brengen. TNO... Lees verder
Nieuws

Project SUNOVATE

20 januari 2021
Het SUNOVATE project richt zich op het verbeteren van de elektriciteitsopbrengst van gebouw-geïntegreerde zonnepanelen (BIPV) door opwarming van de panelen tegen te gaan, en op het verminderen van het... Lees verder
Nieuws

Bouwen met hout gunstiger voor klimaat dan uit huidige MPG-berekening blijkt

19 januari 2021
Het gebruik van hout in de bouw pakt aanmerkelijk gunstiger uit voor het klimaat dan op basis van de huidige MPG-systematiek wordt aangenomen. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek van TNO naar het... Lees verder

Contact

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.