Het nieuw opgerichte Consortium GO-e (Gebouwde Omgeving Elektrificatie) onderzoekt of slimme flexibiliteitsdiensten een alternatief kunnen bieden voor verzwaring van het elektriciteitsnet in de gebouwde omgeving. Het samenwerkingsverband bestaat uit regionale netbeheerders, diensten- en technologieleveranciers, adviseurs en kennisinstellingen samen met consumenten en zakelijke energiegebruikers. RVO heeft het consortium een subsidie van 5,7 miljoen Euro toegekend voor het project dat loopt tot begin 2024.

Meer informatie over GO-e?

Neem contact op met Bob Ran

Contact opnemen

Door de groei van het aantal warmtepompen, elektrische auto’s en zonnepanelen in de gebouwde omgeving ontstaan grote uitdagingen, zoals het voorkomen van  overbelasting, in het regionale (en landelijke) elektriciteitssysteem. Groei van deze technologieën biedt echter ook kansen om slimme flexibiliteitsdiensten op grote schaal in te zetten in de gebouwde omgeving.

Flexibiliteit als alternatief voor verzwaring

Flexibiliteit ontstaat wanneer gebruik of opwek van elektriciteit kan worden gevarieerd  in de tijd. Bijvoorbeeld door het laden van elektrische auto’s te verplaatsen naar de nacht, wanneer het minder druk is op het elektriciteitsnet. Ook warmtepompen kunnen flexibiliteit bieden. De inzet van flexibiliteit wordt vaak genoemd als alternatief voor netverzwaring.

Om te bepalen hoe realistisch dit is ontwikkelt GO-e rekentools en methodieken  waarmee regionale netbeheerders onderbouwd kunnen beslissen of, wanneer, waar en hoe flexibiliteit ingezet kan worden om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen.

Bob Ran van TNO en projectcoördinator: “Daarbij onderzoeken we bij welke prikkels consumenten en bedrijven bereid zijn om flexibiliteit ter beschikking stellen aan de netbeheerder. GO-e draagt hiermee niet alleen  bij aan invulling van het ‘verzwaren tenzij’ kader van Netbeheer Nederland maar zet ook cruciale stappen richting het verwezenlijken van een toekomstig flexibele energiesysteem.”

Flexibilisering van energiegebruik

Om in de toekomst voldoende flexibiliteit in het energiesysteem beschikbaar te hebben gaat het GO-e consortium schaalbare flexdiensten ontwikkelen. Hierdoor wordt het voor consumenten en bedrijven mogelijk om geautomatiseerd, dus zonder omkijken, flexibiliteit uit bijvoorbeeld auto’s beschikbaar te maken voor hun energieleverancier. De energieleverancier zorgt vervolgens dat dit bijdraagt aan een betere benutting van lokale energiebronnen en reductie van de toenemende piekbelasting van regionale elektriciteitsnetten.

Inclusieve oplossingen

Het op grote schaal flexibiliseren van ons elektriciteitsgebruik kan alleen slagen wanneer eindgebruikers op grote schaal participeren. Daarom staan consumenten en zakelijke energiegebruikers centraal in het ontwerp van de flexdiensten en -producten in GO-e.

In vier living labs worden daarom de voorkeuren van eindgebruikers al tijdens de ontwerpfase van de diensten meegenomen. Drie living labs zijn in woonwijken in Houten, Heeten en Loenen (Veluwe) waar flexibiliteitsdiensten voor consumenten worden ontwikkeld. De vierde is een distributiecentrum van Albert Heijn waar diensten worden ontwikkeld om flexibiliteit uit het laden van elektrische vrachtwagens slim in te zetten.

Consortium

Het GO-e consortium is een samenwerking van Alliander, Enexis, Stedin, ElaadNL, Greenchoice, Recoy, Itho Daalderop, ETPA, Technolution, Phase to Phase, DNV GL, Witteveen + Bos, TU Eindhoven, TU Delft, onder leiding van TNO.

Samen met de eindgebruikers uit de living labs vertegenwoordigt dit consortium de gehele keten van partijen die nodig is om flexibilisering te laten slagen. Het consortium ontving van RVO een subsidie van 5,7 miljoen Euro in de MOOI regeling van de Topsector Energie (MOOI: Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie).

Kennis

In de versnelling voor een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050

Nederland staat voor een grote uitdaging. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de gebouwde omgeving in 2050 CO2-neutraal moet zijn. De komende 29 jaar moeten daarom zeven miljoen huizen en één miljoen... Lees verder
Roadmap

Een betrouwbaar, betaalbaar, duurzaam en rechtvaardig energiesysteem

De transitie naar een volledig duurzaam energiesysteem in 2050 brengt grote veranderingen met zich mee in technologisch, economisch en sociaal opzicht. Fossiele bronnen zijn dan vervangen door hernieuwbare,... Lees verder
Ons werk

Toekomstbestendige energienetten

Nederland heeft op dit moment nog niet de infrastructuur voor een volledig duurzame energievoorziening. Hoe groot is de verbouwing waarvoor we staan? TNO werkt met partners aan innovatieve methoden om... Lees verder

Contact