Ons werk

Beroepsziekten voorkomen in de toekomst

Beroepsziekten komen nog altijd veel voor. Jaarlijks sterven in Nederland circa 4000 (oud-) medewerkers en wordt een veelvoud ziek doordat zij in hun werkende leven zijn blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Het is van belang om deze blootstelling in kaart te brengen om deze te kunnen voorkomen.

Met nieuwe technologieën en ontwikkelingen, zoals sensoren en digitalisering, wordt het mogelijk om blootstelling vast te stellen in hoge resolutie in tijd en plaats. Wij werken aan een Virtual Occupational Hygiene Assistent waarmee persoonlijke en geautomatiseerde preventieve maatregelen binnen bereik komen.

Bijvoorbeeld vroege alarmering bij ongezonde werkomstandigheden, al dan niet gecombineerd met bijvoorbeeld het automatisch aanslaan van afzuiging of juist afslaan van machines. Maar bijvoorbeeld ook duurzame gedragsverandering van werknemers door nieuwe inzichten in de samenhang tussen blootstelling en gedrag.

Gepersonaliseerde preventie

Sensoren bieden nieuwe mogelijkheden om meer en vaker persoonlijke data te verzamelen en zijn daarmee geschikt voor beter onderbouwde en meer gepersonaliseerde preventie van beroepsziekten. Sensoren meten bijvoorbeeld elke 5 seconden, waardoor een blootstellingsprofiel over de werkdag wordt verkregen in plaats van een gemiddelde waarde bij metingen voor regulatoire doeleinden.

De meetresultaten van sensoren zijn daarnaast direct digitaal beschikbaar, wat direct handelen en geautomatiseerde responses mogelijk maakt. De inzet van nieuwe technologieën geeft daarom de mogelijkheid om een transitie te maken van blootstelling monitoren naar meer actief management van blootstelling.

Samenwerken

TNO werkt graag samen met belanghebbenden zoals arbeidshygiënisten, werknemers en werkgevers, sensor ontwikkelaars, IT-ontwikkelaars etc. aan de ontwikkeling van de Virtual Occupational Hygiene Assistent om beroepsziekten te voorkomen.

Wij werken aan de volgende technologieën of toepassingen:

Sensor ontwikkeling

TNO maakt veelal gebruik van commercieel beschikbare sensoren, maar wanneer het ontbreekt aan goede meetmethoden ontwikkelen we deze ook zelf. Een voorbeeld hiervan is een draagbare fijnstof sensor speciaal voor op de werkplek die massa meet in plaats van aantallen deeltjes en in samenwerking met wordt ontwikkeld. Ook werken we aan een methode voor het sneller en vaker kunnen meten van interne blootstelling aan benzeen in urine.  

Sensor toepassing

TNO onderzoekt hoe deze nieuwe technologieën optimaal kunnen worden ingezet op de werkvloer. Binnen de internationale samenwerking op het gebied van arbeidshygiëne, met HSE en NIOSH, richten we ons o.a. op de toepassing van sensoren op de werkvloer en beantwoorden we praktische vragen zoals welke sensor is het meest geschikt om een specifieke blootstelling te meten, hoe bepalen we de validiteit van de verkregen data en welke nieuwe informatie kunnen we halen uit al deze nieuwe data.

Voor deze toepassing ontwikkelen we voor onderzoeksdoeleinden een data infrastructuur die de verzamelde sensordata continu opslaat, visualiseert en analyseert en de verkregen informatie direct kan terugkoppelen aan de werknemer en/of werkgever. Omdat de context belangrijk is bij een blootstelling passen we ook andere technieken toe (zoals indoor locatiebepaling en video) om bijvoorbeeld individueel gedrag beter meetbaar te maken en te kunnen koppelen aan het blootstellingspatroon.

Dit om het individuele gedrag uiteindelijk duurzaam te beïnvloeden. Inmiddels hebben we sensoren en verschillende technologieën voor context toegepast bij eindgebruikers in de bouwsector, transport en logistiek en bij bakkerijen.

Data analyse en modelering

Naast het visualiseren van blootstelling over de dag of het direct koppelen van een te hoge gemeten blootstelling aan een waarschuwing, willen we ook meer complexe blootstellingsvraagstukken beantwoorden. Waar vinden de blootstellingen vooral plaats, en onder welke omstandigheden bij welke werknemer? Daarom ontwikkelen we modellen en data-analyse technieken voor sensor data waarmee we blootstelling in zowel tijd als in de ruimte kunnen modeleren.

Bijvoorbeeld voor het maken van ‘’heatmaps‘’die de blootstelling in de ruimte weergeven. Of door het ontwikkelen van modellen die oorzaken van veranderingen in blootstelling gedurende de dag kunnen identificeren. Ook onderzoeken we of sensor data van waarde kunnen zijn in het verder verbeteren van de huidige blootstellingsmodellen zoals de Advanced REACH Tool (ART), die voornamelijk gebruikt worden om tijdgewogen gemiddelde blootstellingen te schatten voor regulatoire doeleinden.

Deze modellen zullen een veel gedetailleerder beeld geven van waar, wanneer en waarom verhoogde blootstelling plaatsvindt waardoor meer gerichte preventie van blootstelling mogelijk is.

Ethiek en privacy

Sensoren verzamelen data, die vaak betrekking hebben op personen. De introductie van sensoren op de werkplek kan dus effect hebben op ethische waarden, bijvoorbeeld op gezondheid/welzijn, recht op zelfbeschikking, privacy, vertrouwen, rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid. Tijdens de ontwikkeling van deze technologieën nemen we eindgebruikers daarom al in een vroeg stadium mee.

Speciaal voor de werkplek hebben we infobladen ontwikkeld die beschrijven hoe sensoren kunnen worden toegepast en voor welke doelen. De infobladen geven voor- en nadelen van deze toepassingen en gaan in op mogelijke ethische vraagstukken die zich kunnen voordoen bij de introductie van sensoren op de werkplek:

Onze ontwikkeling van de Virtual Occupational Hygiene Assistant is onderdeel van het working life exposoom programma waar we alle blootstellingen gedurende het werkende leven in kaart brengen en de doorvertaling maken naar (vroege) effecten op gezondheid.

Nieuws

Internationale samenwerking om de veiligheid en gezondheid van werknemers te verbeteren

01 mei 2020
Het Amerikaanse National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), het Engelse Health and Safety Executive (HSE) en TNO kondigen met genoegen hun samenwerking aan op het gebied van verbetering... Lees verder
Nieuws

Ethiek en privacy bij gebruik van sensoren op de werkplek

06 maart 2020
Sensoren worden steeds meer ingezet op de werkvloer. TNO heeft na onderzoek infobladen ontwikkeld die beschrijven hoe sensoren kunnen worden gebruikt op de werkplek, waar met (chemische) stoffen wordt... Lees verder
Nieuws

Beperken van ziektelast als gevolg van beroepsmatige blootstelling: EU EPHOR

10 december 2019
In januari 2020 gaat het vijfjarige EU-gefinancierde EPHOR-project (Exposome Project for Health and Occupational Research) van start, dat wordt geleid door TNO. Hierbij leggen we de basis voor wetenschappelijk... Lees verder
Nieuws

Uniek conceptueel model beoordeelt blootstelling aan schadelijke stoffen en versnelt risicobeoordeling

22 juli 2019
In het kader van een samenwerkingsproject hebben TNO en Defensie een uniek conceptueel model ontwikkeld waarmee de mate van blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan worden voorspeld. In dit model worden... Lees verder
Contact

Dr. Eelco Kuijpers

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.