Beroepsziekten komen nog altijd veel voor. Jaarlijks sterven in Nederland circa 4.000 (oud-) medewerkers en wordt een veelvoud ziek doordat zij in hun werkende leven zijn blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Het is van belang om kwantitatieve informatie te hebben over wanneer, waar en waarom deze blootstellingen voorkomen om ze te kunnen voorkomen.

Sensoren toepassen om beroepsziekten te voorkomen

Met nieuwe technologieën en ontwikkelingen, zoals sensoren en digitalisering, wordt het mogelijk om blootstelling vast te stellen in hoge resolutie in tijd en plaats. Wij werken aan een Virtual Occupational Hygiene Assistent waarmee persoonlijke en geautomatiseerde preventieve maatregelen binnen bereik komen.

Met nieuwe technologieën en ontwikkelingen, zoals sensoren en digitalisering, wordt het mogelijk om blootstelling vast te stellen in hoge resolutie in tijd en plaats en deze in (near) real time beschikbaar te maken. Wij werken aan een Virtual Occupational Hygiene Assistent waarmee persoonlijke en geautomatiseerde preventieve maatregelen binnen bereik komen.

Voorbeelden hiervan zijn vroege alarmering bij ongezonde werkomstandigheden, mogelijk gecombineerd met bijvoorbeeld het automatisch aanslaan van afzuiging of juist afslaan van machines. Maar ook duurzame gedragsverandering van werknemers door nieuwe inzichten in wanneer, waar en waarom blootstellingen plaatsvinden en hoe deze samenhangen met gedrag.

Gepersonaliseerde preventie

Sensoren bieden nieuwe mogelijkheden om meer en vaker persoonlijke data te verzamelen en zijn daarmee geschikt voor met meer data onderbouwde en meer gepersonaliseerde preventie van beroepsziekten. Sensoren meten met een hoge tijdsresolutie bijvoorbeeld elke 5 seconden, waardoor een blootstellingsprofiel over de werkdag wordt verkregen in plaats van een gemiddelde concentratie over de dag zoals bij conventionele metingen voor bijvoorbeeld regulatoire doeleinden.

De meetresultaten van sensoren zijn daarnaast direct digitaal beschikbaar, wat direct handelen en geautomatiseerde responses mogelijk maakt. De inzet van nieuwe technologieën geeft daarom de mogelijkheid om een transitie te maken van blootstelling monitoren naar meer actief management van blootstelling.

Samenwerken

TNO werkt graag samen met belanghebbenden zoals arbeidshygiënisten, werknemers en werkgevers, sensor ontwikkelaars, IT-ontwikkelaars etc. aan de ontwikkeling van de Virtual Occupational Hygiene Assistent om beroepsziekten te voorkomen. Wij werken aan de volgende technologieën of toepassingen:

Sensor ontwikkeling

TNO maakt veelal gebruik van commercieel beschikbare sensoren, maar wanneer het ontbreekt aan goede meetmethoden ontwikkelen we deze ook zelf. Een voorbeeld hiervan is een draagbare fijnstof sensor speciaal voor op de werkplek die massa meet in plaats van aantallen deeltjes. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van een crystalline silica sensor in samenwerking met eindgebruikers.

Sensor toepassing

TNO onderzoekt hoe deze nieuwe technologieën optimaal kunnen worden ingezet op de werkvloer. Binnen de internationale samenwerking op het gebied van arbeidshygiëne, met HSE en NIOSH, richten we ons onder andere op de toepassing van sensoren op de werkvloer en beantwoorden we praktische vragen zoals welke sensor is het meest geschikt om een specifieke blootstelling te meten, hoe bepalen we de validiteit van de verkregen data en welke nieuwe informatie kunnen we halen uit al deze nieuwe data.

Voor deze toepassing ontwikkelen we voor onderzoeks- en prototyping doeleinden een data infrastructuur (EXCITE, zie hieronder) die de verzamelde sensordata continu opslaat, visualiseert en analyseert en de verkregen informatie direct kan terugkoppelen aan de werknemer en/of werkgever. Omdat de context belangrijk is bij een blootstelling passen we ook andere technieken toe (zoals indoor locatiebepaling en video) om bijvoorbeeld individueel gedrag beter meetbaar te maken en te kunnen koppelen aan het blootstellingspatroon.

Inmiddels hebben we sensoren en verschillende technologieën voor context toegepast bij eindgebruikers in de bouwsector, transport en logistiek, lasbedrijven, houtbewerkingsbedrijven en bij bakkerijen.

Speciaal voor de werkplek hebben we infobladen ontwikkeld die beschrijven hoe sensoren kunnen worden toegepast en voor welke doelen. De infobladen geven voor- en nadelen van deze toepassingen en gaan in op mogelijke ethische vraagstukken die zich kunnen voordoen bij de introductie van sensoren op de werkplek:

Interpreteren van sensor data

Naast het visualiseren van blootstelling over de dag of het direct koppelen van een te hoge gemeten blootstelling aan een waarschuwing, willen we ook meer complexe blootstellingsvraagstukken beantwoorden. Waar vinden de blootstellingen vooral plaats, en onder welke omstandigheden bij welke werknemer? Daarom ontwikkelen we modellen en data-analyse technieken voor sensor data waarmee we blootstelling in zowel tijd als in de ruimte kunnen modeleren.

Bijvoorbeeld voor het maken van ‘heatmaps‘ die de concentraties in de ruimte weergeven. Of door het ontwikkelen van modellen die oorzaken van veranderingen in blootstelling gedurende de dag kunnen identificeren. Ook onderzoeken we of sensor data van waarde kunnen zijn in het verder verbeteren van de huidige blootstellingsmodellen zoals de Advanced REACH Tool (ART), die voornamelijk gebruikt worden om tijdgewogen gemiddelde blootstellingen te schatten voor regulatoire doeleinden. Deze modellen zullen een veel gedetailleerder beeld geven van waar, wanneer en waarom verhoogde blootstelling plaatsvindt waardoor meer gerichte preventie van blootstelling mogelijk is.

Data infrastructuur: EXCITE

Om sensor data informatief te maken voor de werknemer of arbeidshygiënist moeten deze worden omgezet in begrijpelijke informatie met handelingsperspectief. Om sensor data in real time te kunnen opslaan, omzetten (op basis van bovenstaande modellen) en terugkoppelen aan de gebruiker hebben we EXCITE ontwikkeld. EXCITE is een data infrastructuur voor onderzoek en prototyping doeleinden.

Met EXCITE kunnen we verschillende manieren van data bewerking en terugkoppeling testen. EXCITE is een modulair systeem waarmee we flexibel sensor data aan andere type informatie of modellen kunnen koppelen en het systeem wordt daarmee continu uitgebreid. Het systeem is ontworpen om transparantie en hergebruik van de bewerking van de sensor data te optimaliseren.  

Ethiek en privacy

Sensoren verzamelen data, die vaak betrekking hebben op personen. De introductie van sensoren op de werkplek kan dus effect hebben op ethische waarden, bijvoorbeeld op gezondheid/welzijn, recht op zelfbeschikking, privacy, vertrouwen, rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid. Tijdens de ontwikkeling van deze technologieën nemen we eindgebruikers daarom al in een vroeg stadium mee.

Onze ontwikkeling van de Virtual Occupational Hygiene Assistant is onderdeel van het working life exposoom programma waar we alle blootstellingen gedurende het werkende leven in kaart brengen en de doorvertaling maken naar (vroege) effecten op gezondheid.

Nieuws

Internationale samenwerking om de veiligheid en gezondheid van werknemers te verbeteren

01 mei 2020
Het Amerikaanse National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), het Engelse Health and Safety Executive (HSE) en TNO kondigen met genoegen hun samenwerking aan op het gebied van verbetering... Lees verder
TNO Insights

Slimme sensoren voor een veilige en gezonde werkomgeving

11 januari 2021
Nog altijd hebben beroepsziekten een grote impact. Jaarlijks overlijden duizenden mensen aan de gevolgen van langdurige blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Dat moet anders. TNO ontwikkelt hiervoor een... Lees verder
TNO Insights

Sensoren helpen gezondheidsrisico’s bij bakkers voorkomen

20 mei 2020
Blootstelling aan meelstof is een serieus risico voor de gezondheid van bakkers. TNO doet in het kader van het programma ‘working-life exposoom’ onderzoek naar blootstelling aan (gevaarlijke) stoffen tijdens... Lees verder
Ons werk

Crystalline | gevaarlijke stoffen op de werkvloer zichtbaar maken

Schadelijke stoffen op de werkvloer, vaak in de vorm van zeer kleine, onzichtbare deeltjes zijn een belangrijke oorzaak van beroepsziekten. Jaarlijks overlijden in ons land duizenden mensen doordat ze... Lees verder
Contact

Dr. Eelco Kuijpers