Ons werk

Monitoring van Arbeid

Neemt Het Nieuwe Werken een grote vlucht? Treffen werkgevers meer maatregelen om langer doorwerken te faciliteren? De arbeidssituatie van de Nederlandse beroepsbevolking verandert voortdurend. TNO onderzoekt deze veranderingen en de gevolgen ervan voor de productiviteit, innovatiekracht en gezondheid van werkend Nederland, in het programma Monitoring van Arbeid.

Om deze kennis over werkend Nederland toegankelijker te maken en het gebruik van monitordata te stimuleren, heeft TNO een speciale website ontwikkeld: www.monitorarbeid.nl. Op deze site vindt u onder andere:

  • meer informatie over het monitoronderzoek onder werknemers (NEA), werkgevers (WEA) en zelfstandigen (ZEA).
  • vele publicaties die op basis van de monitordata zijn verschenen.
  • mogelijkheden data zelf te verkennen, bijvoorbeeld aan de hand van diverse interactieve visualisaties.
  • verschillende voorbeelden van toepassing van de data in maatwerkonderzoek, toolontwikkeling, scenariostudies etc.

De gegevens zijn afkomstig uit het programma Monitoring van Arbeid, dat in nauwe samenwerking met het CBS en in overleg met het ministerie van SZW en sociale partners is vormgegeven. Het monitorprogramma faciliteert sociale partners, branche- en beroepsorganisaties, bedrijven en instellingen, overheden en overheidsorganen bij de ontwikkeling en evaluatie van beleidsmaatregelen.

Nieuws

Bezorgdheid om baanbehoud onder werknemers neemt af

09 mei 2017
Steeds minder werknemers maken zich zorgen over het behoud van hun baan. In 2016 was 24 procent van de 15- tot 65-jarigen in loondienst hier bezorgd over. Vóór de economische crisis, in 2007, maakte nog... Lees verder

Meer weten?

Bezoek de website van het Programma Monitoring van Arbeid

Meer informatie

Drs. Seth van den Bossche

Contact

Drs. Seth van den Bossche

E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.