In 2050 moeten alle woningen in ons land aardgasvrij zijn. Tot en met 2030 gaat het alleen al om ongeveer 1,5 miljoen woningen en gebouwen. Uitgangspunt van het kabinet is dat dit voor iedereen haalbaar en betaalbaar moet zijn. Omdat bewoners sleutel zijn tot het succes van deze operatie, deed TNO onderzoek in twee wijken naar hun drijfveren en barrières. Wat maakt dat huiseigenaren een aardgasvrij alternatief omarmen en wat houdt hen tegen?

Aardgasvrij wonen: drijfveren en barrières van bewoners

Lees het onderzoeksrapport en de resultaten

Download

De uitkomsten zijn van belang voor de gemeenten die plannen maken voor het aardgasvrij maken van hun wijken in de nabije toekomst. Voor een goed inzicht heeft TNO, onder meer door vraaggesprekken met bewoners en ambtenaren, een analyse gemaakt van drijfveren en barrières van bewoners.

Het onderzoek vond plaats in een wijk in een van de 27 gemeenten die meedoen aan het programma ‘proeftuinen aardgasvrije wijken’ (Purmerend) en een wijk in een gemeente die nog geen concrete plannen bekend heeft gemaakt (Zwijndrecht).

Vertrouwen blijkt een belangrijke drijfveer. Eerlijke communicatie en een persoonlijke benadering door de gemeente kunnen drijfveren voor bewoners zijn om mee te doen. Aan de andere kant vormen onduidelijkheid ‘waarom eigenlijk van het gas af’ en zorgen over de kosten van het aardgasvrij maken van de woning een veel genoemde barrière. Zodra duidelijk wordt dat de kosten op termijn zijn terug te verdienen door een lagere energierekening en de waarde van het huis stijgt, kunnen kosten juist een drijfveer zijn.

Factoren die beslissingen beïnvloeden

Voor het maken van de analyse hanteert TNO eerder ontwikkelde modellen. Zo is er de ‘klantreis’ beschreven die een bewoner maakt naar een aardgasvrije woning. Die bestaat uit negen stappen, van bewustwording via oriëntatie naar keuzes maken tot zelfs ambassadeur worden die aardgasvrije woningen promoot.

In elke stap kunnen bewoners afhaken als zij belemmeringen ervaren om de volgende stap te zetten. Door in kaart te brengen welke drijfveren en barrières in elke stap een rol spelen, zijn bewoners gerichter te stimuleren. TNO heeft drijfveren en barrières voor alle stappen van de klantreis in kaart gebracht en aanbevelingen gedaan.

Vertrouwen en ontzorgen

Uit het onderzoek blijken drie zaken voor bewoners essentieel om hun woning aardgasvrij te maken: aandacht, mogelijkheid en intentie.

  • Ze moeten er bewust over hebben nagedacht en een aanleiding hebben op een alternatief over te stappen (aandacht).
  • Verder moeten zij hier financieel en anderszins toe in staat worden gesteld (mogelijkheid).
  • Als derde noemen de TNO-experts als voorwaarde dat bewoners de overstap willen maken (intentie). Omdat ze bijvoorbeeld vertrouwen hebben in de aanpak van de gemeente en omdat de overstap voor hen makkelijk wordt gemaakt.

Met het CODEC-model (COnsumer DEcisions Comprehended) heeft TNO geanalyseerd hoe de drijfveren en barrières gekoppeld zijn aan deze drie factoren.

Bijzaak blijkt hoofdzaak

Het gaat bewoners niet alleen om het inhoudelijke aanbod dat de gemeente hen biedt, maar ook om hoe ze dat gepresenteerd krijgen. Individuele omstandigheden kunnen sterk verschillen en van invloed zijn op het wel of niet willen overstappen. Wat voor gemeenten of marktpartijen vaak bijzaak is, kan voor een bewoner juist doorslaggevend zijn.

Duidelijkheid bieden over de gekozen aanpak, inclusief de financiële consequenties, zorgen uit handen nemen en persoonlijke aandacht zijn bepalend voor het succes van het aardgasvrij maken van woningen.

Contact

Drs. Nicole de Koning

  • Gedrag
  • Gedragsbeinvloeding
  • Adoptie
  • Experience
  • Participatie