Toegepast exposoom programma biedt kansen voor effectieve preventie van ziekte

Onze gezondheid wordt beïnvloed door de omgeving waarin we opgroeien, leven, werken, sporten, slapen en ontspannen. In de combinatie van blootstellingen waarmee we gedurende ons leven in aanraking komen ligt een belangrijke oorzaak van de ontwikkeling van ziekten. Dit heeft geleid tot het concept ‘exposoom’: het totaal aan blootstellingen gedurende iemands leven en de reacties die daarop optreden in het lichaam. Binnen het ‘Applied Exposome Programme’ werkt TNO samen met partners aan technologie en methoden om deze blootstellingen te monitoren en te interpreteren, te relateren aan gezondheidseffecten en effectieve preventiemethoden te onderzoeken.

Veel voorkomende aandoeningen hangen nauw samen met blootstellingen die variëren van leefstijlfactoren tot chemische stoffen en van sociale interacties tot stress. De gevolgen van deze blootstellingen hebben een enorme impact op de maatschappij. Ze dragen bij aan de ontwikkeling en het beloop van ziekten zoals longaandoeningen, hart- en vaatziekten en kanker. Deze externe blootstellingen zijn te beïnvloeden en bieden daardoor mogelijkheden voor preventie. De complexe relaties tussen blootstellingen en gezondheidseffecten vormen echter de nodige wetenschappelijke uitdagingen. We kunnen daardoor niet goed voorspellen welke personen een ziekte ontwikkelen en waarom.

EXPOSOOMONDERZOEK IS VEELBELOVEND


Het exposoomconcept kan helpen dit kennishiaat te dichten. Een beter begrip van hoe de totale combinatie van blootstellingen (externe exposoom) gerelateerd is aan de biologische respons in het lichaam (interne exposoom) en tot gezondheidseffecten leidt, stelt ons in staat om collectieve gezondheidsstrategieën en persoonlijke interventies te ontwikkelen.

TOEGEPAST EXPOSOOM PROGRAMMA


De tijd is rijp voor een transitie van fundamenteel onderzoek naar de eerste toepassingen voor gezondheidspreventie. Precies om die reden is TNO gestart met het Toegepast Exposoom Programma (Applied Exposome Programma). Hoewel het exposoom veel te bieden heeft, brengt het ook de nodige uitdagingen met zich mee. Het exposoom is veelzijdig en varieert over tijd. Het ontrafelen van iemands exposoom vereist het op individueel niveau en gedurende langere perioden vastleggen van blootstellingen. Dit omvat zowel variabele externe blootstellingen aan meerdere factoren, als biologische responsen. De opkomst van verschillende nieuwe technologieën kan bijdragen aan het in kaart brengen van het exposoom. De ultieme wetenschappelijke uitdaging is deze technologieën te combineren om een optimaal inzicht te krijgen in het exposoom en het verband met gezondheid.

In het kader van het Toegepast Exposoom Programma werken we aan:
Het meten van het exposoom: We ontwikkelen innovatieve technieken voor het meten van blootstellingen om completere individuele externe en interne blootstellingsprofielen te kunnen vaststellen en interpreteren.
Data-analyse: We ontwikkelen data-infrastructuren, dataverwerkingstools en geavanceerde data-analysetechnieken om ons inzicht te geven in wanneer welke blootstellingen zich voordoen, waar en waarom, en bij wie (onder welke interne omstandigheden) ziekten zich kunnen ontwikkelen.
Ontwikkeling van preventieve tools: We ontwikkelen preventieve tools waarmee we exposoomdata vertalen in bruikbare, effectieve feedback en advies, gericht op het voorkomen van ziekte.

Binnen het Toegepast Exposoom Programma richten we ons op groepen met een hoger risico; kwetsbare groepen zoals kinderen en patiënten, en groepen die mogelijk aan hogere concentraties worden blootgesteld zoals werknemers en burgers in steden.

We hebben een strategische samenwerking met de Utrecht Exposome Hub op het gebied van exposoomonderzoek.

 

VERBINDING EN SAMENWERKING


Als TNO kunnen we een bijdrage leveren aan deze ontwikkelingen, dankzij onze multidisciplinaire aard en veelzijdige experts, variërend van sensorontwikkelaars tot blootstellingswetenschappers en van systeembiologen tot gedragswetenschappers. Daarnaast kunnen we publiek-private samenwerkingen initiëren en stimuleren die essentieel zijn om dit veld verder te brengen in de richting van toepassingen. Om onze ambities te realiseren, willen we onze kennis en ervaring verbinden met academische en private partners en eindgebruikers. Indien u meer wilt weten over onze exposoomactiviteiten of met ons wilt samenwerken, neemt u dan contact met ons op.


Bekijk het filmpje over het exposoom programma

 

Meer weten over exposoom en hoe deze de gezondheid kan verbeteren

Download de Whitepaper
TNO Insights

Met sensoren risico’s op de werkvloer beheersen

02 november 2018
Onwetendheid of onzorgvuldigheid leidt ertoe dat mensen op de werkplek vaak onnodig worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen of lawaai. Accenture en TNO hebben daarom samen een systeem ontwikkeld om... Lees verder
Ons werk

Ontwikkeling van preventieve tools

Exposoomonderzoek zal kwantitatieve inzichten verschaffen over welke blootstellingen en blootstellingsroutes bijdragen aan de gezondheid en de manier waarop blootstellingen mechanistisch op elkaar inwerken... Lees verder
Nieuws

Ethiek en privacy bij gebruik van sensoren op de werkplek

06 maart 2020
Sensoren worden steeds meer ingezet op de werkvloer. TNO heeft na onderzoek infobladen ontwikkeld die beschrijven hoe sensoren kunnen worden gebruikt op de werkplek, waar met (chemische) stoffen wordt... Lees verder
Nieuws

Beperken van ziektelast als gevolg van beroepsmatige blootstelling: EU EPHOR

10 december 2019
In januari 2020 gaat het vijfjarige EU-gefinancierde EPHOR-project (Exposome Project for Health and Occupational Research) van start, dat wordt geleid door TNO. Hierbij leggen we de basis voor wetenschappelijk... Lees verder
Nieuws

Uniek conceptueel model beoordeelt blootstelling aan schadelijke stoffen en versnelt risicobeoordeling

22 juli 2019
In het kader van een samenwerkingsproject hebben TNO en Defensie een uniek conceptueel model ontwikkeld waarmee de mate van blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan worden voorspeld. In dit model worden... Lees verder
Work
Contact

Dr. ir. Anjoeka Pronk

E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.