Exposoomonderzoek zal kwantitatieve inzichten verschaffen over welke blootstellingen en blootstellingsroutes bijdragen aan de gezondheid en de manier waarop blootstellingen mechanistisch op elkaar inwerken en tot ziekte leiden. Daarnaast zullen exposoomtechnologieën inzicht geven in de determinanten van blootstellingen. Dit alles biedt mogelijkheden voor preventie. Zoals bijvoorbeeld via beleid en regelgeving dat beter gebaseerd wordt op wetenschappelijke inzichten, of door (real-time) preventie-advies op individueel of groepsniveau.

VAN GENEZEN NAAR VOORKOMEN

Als we deze mogelijkheden kunnen realiseren, zal dat bijdragen aan een transitie van genezing naar preventie. Het exposoomonderzoek kan substantieel bijdragen aan het aanpakken van twee van de belangrijke uitdagingen in het domein van de gezondheidszorg, namelijk de steeds hoger wordende kosten binnen de gezondheidszorg en het tekort aan medisch personeel.

Persoonlijke gezondheid en veiligheid: op sensoren gebaseerde metingen kunnen in real-time worden vertaald in bruikbare feedback om arbeidsgerelateerde ongevallen en ziekten te voorkomen.


ONTWIKKELING GEPERSONALISEERDE PREVENTIEVE TOOLS

We streven ernaar om preventieve tools te ontwikkelen om exposoomgegevens om te zetten in bruikbare feedback en advies. Aangezien exposoomonderzoek nog in de kinderschoenen staat, bestaan er op dit moment geen voorbeeldprojecten. TNO heeft echter een bewezen staat van dienst op het gebied van gepersonaliseerde gezondheid. Daarbij wordt gebruik gemaakt van vergelijkbare digitale datastromen en ‘sense-reason-act’ principes om data om te zetten in uitvoerbaar advies, rekening houdend met gedragswetenschappen. Dit heeft tevens waardevolle inzichten opgeleverd in ethische en privacy kwesties die gepaard gaan met het gebruik van persoonlijke gegevens.

PRIVACY BY DESIGN

Naast technische uitdagingen brengt de toepassing van exposoomtechnologieën ook andere uitdagingen met zich mee. Het gebruik van draadloze apparaten en de opslag van informatie op internet leidt bijvoorbeeld tot potentiële privacy- en ethische vraagstukken, rond eigendom en bescherming van gegevens. Als deze technologieën zullen worden toegepast voor het beoordelen van externe en interne blootstelling aan milieustressoren, moeten deze vraagstukken worden opgelost. Daarom gebruikt TNO het concept van ‘privacy by design’ om gebruikersautonomie, transparantie en data beveiliging te waarborgen.

Privacy by Design

Download de Whitepaper

Meer weten over exposoom en hoe deze de gezondheid kan verbeteren

Download de Whitepaper
TNO Insights

Exposoom Programma biedt kansen voor effectieve preventie van ziekte

12 maart 2018
Onze (werk)omgeving heeft een belangrijke, en in potentie te vermijden, impact op onze gezondheid. Kennis over de precieze effecten van blootstellingen in onze omgeving zijn nog beperkt. Het concept ‘exposoom’... Lees verder
Contact

Dr. ir. Anjoeka Pronk

E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.