Blootstellingen die onze gezondheid beïnvloeden

Onze gezondheid wordt beïnvloed door de omgeving waarin we opgroeien, wonen, werken, sporten, slapen en ontspannen. De combinatie van blootstellingen gedurende ons leven vormt een belangrijke risicofactor voor de ontwikkeling van ziekten. Dit heeft geleid tot het concept "exposoom": het geheel van blootstellingen die mensen tijdens hun leven ervaren en hoe hun lichaam daarop reageert. 

Download de whitepaper

"Exposome: Connecting the dots for effective prevention of disease"

Download

TNO werkt samen met partners aan technologie en methoden om deze blootstellingen te monitoren en te interpreteren, ze te relateren aan gezondheidseffecten en effectieve preventiemethoden te ontwikkelen.

Het veelbelovende potentieel van het exposoom

Veel gangbare aandoeningen zijn nauw verbonden met blootstellingen die variëren van leefstijlfactoren tot chemische blootstellingen, sociale interacties en stress. Gezamenlijk hebben deze blootstellingen een enorme impact op de gezondheid in de samenleving. Veel blootstellingen kunnen mogelijk worden aangepast om ziekte te voorkomen. Helaas kunnen we vaak niet verklaren waarom de ene persoon een bepaalde ziekte wel zal ontwikkelen en de andere niet, vanwege het complexe verband tussen blootstellingen en effecten. Het exposoomconcept kan helpen deze kloof in kennis te overbruggen.  

Exposoom en beroepsmatige gezondheid

Aangezien mensen een groot deel van hun leven op het werk doorbrengen, is beroepsmatige blootstelling een belangrijke factor. Blootstelling op het werk is hoger en complexer dan buiten of in de huiselijke omgeving, en werken is nauw verbonden met levensstijl en gedrag (bijv. dieet, lichaamsbeweging, roken en alcoholgebruik) en de sociaaleconomische status.

We passen het exposoomconcept toe op beroepsmatige blootstelling om empirisch onderbouwde en effectieve preventieve maatregelen te ontwikkelen die de gezondheid op de werkplek verbeteren. We doen dit door het ontwikkelen van sensoren en op sensoren gebaseerde methoden om zo persoonlijke blootstellingsprofielen over de hele werkdag te verkrijgen. Hierdoor krijgen we een beter inzicht in wie er wordt blootgesteld, waar iemand zich bevindt tijdens hogere blootstellingen en wat de redenen voor deze blootstelling zijn.

Lees meer over virtual occupational hygiene assistent.

GEZONDHEIDSEFFECTEN VAN BEROEPSMATIGE BLOOTSTELLING

Exposoom profielen

De bijdrage van beroepsmatige blootstelling aan de totale ziektelast is vergelijkbaar met bijvoorbeeld luchtvervuiling of obesitas. We willen weten:

  • waarom de ene persoon ziek wordt en de andere niet onder dezelfde omstandigheden
  • hoe verschillende blootstellingen samen kunnen leiden tot effecten op de gezondheid
  • wat de eerste tekenen van de negatieve effecten van de blootstelling zijn.

Daarom ontwikkelen we modellen en biomarkers om het interne exposoom te karakteriseren.

Daarnaast zorgen we in het EU EPHOR-project dat we coördineren (link website) voor de verdere ontwikkeling en toepassing van exposoommethoden, zoals sensoren, passieve bemonstering, datamining en (niet-invasieve) biomonitoringmethoden in grote groepen werknemers.

Samenwerken

Dankzij ons multidisciplinaire karakter en onze eigen experts, variërend van sensorontwikkelaars tot blootstellingswetenschappers en van systeembiologen tot gedragswetenschappers, zijn we in staat om het exposoom te ontrafelen. Samen met partners uit de industrie en de onderzoekswereld werken we in samenwerkingsverbanden die essentieel zijn om verder te komen op dit gebied en toepassingen te ontwikkelen.

We hebben een strategisch partnerschap voor exposoomonderzoek met het NIOSH in de VS, HSE in het Verenigd Koninkrijk en de Utrechtse Exposome Hub. Als je meer wilt weten over onze exposoom-activiteiten of met ons wilt samenwerken, neem dan contact met ons op.

Meer weten?

Neem contact op met Anjoeka Pronk

Contact
Ons werk

Ontwikkeling van preventieve tools

Exposoomonderzoek zal kwantitatieve inzichten verschaffen over welke blootstellingen en blootstellingsroutes bijdragen aan de gezondheid en de manier waarop blootstellingen mechanistisch op elkaar inwerken... Lees verder
Nieuws

TNO partner in consortium preventie & behandeling longziekten

23 februari 2021
De kwaliteit van leven van patiënten met chronische longaandoeningen als astma, COPD en longkanker kan en moet beter. Het Nederlandse consortium “Precisie geneeskunde voor meer zuurstof (P4O2)” gaat onderzoek... Lees verder
Nieuws

Internationale samenwerking om de veiligheid en gezondheid van werknemers te verbeteren

01 mei 2020
Het Amerikaanse National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), het Engelse Health and Safety Executive (HSE) en TNO kondigen met genoegen hun samenwerking aan op het gebied van verbetering... Lees verder
Nieuws

Ethiek en privacy bij gebruik van sensoren op de werkplek

06 maart 2020
Sensoren worden steeds meer ingezet op de werkvloer. TNO heeft na onderzoek infobladen ontwikkeld die beschrijven hoe sensoren kunnen worden gebruikt op de werkplek, waar met (chemische) stoffen wordt... Lees verder
Nieuws

Beperken van ziektelast als gevolg van beroepsmatige blootstelling: EU EPHOR

10 december 2019
In januari 2020 gaat het vijfjarige EU-gefinancierde EPHOR-project (Exposome Project for Health and Occupational Research) van start, dat wordt geleid door TNO. Hierbij leggen we de basis voor wetenschappelijk... Lees verder
Nieuws

Uniek conceptueel model beoordeelt blootstelling aan schadelijke stoffen en versnelt risicobeoordeling

22 juli 2019
In het kader van een samenwerkingsproject hebben TNO en Defensie een uniek conceptueel model ontwikkeld waarmee de mate van blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan worden voorspeld. In dit model worden... Lees verder
Work
Contact

Dr. ir. Anjoeka Pronk

Volg TNO op social media

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.